Visueel voorgesteld: de wereldbevolking per leeftijdsgroep

Een vergrijzende bevolking heeft verstrekkende gevolgen voor de economie van een land. Maar wat met de economie van de hele wereld? Met die laatste vraag in gedachten stelde The Visual Capitalist een infografiek op van de leeftijdsopbouw van de wereldbevolking in 2020, op basis van de laatste cijfers van de VN.

Waarom is dit belangrijk?

Een vergrijzende bevolking betekent meestal een afnemende beroepsbevolking en een toename van mensen die hun pensioen willen innen. Dit kan de werkende klasse onder druk zetten als de belastingen worden verhoogd.
bron: The Visual Capitalist

Wat zijn de cijfers?

Onze wereldbevolking wordt steeds ouder, grotendeels door de stijgende levensverwachting en dalende geboortecijfers.

  • In 2020 zullen wereldwijd meer dan 147 miljoen mensen tussen 80 en 99 jaar oud zijn, wat neerkomt op 1,9 procent van de wereldbevolking
    • Dat lijkt misschien een klein percentage, maar in 1950 maakte deze bevolkingsgroep slechts 0,05 procent van de bevolking uit, wat betekent dat onze wereld een aanzienlijk hoger percentage ouderen telt dan 70 jaar geleden.

Is dat allemaal negatief?

Allesbehalve. Een vergrijzende bevolking kan ook positieve gevolgen hebben voor de samenleving. 

  • Ouderen zijn bijvoorbeeld geneigd meer vrijwilligerswerk te doen dan andere leeftijdsgroepen. 
  • Onderzoek heeft uitgewezen dat oudere gemeenschappen lagere misdaadcijfers hebben. Tegen 2050 zal de criminaliteit in Australië naar verwachting met 16 procent zijn gedaald naarmate de bevolking ouder wordt.

Wordt er rekening mee gehouden? 

Om de risico’s van een snel vergrijzende bevolking te beperken, werken sommige landen aan duurzamere pensioenstelsels om de ouder wordende burgers te ondersteunen en tegelijkertijd de werkende bevolking te ontlasten. Maatregelen die genomen worden zijn:

  • Verhogen van de pensioenleeftijd: helpt een evenwichtiger verhouding tussen werknemers en gepensioneerden te handhaven.
  • Verplichte bedrijfspensioenregelingen afdwingen: verplicht werkgevers om hun werknemers pensioenregelingen aan te bieden.
  • Beperking van de toegang tot uitkeringen: voorkomt dat mensen hun spaargeld voortijdig aanspreken, waardoor de fondsen tot hun pensionering behouden blijven.
  • Het opbouwen van sterke pensioenactiva om toekomstige verplichtingen te financieren: idealiter bedragen deze activa meer dan 100 procent van het bbp van een land.

Lees ook: Denemarken zou één van de beste pensioensstelsels hebben ter wereld, Italië één van de slechtste.

(jvdh)

Meer

Ontvang de Business AM nieuwsbrieven

De wereld verandert snel en voor je het weet, hol je achter de feiten aan. Wees mee met verandering, wees mee met Business AM. Schrijf je in op onze nieuwsbrieven en houd de vinger aan de pols.