Hoeveel geld kan ik uitgeven aan hobby’s?

 

De meeste mensen hebben wel één, maar in de regel zelfs meerdere, hobby’s. Een hobby is dan ook iets dat je over het algemeen voor je plezier doet. Het uitoefenen van een bepaalde hobby doe je immers niet omdat het moet, of omdat deze bij je dagelijkse routine hoort. Wanneer je een hobby dan ook puur financieel gaat bekijken, zal deze niet per definitie kosten met zich mee hoeven te brengen. Dit is wel zo prettig, in het bijzonder als je toch al te kampen hebt met allerlei financiële beslommeringen en –zorgen. Het hebben van dure hobby’s zal dan immers nog meer druk op je budget gaan uitoefenen en dat is absoluut onwenselijk. 

De kosten van een hobby in de praktijk

Helaas blijkt in een heleboel gevallen de praktijk net even anders te zijn, als het aankomt op de financiële kant van een heleboel hobby’s. Vrijwel iedereen zal van zijn, of haar, hobby genieten (anders zouden ze deze namelijk niet blijven uitoefenen waarschijnlijk). De genotsfactor van een hobby is echter bijna even groot als die van het voedsel dat elke dag nodig is, zeker als je met volle teugen van je leven wilt genieten.

Wanneer geef je te veel geld uit aan een hobby?

Er kan zich echter een probleem voordoen zodra je vermoedt dat de kosten voor één of meerdere hobby’s uit de hand dreigen te lopen. Fotografie kan bijvoorbeeld een erg leuke hobby zijn, maar je kunt door deze hobby ook behoorlijke kosten moeten maken, bijvoorbeeld als je erg dure fotoapparatuur aan gaat schaffen. Zelfs als je postzegels gaat verzamelen kunnen de aankopen van bijzondere exemplaren de kosten aardig opdrijven. Je betaalt dan namelijk veel meer voor de zegel dan de eigenlijke waarde van het gebruikte materiaal en de kosten die voor de productie zijn gemaakt. 

Zo zal bijvoorbeeld parachutespringen per sprong behoorlijk wat geld kosten, maar op het moment dat je veel plezier aan deze hobby hebt, zal dit bedrag echter prima besteed zijn. In dat geval zul je er dan ook meestal niet wakker van liggen dat je nooit in een groot huis zult wonen, of in een dure auto rond zult rijden. Je voldoening haal je immers uit het maken van de parachutesprongen. Je zou het zelfs zonde kunnen vinden om je geld aan de verfraaiing van je huis te besteden.

Een buffer voor noodgevallen instellen

In geen enkel geval mag je echter vergeten dat het altijd verstandig zal zijn om een buffer op te stellen voor het geval er zich een financiële noodsituatie voordoet. Iedereen heeft immers een veilige financiële basis hebben zodat het vaak erg onverstandig zal zijn om deze buffer achterwege te laten, alleen maar om een bepaalde hobby uit te kunnen blijven oefenen. Voor je hobby dien je doorgaans maar een gering gedeelte van je vaste inkomen te besteden om de kans zo klein mogelijk te houden dat je in de financiële problemen komt hierdoor. 

In sommige gevallen zal het zelfs noodzakelijk zijn om je hobby tijdelijk op een laag pitje, of helemaal uit, te zetten omdat je financiële situatie het niet toelaat de kosten ervan op een verantwoorde manier te dragen. In de regel zal dit een manier zijn om geldproblemen op korte termijn aan te pakken en zo bijvoorbeeld belangrijke betalingen of -uitgaven voorrang te kunnen geven.

Verantwoord omgaan met de kosten van een hobby

Op momenten echter dat je financiële situatie in orde is, kun je je af gaan vragen hoeveel geld je verantwoord kunt besteden aan één of meerdere hobby’s. De beantwoording van deze vraag zal echter voor iedereen anders zijn, en vaak zal het zelfs behoorlijk lastig zijn om een duidelijk antwoord te vinden. Wanneer je bijvoorbeeld geen vast bedrag nodig hebt vo

or een hobby, dan is het niet nodig en verstandig om hier geld aan uit te geven. Je kunt elke verdiende euro immers altijd maar één keer uitgeven.

Het opstellen van een begroting voor je hobby

Om te kunnen bepalen wat het exacte bedrag is dat je je kunt veroorloven om aan je hobby te besteden is het goed om een speciale begroting op te stellen voor elke afzonderlijke hobby, Dit zal tevens een bedrag zijn dat je zonder al te veel moeite kunt herleiden op momenten dat je wilt weten waar je geldstromen naartoe gaan. Dit is bovendien erg handig als er meerdere personen binnen je gezin dezelfde hobby delen of als je hobby gerelateerd is aan je werk (en wellicht zelfs voor een deel voor je werkgever wordt bekostigd).

Belangrijke vragen bij het bepalen het uitgavenbedrag voor een hobby

Voordat je het bedrag kunt bepalen dat je op een verantwoorde manier aan een hobby uit kunt heven, is het zaak om eerst jezelf enkele vragen te stellen (en uiteraard ook eerlijk antwoorden hierop te geven):

  • Is je financiële situatie goed genoeg? Wanneer dit niet zo is, dan kun je beter niet op de hobby besparen omdat het dan wellicht beter is om de uitgaven ervan tot een absoluut minimum te beperken.
  • Heb je genoeg geld gespaard om gestelde doelen op tijd te kunnen bereiken? Je dient dus een aantal persoonlijke prioriteiten te stellen, maar als geld besteden aan je hobby’s ervoor zal zorgen dat de gestelde doelen niet gehaald zullen worden, dan kun je behoorlijk in de problemen komen, bijvoorbeeld bij het aflossen van schulden of het kopen van een eigen woning.
  • Heb je een goede buffer voor noodgevallen opgebouwd? Hoewel je het liefst zo veel mogelijk plezier hebt in je leven, is het ook noodzakelijke om op de eerste plaats je gezond verstand te gebruiken en je geldzaken op orde te hebben, of te brengen als dit nog niet het geval was.

Als je financiën prima in orde zijn en je hebt voldoende ruimte binnen je budget, dan zal er geen enkele reden zijn om je hobby niet te kunnen bekostigen. Je kunt dan misschien niet elk weekend gaan parachutespringen, maar je kunt wel financiële noodsituaties opvangen terwijl je ook regelmatig plezier kunt hebben van één of meerdere hobby’s.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20