Visueel: belastingstelsels van landen over de hele wereld met elkaar vergeleken

Hoe moet je belastingstelsels van verschillende landen met elkaar vergelijken om te zien waar de staat het efficiëntst is? Deze vraag is moeilijk te beantwoorden. Aangezien de bevolking en de economie van landen sterk afwijken, is het meten van de totale belastingopbrengst niet de beste manier om internationale belastingstelsels te vergelijken. In plaats daarvan is het gebruik van de verhouding tussen belastinginkomsten en bbp een van de nuttigere manieren om belastingstelsels over de hele wereld naast elkaar te stellen. Visual Capitalist stelde deze data van OESO-landen visueel voor.

Waarom is dit belangrijk?

Een hogere belastingquote betekent in principe dat er meer geld naar de staatskas gaat, en in theorie naar openbare diensten zoals onderwijs en infrastructuur. Belastingen zijn voor de meeste landen een belangrijke bron van inkomsten. In bijna alle landen ter wereld zijn belastingen goed voor 50 procent of meer van de overheidsfinanciën.

De verhouding tussen belastinginkomsten en bbp vergelijkt de belastinginkomsten van een land met de omvang van zijn economie, die in dit geval wordt gemeten aan de hand van het bbp.

  • Hoe hoger de verhouding, hoe groter het aandeel van het geld dat naar de staatskas gaat.
  • Bij een doeltreffend beheer kan dit de gezondheid en welvaart van een economie op lange termijn ten goede komen.
  • Volgens onderzoek van het Internationaal Monetair Fonds moeten landen een verhouding belasting/bbp van ten minste 12 procent hebben om een versnelde economische groei te kennen.
  • De landen die deel uitmaken van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) voldoen allemaal aan die drempel, met een gemiddelde belasting-bbp-verhouding van 33,8 procent.

Hieronder de visuele weergave.

bron: Visual Capitalist
  • Denemarken heeft met 46,3 procent het hoogste percentage op de lijst. Het land gebruikt zijn relatief hoge belastinginkomsten met name voor de subsidiëring van postsecundair onderwijs: in Denemarken is de universiteit gratis voor alle EU-burgers.
  • Ons land staat met een percentage van 42,9 procent op een gedeelde derde plaats met Zweden. De lezer mag zelf oordelen of dat geld nuttig gespendeerd wordt …
  • Aan de laagbelaste kant van het spectrum staat de VS op plaats 30 van de 35, met een verhouding van 24,5 procent – dat is aanzienlijk lager dan het OESO-gemiddelde van 33,8 procent.
  • Het is ook vermeldenswaard dat de VS een van de hoogste bbp-maatstaven per hoofd van de bevolking heeft van alle OESO-landen.
  • Mexico staat met 16,5 procent op de laatste plaats.

Belastinginkomsten VS

Waar komen de belastinginkomsten van Amerika vandaan? Het grootste deel uit de inkomstenbelasting. In feite is 41 procent van de totale belastinginkomsten van het land afkomstig van belastingen op het persoonlijk inkomen, alsmede op individuele winsten en winsten – ter vergelijking: het OESO-gemiddelde bedraagt 24 procent.

Met de recente aankondiging van president Biden om de vennootschapsbelasting en de persoonlijke investeringswinsten te verhogen, zou de verhouding in Amerika er in de nabije toekomst heel anders kunnen uitzien.

Lees ook:

(bzg)

Meer

Ontvang de Business AM nieuwsbrieven

De wereld verandert snel en voor je het weet, hol je achter de feiten aan. Wees mee met verandering, wees mee met Business AM. Schrijf je in op onze nieuwsbrieven en houd de vinger aan de pols.