Het druivenschaakbord anno 2020: de Franse wijnoogst in kaart gebracht

Ook al zijn definitieve statistieken pas voor binnen enkele weken of maanden, is dit toch een interessante tabel die de Franse wijnoogst voor 2020 (voorlopig) in kaart brengt in de belangrijkste appellatieclusters. Vooral de procentuele afwijking met het meerjarig gemiddelde – 2020 afgezet tegen de oogsten uit de periode 2015-2019 – toont ons toch een aantal verschuivingen.

Zoals te verwachten behoort Champagne, na de recente ‘vrijwillige’ plafonnering van de opbrengsten (lees ook: ‘Champagne ontsnapt aan chaos: uiteindelijk toch akkoord tussen champagnehuizen en druiventelers’), tot de grootste dalers: bijna 20% ten opzichte van de oogst 2019, maar vooral ook een krimp met 23,4% versus het meerjarig gemiddelde. Er is dus écht sprake van een trendbreuk in Reims en co.

Andere structurele dalers, zij het minder dramatisch, zijn Le Sud-Ouest met 3,8% ten opzichte van 2019 maar zelfs 5,8% ten opzichte van de voorbije vijf oogsten, en de Bordelais, dat slechts weinig volume prijsgeeft in vergelijking met het millésime 2019 (-0,9%) maar 2,3% verliest versus het meerjarengemiddelde.

De cluster Bourgogne-Beaujolais laat voorlopig een grilliger patroon zien. Een stijging met 13,5% vergeleken met 2019, maar in een ruimer perspectief van de voorbije vijf jaargangen toch een achteruitgang van 5,4%.

Champagne
Isopix

Twee sterkhouders

De meeste andere regio’s blijven ofwel grotendeels ter plaatse trappelen of maken een flinke sprong voorwaarts. Logisch bij kleinschalige appellaties als de Jura (+85,2% ten opzichte van 2019 en zelfs bijna een kwart méér dan de voorbije vijf oogsten), maar twee andere stijgers behoren wel tot de sterkhouders van de Franse wijnbouw.

Enerzijds de Loirevallei, waar men tot 42,8% méér druiven oogstte in vergelijking met millésime 2019, nog altijd een ruime sprong binnen het meerjarig gemiddelde (+22,8%). Anderzijds de Languedoc-Roussillon, waar de toename een stuk minder spectaculair oogt, maar we zowel versus de oogst 2019 als het vijfjarig gemiddelde telkens méér dan 5% extra noteren, respectievelijk +5,9% en +5,1%.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20