Islam over dertig jaar bijna even groot als christendom

Tegen het midden van deze eeuw zal de wereld bijna evenveel moslims als christenen tellen. Dat blijkt uit een rapport van het Amerikaanse Pew Research Center. Opgemerkt wordt dat beide populaties over vijfendertig jaar elk bijna één derde van de totale wereldbevolking zullen vertegenwoordigen.

De Amerikaanse denktank wijst er daarbij tevens op dat India, waar de hindoes weliswaar de meerderheid van de bevolking zullen blijven vertegenwoordigen, tegen het midden van de eeuw de grootste moslim-populatie van de wereld zal herbergen. Ook wordt aangevoerd dat 40 procent van de totale christelijke populatie in de Afrikaanse Sub-Sahara zal wonen.

Vruchtbaarheid

“De wereld telde in het begin van dit decennium 1,6 miljard moslims, maar tegen het midden van de eeuw zal die populatie aangegroeid zijn tot 2,76 miljard islamieten,” aldus het Pew Research Center. “Daarmee zullen moslims 29,7 procent van de totale wereldbevolking vertegenwoordigen. Op dat ogenblik zullen er nog 2,92 miljard christenen kunnen worden geteld.”

“Daarmee blijft het christendom met 31,4 procent van de bevolking nog altijd wel de grootste religie van de wereld. In het begin van dit decennium werden wereldwijd echter 2,17 miljard christenen geteld. Dat geeft aan dat de moslim-populatie de volgende decennia veel sneller zal groeien dan de christelijke bevolking.”

De wereldbevolking zal tot het midden van de eeuw een groei met 35 procent kennen. Tijdens diezelfde periode zal de moslim-populatie echter met 75 procent in omvang toenemen. Die opmerkelijke groei moet volgens het Pew Research Center worden toegeschreven aan het feit dat moslim-bevolking gemiddeld een jongere leeftijd en een hogere vruchtbaarheidsgraad heeft.

Wel wordt gewaarschuwd dat de prognoses zijn gebaseerd op de huidige tendensen. “Een aantal onvoorspelbare elementen – zoals gewapende conflicten, de opkomst van sociale en politieke bewegingen, natuurrampen of economische veranderingen – kunnen voor fundamenteel andere evoluties zorgen,” aldus de onderzoekers.

Atheïsten

Uit het rapport van het Pew Research Center blijkt nog dat de omvang van de boeddhistische gevolking ongeveer status-quo zal blijven. De populaties hindoes en joden zullen een verdere groei kennen. Daarentegen wordt verwacht dat het aantal atheïsten en agnostici zal afnemen. Dat heeft volgens het rapport vooral te maken met de vergrijzing in Noord-Amerika, Europa, China en Japan.

Opgemerkt wordt dat tegen het midden van de eeuw nog slechts 13 procent van de wereldbevolking geen enkele band met een religie zal hebben, tegenover 16 procent in het begin van dit decennium. In de Verenigde Staten zal daarentegen een stijging van 16 procent naar 26 procent worden opgetekend. (mah)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20