‘Automatisering zal 12 miljoen bijkomende jobs creëren tegen 2025’

Volgens het World Economic Forum (WEF) zal de vooruitgang op het gebied van robotica en kunstmatige intelligentie de komende vijf jaar meer jobs creëren dan vernietigen. Al valt op dat de nettogroei die het WEF nu vooropstelt beduidend lager ligt dan een jaar eerder.

Uit het rapport dat het WEF op woensdag gepubliceerd heeft, blijkt dat er de komende vijf jaar 85 miljoen jobs verloren zullen gaan door de automatisering. Daartegenover staat wel dat er 97 miljoen nieuwe jobs zullen bijkomen. Dat is dus een nettowinst van 12 miljoen.

Het valt op dat dat aantal veel lager ligt dan wat het WEF vorig jaar voor ogen had. Toen gingen de onderzoekers ervan uit dat er netto 58 miljoen jobs zouden bijkomen.

Gelijke verdeling tussen machines en mensen

Het WEF verwacht dat het werk in 2025 gelijk zal verdeeld worden tussen machines en mensen, waarbij computers zich voornamelijk zullen toespitsen op dataverwerking, administratieve taken en routinejobs.

De onderzoekers benadrukken wel dat veel werknemers zich de komende vijf jaar zullen moeten omscholen om de technologische vooruitgang bij te benen. Volgens het rapport zal dat het geval zijn voor zo’n 50 procent van de werkkrachten.

Het WEF gaat in het rapport ook dieper in op de impact van het coronavirus op de wereldwijde economische groei. In het rapport wordt er gesproken van een krimp van 4,4 procent als gevolg van de genomen maatregelen. De crisis heeft miljoenen banen op de helling gezet, waarbij sectoren als de reis-, horeca-, en cultuursector zwaarder zijn getroffen dan andere.

In het rapport spreken de onderzoekers daarom van een ‘dubbele disruptie’. ‘Naast de huidige ontwrichting door de coronamaatregelen (zoals de lockdowns) en economische inkrimping, zal de automatisering tegen 2025 taken, banen en vaardigheden transformeren’, klinkt het.

Meer