Ierland krijgt 1 miljard euro Europese steun om weerslag brexit op te vangen

Ierland is de grootste begunstigde van de Brexit Adjustment Reserve die de Europese Commissie in het leven heeft geroepen. Die reserve moet dienen om de lidstaten van de Europese Unie te helpen de impact van de scheiding met het Verenigd Koninkrijk op te vangen. De reserve beschikt over een totaal budget van 5,4 miljard euro.

Daarvan krijgt Ierland een bedrag van 1 miljard euro ter beschikking. Over de andere budgetten wordt later een beslissing genomen.

“De keuze van het Verenigd Koninkrijk om de Europese Unie te verlaten, heeft een weerslag op alle betrokken partijen”, voeren woordvoerders van de Europese Commissie aan.

“De Brexit Adjustment Reserve werd in het leven geroepen om ondersteuning te voorzien voor de lidstaten van de Europese Unie die door het Britse vertrek het zwaarst zijn getroffen.”

Solidariteit

“De brexit heeft op het leven van veel Europeanen een negatieve impact gehad”, voert Elisa Ferreira, Europees commissaris voor Cohesie en Hervormingen, aan. “Binnen de Europese Unie zijn de inwoners van Ierland ongetwijfeld het zwaarst getroffen.”

“Met de creatie van de Brexit Adjustment Reserve wil de Europese Commissie zich solidair tonen met de inwoners van de lidstaten die onder de scheiding met het Verenigd Koninkrijk het meest hebben te lijden.”

“De steun van het fonds moet uitmonden in een verbetering van de levensstandaard, de ondersteuning van de economische groei en de opvang van negatieve effecten in lokale gemeenschappen.”

Dit jaar wordt voor Ierland een bedrag van 361,5 miljoen euro voorzien, terwijl het land volgend jaar recht heeft op nog eens 276,7 miljoen euro. Het saldo wordt over twee jaar uitgekeerd.

De middelen uit de Brexit Adjustment Reserve kunnen met terugwerkende kracht worden gebruikt voor initiatieven die sinds begin vorig jaar werden opgezet.

Tewerkstelling

Vivian Loonela, woordvoerder van de Europese Commissie, beklemtoonde in een reactie dat het programma bedoeld is om steun te voorzien aan de regio’s en economische sectoren die door de brexit het zwaarst zijn geraakt.

Onder meer wordt gestreefd naar het behoud en de creatie van tewerkstelling. Voorbeelden zijn projecten voor de opleiding en omscholing van werknemers die door de brexit hun baan dreigen te verliezen.

De Europese Commissie verwacht de volgende weken ook de beschikbare budgetten voor andere getroffen lidstaten bekend te kunnen maken.

Ierland was traditioneel de grootste handelspartner van het Verenigd Koninkrijk. Door de brexit wordt de handel tussen beide landen echter sterk bemoeilijkt.

Cijfers van het Britse Central Statistics Office (CSO) tonen dat tijdens de eerste zeven maanden van dit jaar de export van Groot-Brittannië naar Ierland met 32 procent is gedaald tegenover dezelfde periode vorig jaar. Daarbij werd vooral een sterke achteruitgang opgetekend in de handel in vlees en levende dieren.

De ingevoerde voorraden moeten bij aankomst in Ierland aan administratieve en fysieke controles worden onderworpen.

(bzg)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20