Londen maakt meer ruimte voor wandelen en fietsen

Londen hervat de initiatieven die het verkeer in de stad voor wandelaars en fietsers veiliger moeten maken. Dat is het gevolg van een nieuwe overeenkomst die met de Britse regering de voorbije zomer kon worden gesloten. Dat heeft Transport for London (TfL), beheerder van het openbaar vervoer in de Britse hoofdstad, gemeld.

Transport for London werkt al enkele tijd aan initiatieven die het verkeer in Londen duurzamer, veiliger en milieuvriendelijker moeten maken. Een groot aantal van die projecten moest echter tijdelijk worden opgeschort omdat met de Britse regering gedurende een periode slechts financiële overeenkomsten op korte termijn konden worden afgesloten.

Daardoor werd onder meer de uitbreiding van het netwerk wandelpaden en fietsroutes in de Britse hoofdstad uitgesteld. In augustus kon het vervoerbedrijf met de Britse regering echter een overeenkomst sluiten waardoor opnieuw een aantal projecten op langere termijn konden worden gepland.

Healthy Streets

In het kader van het programma Healthy Streets kan het Londense vervoerbedrijf jaarlijks 80 miljoen pond reserveren voor nieuwe initiatieven voor wandelaars en fietsers. “Het akkoord kan een duurzaam herstel na de coronapandemie ondersteunen en kan kansen creëren om in de straten van Londen veilig, actief en duurzaam reizen mogelijk te maken”, zeggen woordvoerders van het Londense vervoerbedrijf.

“Bovendien kadert de actie in het plan Vision Zero, dat de Londense burgemeester Sadiq Khan heeft opgezet om verkeersongevallen met ernstige of fatale letsels op het grondgebied van de Britse hoofdstad te elimineren.”

Transport for London kondigde daarbij onder meer de herinrichting van een aantal kruispunten aan, waardoor de veiligheid voor voetgangers en fietsers beter zou moeten kunnen worden gegarandeerd. “Daarnaast zullen ook de regio’s met strengere snelheidslimieten worden uitgebreid”, luidt het.

“Bedoeling is om tegen maart volgend jaar in de stadswijken Camden, Islington, Hackney, Tower Hamlets en Haringey nog eens trajecten van in totaal 28 kilometer een snelheidslimiet van 20 mijl per uur in te voeren.”

Fietspaden

Daarnaast zal worden gewerkt aan een uitbreiding van het bestaande netwerk fietspaden. Fietsroutes die al in aanbouw waren, zullen verder worden afgewerkt. Daarbij worden ook nog eens over een afstand van 14 kilometer extra secties voorzien, terwijl tevens 16 kilometer compleet nieuwe trajecten zullen worden aangelegd.

“De voorbije twee jaar hebben Londenaars er meer dan ooit voor gekozen om door de hoofdstad te wandelen en te fietsen”, betoogt Will Norman, bij het Londense stadsbestuur verantwoordelijk voor de ondersteuning van het duurzame persoonlijke vervoer.

“Door een gebrek aan overeenkomsten op lange termijn met de regering, kon daarop onvoldoende efficiënt op worden ingespeeld. Nu kan echter opnieuw een stap verder worden gezet en kan begonnen worden met het ontwerp van een volgende generatie nieuwe projecten.”

“Wandelen en fietsen zijn absoluut essentieel voor de uitbouw van een duurzamere toekomst voor Londen”, benadrukte Penny Rees, bij Transport for London verantwoordelijk voor initiatieven rond wandelen en fietsen.

“Iedereen moet de kans hebben om zich op een gemakkelijke en veilige manier door de hoofdstad te verplaatsen. Investeren in een hoogwaardige infrastructuur blijft van vitaal belang voor een duurzame, gezonde en veilige toekomst voor alle Londenaars.”

Radio Highlights
Meer
Radio Highlights
Kijk live
Array
Markten
My following
Markten
BEL20