De opkomst van de ‘superjobs’: automatisering brengt enkel meer werk

De arbeidsmarkt van de toekomst zal onder meer de opkomst van superjobs als kenmerk hebben. Deze nieuwe functies zullen een aantal taken samenbrengen die vroeger door verschillende werknemers werden uitgevoerd. Dat zal aanleiding geven tot de creatie van een nieuw type werknemer, dat verschillende opdrachten moet combineren. Dat is de boodschap van een rapport van consulent Deloitte.

“Er zijn over de toekomst van de arbeidsmarkt al veel studies gepubliceerd,” zegt Deloitte. “Men verwacht immers dat de toenemende automatisering een dramatische impact op het werk zal hebben. Vele studies waarschuwen vooral voor grote aantallen arbeidsplaatsen die door deze evoluties dreigen te verdwijnen. Er zijn aan die ontwikkelingen op de arbeidsmarkt echter ook andere consequenties verbonden.”

Concentratie

“Men moet zich daarbij immers ook vooral afvragen welk type van arbeid onder invloed van artificiële intelligentie en robotica uiteindelijk tot stand zal komen,” aldus de consulent. “Tevens moet men bekijken of die nieuwe tewerkstelling het verlies aan arbeidsplaatsen door de automatisering zou kunnen compenseren.”

“Sommige experts verwachten dat innoverende technologieën ook een aantal nieuwe banen zullen creëren,” zegt onderzoeksleider Erica Volini, specialist human capital bij Deloitte. “In realiteit lijkt men echter vooral rekening te zullen moeten houden met een trend die verschillende taken in één enkele functie zal samenbrengen.”

“Dit betekent dat medewerkers de opdracht zullen krijgen taken uit te voeren waarvoor men in het verleden twee tot drie arbeidskrachten met verschillende vaardigheden moest inschakelen. Deze geconcentreerde banen kan men best als superjobs omschrijven. Deze functies zullen bedrijfsactiviteiten en verantwoordelijkheden combineren die traditioneel nog nooit zijn samengebracht.”

“Deze concentratie zal er uiteindelijk toe leiden dat er minder nieuwe banen op de arbeidsmarkt zullen verschijnen,” waarschuwt Volini. “Voor de bedrijven is de personeelskost een zware last. Ze zullen dan ook gelukkig zijn om met deze nieuwe mogelijkheden de omvang van hun personeelsbestand drastisch te verminderen.”

Vaardigheden

“De arbeidsmarkt van de toekomst zal echter niet alleen superjobs introduceren,” benadrukt Volini nog. “Men zal immers ook nood hebben aan een groot aantal service-taken die weinig vaardigheden vereisten. Daarnaast zullen ook een reeks microtaken moeten worden ingevuld.”

“Deze opdrachten vereisen weliswaar een gemiddelde technische vaardigheid, maar zijn meestal onaantrekkelijk en laagbetaald. Zelfs wanneer de artificiële intelligentie zich verder ontwikkelt, zal dit soort taken nog altijd noodzakelijk zijn.”

Erica Volini voorspelt dat over tien jaar tussen 20 procent en 30 procent van de arbeidsmarkt uit superjobs zal bestaan. Daarnaast zal een deel tussen 10 procent en 20 procent laaggeschoolde en laagbetaalde opdrachten omvatten. Het resterende pakket van 60 procent tot 70 procent zal volgens haar bestaan uit hybride taken die technische en menselijke vaardigheden zullen moeten combineren.

Meer