Ondanks groei elektrische wagens: ontginning lithium brengt vele producenten nauwelijks iets op

Ook de ontginning van lithium ervaart de impact van de coronacrisis. Het product kan weliswaar profiteren van de oplopende vraag naar elektrische wagens, maar worstelt al geruime tijd met lage prijsniveaus. Die situatie lijkt zich bovendien op kort termijn niet wezenlijk te zullen verbeteren. Dat staat in een rapport van de Britse consulent Roskill, gespecialiseerd in de analyse van de markten voor metalen en mineralen.

Volgens de analisten dreigen door de problemen een groot deel van de producenten momenteel met verliezen geconfronteerd te worden.

Australië

Lithium is een belangrijk bestanddeel van de batterijen waarmee de huidige generatie elektrische wagens wordt aangedreven. ‘Investeringen in fabrieken voor batterijen en elektrische wagens laten wereldwijd een sterke groei optekenen,’ stippen de analisten van Roskill aan.

‘Maar desondanks blijft de lithium-markt met belangrijke problemen kampen. Vooral de ontginning van rotslagen kan problematisch worden. De prijs van spodumeen-concentraat, een grondstof voor de productie van lithiumhydroxide, blijft immers op een laag niveau.’

Dat heeft volgens Roskill vooral te maken met de sterke expansie in Australië, dat zich op bijzonder korte tijd tot de grootste lithium-producent van de wereld heeft opgewerkt en daarbij de Zuid-Amerikaans ontginners, die hun lithium vaak vooral uit pekel halen, achter zich heeft gelaten.

‘Er is momenteel duidelijk sprake van een overproductie,’ benadrukt Roskill. ‘Die problemen worden nog zwaarder door de matige productie die de verwerkende industrie in China momenteel laat optekenen.’ Roskill wijst er daarbij op dat de impact van China op de sector bijzonder groot is. Het land is immers verantwoordelijk voor 80 procent van het lithium dat wereldwijd wordt verwerkt.

Die knelpunten zorgen er volgens Roskill voor dat de prijs van spodumeen tijdens het eerste kwartaal van dit jaar tot iets meer dan 500 dollar per ton is gedaald. De analisten waarschuwen dat deze bedragen bovendien de reële situatie nog enigszins verbloemen.

‘Er wordt immers een premie betaald voor de superieure productie van de mijn van Talison Lithium in de West-Australische stad Greenbushes,’ aldus Roskill. ‘Wanneer met de productie van Greenbushes geen rekening wordt gehouden, daalt de gemiddelde prijs zelfs tot ongeveer 436 dollar per ton.’

Dilemma

Volgens het rapport zal ongeveer 50 procent van de producenten die hun lithium uit rotsformaties halen, uiteindelijk met marginale winsten of zelfs verliezen rekening moeten houden. Roskill voorspelt dat de prijzen van spodumeen ook de volgende twaalf tot achttien maanden op een laag niveau zullen blijven.

‘Dit betekent dat veel producenten verder onder druk zullen blijven staan,’ voeren de analisten aan. ‘Vele partijen zullen daarbij voor een sterk dilemma worden geplaatst.’

‘Ze zullen de ontginning en productie moeten opdrijven, zodat de voldoende schaalgrootte kunnen realiseren die hen kan toelaten hun kostenstructuur te verlagen. Tegelijkertijd moeten ze echter vermijden dat het overaanbod op de markt zou worden opgedreven, waardoor immers de probleemsituatie zou worden verlengd en verzwaard.’

Meer