Hoeveel dagen werk je voor jezelf, en niet voor de belastingen? Recente studie vergelijkt belastingvrije dagen in Europa met rest van de wereld

Een recente studie van de Franse denktank Institut Économique Molinari en de Americans for Tax Reform Foundation biedt een vergelijking per land van de belastingdruk op werknemers wereldwijd. De rangschikking “heeft tot doel een vergelijking van belastingtarieven te maken op basis van appels met appels, met gegevens die de realiteit weerspiegelen zoals die wordt ervaren door echte, werkende mensen over de hele wereld”, om de jaarlijkse “dag van de belastingvrijheid” voor elk land goed te kunnen vergelijken.

Waarom is dit belangrijk?

De 'Tax Liberation Day' is de dag waarop een werknemer in theorie niet langer belastingen betaalt en dus voor eigen rekening begint te werken. Hoe vroeger die dag valt in het jaar, hoe meer belastingvrijheid (want hoe meer dagen er voor eigen rekening kan gewerkt worden).

EU-lidstaten komen er op vlak van belastingvrijheid bijzonder bekaaid vanaf. Werknemers in Cyprus en Malta, de best scorende landen, kunnen al in april voor zichzelf beginnen werken. Werknemers in Ierland, Bulgarije, Litouwen, Denemarken en Estland, echter, zijn vanaf mei of juni pas belastingvrij. En dan moet de meerderheid van EU-landen nog volgen.

bron: Institut Molinari

Reëel belastingtarief op gemiddeld loon nergens zo hoog als in Europa

Ook al is er sinds 2010 sprake van een verlichting voor Europese werknemers, het reële belastingtarief op het gemiddelde loon is nergens zo hoog als in Europa, namelijk 37,3%. Dat wordt gevolgd door Japan (36%), Canada (32,3%) en de Verenigde Staten (27,1%).

  • Het Institut Économique Molinari merkt op dat “Frankrijk en Oostenrijk de lijst aanvoeren wat betreft de belasting van de gemiddelde werknemer in 2021 in een Europese Unie die de verleiding weerstaat om de belastingen te verhogen om tekorten te dekken”.
  • Ons land staat op de derde plaats, nu al voor het vierde achtereenvolgende jaar, en viert op 15 juli de dag van de belastingvrijheid, als gevolg van zijn “tax shift”-hervorming. Nog maar enkele jaren geleden vond deze dag plaats op 8 augustus.
  • Ook in Griekenland is de dag van de belastingvrijheid vervroegd, van 10 juli in 2019 naar 22 juni vorig jaar, en nu naar 14 juni in 2021. Dit als gevolg van de verlaging van de loonbelasting door de regering-Mitsotakis die in 2019 werd verkozen.
  • Bovendien heeft ook Tsjechië de belastingen op arbeid vanaf 1 januari 2021 verlaagd, waardoor het effectieve reële belastingtarief voor Tsjechische werknemers met bijna 4% is gedaald.
  • In het verslag wordt opgemerkt dat het afgelopen jaar in 14 EU-lidstaten de verplichte heffingen zijn gestegen, terwijl in 13 EU-lidstaten de heffingen zijn gedaald of stabiel zijn gebleven.

Socialezekerheidsbijdragen

In de ranglijst wordt uitgeplozen hoe lang werknemers moeten bijdragen om niet alleen hun belastingen maar ook hun socialezekerheidsbijdragen te financieren, terwijl ook rekening wordt gehouden met de btw. Hierbij wordt het volgende opgemerkt: “In vijf landen wordt meer dan de helft van het arbeidsinkomen geïnd via belastingen en sociale lasten: Oostenrijk, Frankrijk, België, Italië en Duitsland”.

Bron: Institut Molinari
  • De studie benadrukt dat elke 100 euro die een werknemer in Oostenrijk ontvangt, uiteindelijk nog eens 121 euro aan belastingen of sociale bijdragen met zich meebrengt in Oostenrijk;
  • nog eens 120 euro in Frankrijk;
  • en nog eens 117 euro in België.
    • In dit verband wijst de denktank er ook op dat in Frankrijk “alleen al de sociale lasten (26.229 euro, het hoogste in de EU) hoger zijn dan de reële koopkracht (25.466 euro, elfde plaats in de EU)”, dat wil zeggen wat er overblijft van het inkomen na belasting, waarbij ook wordt opgemerkt dat deze sociale lasten “103% van de koopkracht bedragen. Dit is het record onder de landen van de EU-27, waar het gemiddelde 51% is”.
Bron: Institut Molinari

Lees ook:

(NS)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20