Herstel op Vlaamse arbeidsmarkt zet zich verder door

Tijdens de maand juni zijn door bedrijven en organisaties bij de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB) in totaal 21.355 vacatures aangemeld. Dat betekende een stijging met 30,5 procent tegenover de maand voordien.

Tegenover de maand juni vorig jaar is er sprake van nagenoeg een status-quo. De cijfers tonen volgens de VDAB een duidelijk herstel van de Vlaamse arbeidsmarkt.

‘Het herstel dat zich in mei op de Vlaamse arbeidsmarkt al aandiende, zet zich nu verder,’ aldus de Vlaamse arbeidsdienst. Tijdens de maanden maart, april en mei ging de Vlaamse arbeidsmarkt onder invloed van de coronacrisis door een dal.

Die problemen manifesteren zich ook in de cijfers over de tijdspanne van een volledig jaar. De voorbije twaalf maanden kon de VDAB immers ongeveer 263.000 vacatures registreren. Dat betekende een daling met 9 procent tegenover de twaalf maanden voordien.

Horeca

Niet alle sectoren kunnen echter een groei melden. Onder meer de horeca, het toerisme, de beveiliging en de managementbureaus kunnen in vergelijking met juni vorig jaar minder vacatures aanbieden.

Gewezen wordt naar de horeca en het toerisme, waar de voorbije maand 674 vacatures werden geteld. Dat betekende een daling met 33,7 procent tegenover de maand juni vorig jaar. Toch kon ook hier tegenover de maand mei dit jaar, ton 182 vacatures werden genoteerd, een groei worden gemeld.

Hilde Crevits, Vlaams minister van Werk, zegt bovendien te verwachten dat ook hier snel opnieuw een stijging zal volgen. Inmiddels hebben immers ook de restaurants en cafés opnieuw hun deuren mogen openen, terwijl sinds begin juli ook de pretparken weer kunnen worden bezocht.

‘Indien deze trend zich verder kan zetten, zit de Vlaamse arbeidsmarkt opnieuw op het goede spoor,’ aldus de minister. Hilde Crevits benadrukt tegelijkertijd het belang aan bijscholing en omscholing. Op die manier kunnen op de arbeidsmarkt vraag en aanbod immers beter op elkaar worden afgestemd.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20