Iers is nu ook daadwerkelijk een werktaal van de Europese Unie

De eerste dag van het nieuwe jaar werd in de Europese Unie gemarkeerd door de toevoeging van het Iers aan de lijst van de drieëntwintig officiële talen. De ontwikkeling wordt door de Ierse overheid omschreven als een cruciale stap in de ontwikkeling en de toekomst van de taal.

Met het afsluiten van het voorbije jaar kwam ook een einde aan de afwijkende situatie waarmee de Ierse taal binnen de Europese Unie de voorbije periode moest afrekenen.

Gebrek aan vertalers

De Ierse taal kreeg vijftien jaar geleden binnen de Europese Unie al een volwaardige officiële status. Maar wegens een gebrek aan voldoende vertalers kon die erkenning gedurende het daaropvolgende anderhalve decennium niet in praktijk worden omgezet.

Ierland trad in 1973 tot de Europese Unie toe. Lange tijd werd het Iers daarbij echter uitsluitend geclassificeerd als verdragstaal. Dit betekende dat verdragen van de Europese Unie de enige documenten waren die ook in het Iers werden omgezet.

De officiële erkenning anderhalf decennium veranderde aan die situatie in praktijk niet bijzonder veel. Midden vorig decennium vroeg de Ierse overheid aan de Europese Commissie echter inspanningen te doen om een einde te maken aan de knelpunten die verhinderden dat de Ierse taal ook in realiteit tot een volwaardige Europese taal kon uitgroeien.

Specifieke identiteit

De Europese Commissie had daarbij toegezegd om de problemen tegen begin dit jaar op te lossen. De voorbije vijf jaar heeft het aantal Europese documenten dat in de Ierse taal beschikbaar is – van wetgeving tot webcontent – al een verdrievoudiging gekend. 

“Er kan dan ook gesproken worden van een belangrijk moment voor de Ierse taal”, stelde de Ierse president Michael D. Higgins.

“De volwaardige status van het Iers als werktaal binnen de Europese Unie betekent een belangrijke erkenning op internationaal niveau van onze specifieke identiteit als een volk met een eigen taal die we gebruiken naast alle andere talen die we hanteren en respecteren.”

“De erkenning plaatst het Iers op gelijke voet met de talen van de stichtende leden van de Europese Unie en die van de lidstaten die zich in de loop der jaren hebben aangesloten”, betoogde Higgins nog. “Het zal voor veel mensen verheugend zijn te weten dat de Ierse taal voortaan elke dag in de Europese Unie officieel in gebruik zal zijn.”

(jvdh)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20