Kredietkaart aanvragen zonder inkomen

 

Een betaling uitvoeren of een geldopname doen met behulp van een kredietkaart kan een groot aantal voordelen hebben. Niet alleen heb je dan altijd wat extra financiële speelruimte, maar loop je niet met onnodig veel contant geld op zak wanneer je bijvoorbeeld op reis bent. Aan de aanvraag van een kredietkaart zijn echter vaak wel bepaalde voorwaarden en eisen verbonden waar de aanvrager aan moet voldoen voordat dit wereldwijd aanvaard betaalmiddel wordt toegekend. Je hebt dan ook niet altijd de garantie dat je een kredietkaart door een kredietkaartaanbieder verstrekt krijgt.

Elke aanvraag zal van vooraf altijd nauwkeurig worden gecheckt en regelmatig zelfs resoluut worden geweigerd. Alleen als je aan de voorwaarden kunt voldoen, zal er een kredietkaart worden verstrekt. We hebben hieronder een opsomming gemaakt wanneer een kredietkaartaanvraag wel, of juist niet, zal worden ingewilligd. Indien je beschikt over deze informatie kan dat teleurstellingen en misverstanden achteraf wellicht voorkomen.

Wat is een kredietkaart?

schermafbeelding-2016-09-13-om-13-27-53Een kredietkaart is eigenlijk een eenvoudige kaart van bankkaartformaat die voorzien is van een magneetstrip. Op de kaart staat allerlei informatie waarmee de gebruiker ervan kan worden geïdentificeerd, zoals diens handtekening en recente foto, maar ook de autorisatie van de kaarthouder tijdens het gebruik van de kredietkaart en de daarbij behorende diensten zal opgeslagen zijn. Tegenwoordig zal de informatie van een kredietkaart af worden gelezen door middel van een Automated teller machine, ook wel een ATM genoemd, een betaalautomaat in een bedrijf of een computer van de bank of een online verkoper.

Vandaag de dag kun je voor de aanvraag van een kredietkaart zowel terecht bij een bank als bij een groot aantal financiële instellingen en winkels. Met een kredietkaart kun je aankopen snel en veilig geldopnames doen en afrekenen en pas achteraf de schuld terugbetalen. De kaarthouder kan vaak kiezen of de terugbetaling in één keer, of in maandelijkse termijnen, wordt uitgevoerd. Wanneer er voor een terugbetaling in termijnen wordt gekozen, dan zal er wel een bepaald rentepercentage worden berekend over de openstaande schuld.

Check van de terugbetalingscapaciteit en kredietgeschiedenis

Bij elke aanvraag van een reguliere kredietkaart zal de terugbetalingscapaciteit en de kredietgeschiedenis van de aanvrager worden gecheckt. De kredietkaartverstrekker kan voor deze check een beroep doen op de informatie die aanwezig is in databases van het CKP. In deze databases staan immers alle afgesloten leningen en kredieten, en dus ook alle kredietkaarten die uit zijn gegeven, vanaf 1000 euro en/of een looptijd van minimaal drie maanden genoteerd. Tevens wordt door het CKP elke achterstand in de betaling en alle gevallen van wanbetaling nauwkeurig bijgehouden. De registratie blijft, afhankelijk van de aard, voor een wettelijk bepaalde periode in deze databases aanwezig.

Alle gegevens in de databases van het CKP wordt up to dat gehouden door de belastingdienst en diverse kredietverstrekkers. Deze groepen zijn tevens de enige partijen die toegang hebben tot de geregistreerde gegevens. De kredietverstrekkers zijn bij wet verplicht om een check bij het CKP uit te voeren voordat er een kredietkaart, of een ander krediet, wordt verstrekt. Op die wijze kan immers voor belangrijk deel voorkomen worden dat een kredietkaartaanvrager onverantwoord geld kan lenen, en achteraf in de (financiële) problemen terechtkomt. Met een dergelijke check is dus niet enkel de aanvrager, maar zeker ook de verstrekker, van een kredietkaart gebaat omdat het risico dat de kredietkaartverstrekker loopt zo ook tot een minimum beperkt kan worden.

Loonstrook of een ander bewijs van vast inkomen

Een andere wijze om te checken of de terugcapaciteit van de aanvrager van een kredietkaart voldoende is om de eventuele openstaande schuld af te kunnen lossen, is het controleren van één of meerdere recente loonstroken. Deze loonstroken zijn namelijk een bewijs dat de kredietaanvrager maandelijks een zeker inkomen kan verwachten en dus elke maand een ook bepaald bedrag te besteden heeft voor de terugbetaling van de kredietkaartschuld. Om die reden is het dikwijls erg moeilijk voor iemand zonder inkomen om een reguliere kredietkaartaanvraag ingewilligd te krijgen.

Geen vast inkomen, wel een (prepaid) kredietkaart

Indien je geen inkomen hebt, maar wel een kredietkaart wilt gaan gebruiken, dan is de prepaid kredietkaart een goed alternatief. Een dergelijke prepaid kredietkaart is eigenlijk geen echte kredietkaart, maar een bepaalde geldsom die je zelf apart hebt gezet op een betaalkaart. Er zal in dit geval dan ook niet gesproken kunnen worden van een opgebouwde schuld door het doen van transacties met deze kaart, maar eerder het afschrijven van een bedrag van een al bestaan tegoed. Om die reden kan vrijwel iedereen met succes een prepaid kredietkaart aanvragen, zelfs als je niet beschikt over een (vast) inkomen. Een prepaid kredietkaart kan zelfs, in bepaalde gevallen, gebruikt worden door minderjarige personen, bijvoorbeeld als deze zelfstandig reizen, of het ouderlijke huis heeft verlaten om elders te gaan studeren. Een ouder stort in die gevallen een bepaald bedrag op de prepaid kredietkaart om het kind financieel te ondersteunen, of om het vertrouwd te maken met het gebruik van dit handige betaalmiddel.

Maar ook personen die moeten leven van bijvoorbeeld een uitkering kunnen een prepaid kredietkaart gebruiken als alternatief voor een reguliere kredietkaart. De meeste kredietkaartverstrekkers accepteren immers geen klanten die alleen een uitkering ontvangen. Het risico op problemen met betalingen is namelijk aanzienlijk groter bij deze groep aanvragers. Hierbij komt verder dat een kredietkaartverstrekker in de regel het eigen financieel risico zo beperkt mogelijk wil houden en mogelijke problemen zoveel vooraf de uitsluiten.

Wel een inkomen, maar toch geen kredietkaart

Ondanks dat je een inkomen ontvangt kan het toch gebeuren dat je geen kredietkaart verstrekt krijgt. De reden is dan vaak:

  • niet voldoende inkomen dat je maandelijks binnenkrijgt,
  • een negatieve kredietgeschiedenis.

De negatieve kredietgeschiedenis kan ondermeer te maken met schulden die al in het verleden zijn ontstaan en nog niet (volledig) zijn afgelost. Daarnaast kunnen betalingsproblemen, in het heden of verleden, een reden voor de kredietkaartverstrekker zijn om een aanvraag niet goed te keuren. Pas enige tijd nadat een schuld helemaal is weggewerkt zal het CKP de notering uit de databases verwijderen en kun je weer een aanvraag voor een kredietkaart indienen. In geen geval zal een aanvraag voor een kredietkaart ook altijd succesvol zijn en eindigen met de uitreiking van dit wereldwijd geaccepteerde betaalmiddel.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20