Lithium verantwoordelijk voor aanzienlijk volume emissies

De uitstoot van koolstofdioxide door de productie van lithium zal tijdens de eerste helft van dit decennium een verdrievoudiging kennen. Tegen het einde van het decennium zal de uitstoot zelfs met een factor zes zijn opgelopen. Dat blijkt uit een rapport van grondstoffenconsulent Roskill.

Deze vaststelling kan volgens de onderzoekers aanzienlijke consequenties hebben voor het duurzame karakter van een belangrijke economische sector.

Batterijen

‘Lithium is een cruciaal bestanddeel voor de productie van elektrische batterijen,’ benadrukt Roskill. ‘Daarmee vormt het product een cruciale technologische basis voor een brede waaier industriële toepassingen, zoals de fabricage van elektrische auto’s, laptops en allerlei andere instrumenten.’

‘De volgende jaren zal de vraag naar lithium dan ook nog sterk toenemen. Daarbij moet echter ook met oplopende emissies van broeikasgassen rekening worden gehouden.’

‘Elektrische batterijen hebben een belangrijke positie in de duurzame economie van de toekomst,’ zegt Roskill. ‘Het is dan ook cruciaal dat de impact van hun productie op het leefmilieu zoveel mogelijk kan worden beperkt.’ De manier waarop het lithium wordt ontgonnen, kan daarbij een belangrijke factor vormen. 

‘Er blijkt een duidelijk verschil tussen de winning van lithium uit harde rotsformaties en de ontginning uit pekel,’ voeren de onderzoekers aan. ‘Wanneer de grondstof uit rotsformaties wordt gehaald, wordt volgens onze berekeningen gemiddeld negen ton koolstofdioxide geproduceerd voor elke ton geraffineerd lithium-carbonaat. Dat is bijna drie keer meer dan de uitstoot die veroorzaakt wordt door een ontginning uit pekel.’

‘Maar ook bij de verdere verwerking van de grondstof tot een eindproduct voor de batterij-productie heeft een belangrijke impact op de uiteindelijke uitstoot van de industrie,’ voeren de onderzoekers nog aan. ‘De ontgonnen voorraden worden vaak in China verder geraffineerd. Dat kan tot hogere emissies leiden, want de elektriciteit die in deze processen wordt gebruikt, wordt in China vaak nog altijd door vervuilende steenkoolcentrales opgewekt.’

Investeerders

Roskill berekende dat tegen eind dit decennium de productie van lithium uit harde rotsformaties jaarlijks 10 miljoen ton koolstofdioxide zal veroorzaken. De ontginning uit pekel zou een jaarlijkse productie van 2,5 miljoen ton koolstofdioxide veroorzaken.

‘Deze uitstoot kan niet worden genegeerd,’ benadrukt Roskill. ‘Investeerders zijn immers in toenemende mate gevoelig voor ecologische prestaties, maatschappelijke betrokkenheid en verantwoord ondernemen. Er mag dan ook verwacht worden dat het duurzame karakter van de lithium-productie eveneens onder de loep zal worden genomen.’

‘Daarbij zijn al klachten geregistreerd over de grote waterconsumptie bij de winning van lithium uit pekel, terwijl tevens gewag wordt gemaakt van chemische contaminatie in de buurt van productiesites,’ oppert Roskill. ‘Op een aantal locaties is er bovendien al sprake geweest van wrijvingen met inheemse bevolkingsgroepen.’

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20