Goedkoop geld lenen voor isolatie

Bezitters van een eigen woning kunnen bij de gemeente, waar zij woonachtig zijn, terecht op het moment dat zij op een goedkope manier geld willen lenen voor het aanbrengen van isolatie, of voor het nemen van een aantal andere energiebesparende maatregelen die zij willen treffen. Dus op het ogenblik dat je het dak of de muren van je woning wilt isoleren, is de energielening zeker een optie om in overweging te nemen.

Wat is een energielening?

Een energielening is een leenvorm die je af kunt sluiten als je in je woning werkzaamheden uit wilt laten voeren met als doel energie te besparen, bijvoorbeeld door middel van het aanbrengen van isolatie. Een dergelijke financiering kun je in ons land onder andere aanvragen bij de Vlaamse overheid. Wanneer je deze weg gaat bewandelen, dan zal de energielening uit worden gekeerd via één van de Energiehuizen. Ieder Energiehuis kan hierbij zelf bepalen of er een energielening aan je zal worden toegekend, of juist niet.

Een energielening met een erg voordelig rentetarief kan niet alleen aan worden gegaan door particulieren, maar eveneens door niet-commerciële instellingen, zoals scholen en ziekenhuizen en coöperatieve vennootschappen. De looptijd van de energielening zal in de nabije toekomst worden verlengd naar 8 jaar voor een particulier, en zelfs naar 10 jaar voor vzw’s en sociale instellingen. Daarnaast zal het maximumbedrag bovendien worden verhoogd naar 15.000 euro en eveneens zal elke kredietnemer die het sociaal tarief voor gas en elektriciteit ontvangt, renteloos langs deze weg geld kunnen lenen.

Voorwaarden van een energielening

Iedereen die een woning in Vlaanderen heeft en die deze bewoont (als eigenaar of als huurder), kan een energielening aanvragen. Dit geldt echter ook voor eigenaren van woningen die worden verhuurd. De betreffende woning zal in alle gevallen als hoofdverblijfplaats moeten dienen en voor sommige doelgroepen kan er zelfs sprake zijn van een renteloze lening (dus een lening die aan wordt gegaan tegen een rentevoet van 0 procent), zoals voor mensen die:

 • die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds,
 • een jaarlijks bruto gezinsinkomen hebben dat beneden de een bepaalde drempel ligt,
 • deelnemen aan een schuldbemiddelingsprogramma en die niet in staat zijn om de rekening voor hun verwarming te betalen,
 • door het OCMW worden begeleid vanwege het feit dat zij niet in staat zijn om hun rekeningen voor gas en elektriciteit te betalen,
 • eigenaar zijn van een woning die zij verhuren via een sociaal verhuurkantoor (SVK) aan mensen uit de eerder genoemde doelgroepen,

Mensen die behoren tot de eerder genoemde doelgroepen (uitgezonderd de eigenaren van een woning die deze verhuren via een sociaal verhuurkantoor) kunnen bovendien kosteloos ondersteund worden bij:

 • het bepalen welke werkzaamheden er uit dienen te worden gevoerd,
 • de aanvraag van prijsoffertes,
 • het kiezen van een aannemer,
 • het opvolgen van de werkzaamheden,
 • het aanvragen van premies,
 • het aanvragen van subsidies.

Voor welke werkzaamheden kan een energielening aangevraagd worden?

Uiteraard zijn er voorwaarden verbonden aan het aanvragen van een energielening. Zo kun je alleen deze lening aanvragen als het één van de volgende uit te voeren werken betreft:

 • isolatie van het dak,
 • isolatie van de zoldervloer,
 • plaatsing van hoogrendementsglas,
 • plaatsing van hoogrendementsdeuren,
 • plaatsing van hoogrendementspoorten.
 • Isolatie van de muren,
 • Isolatie van de vloer,
 • uitvoeren van een luchtdichting,
 • uitvoeren van een luchtdichtheidstest (in combinatie met overige energiebesparende maatregelen),
 • aanbrengen van een energiezuinig ventilatiesysteem type C of D,
 • plaatsing van een zuinige verwarmingsinstallatie, bijvoorbeeld een:
  • condensatieketel,
  • warmtepomp,
  • pelletketel,
  • pelletkachel,
 • installatie van fotovoltaïsche zonnepanelen (mits er sprake is van een degelijke isolatie van het dak, de aanwezigheid van een hoogrendementsverwarming en dat er overal dubbel glas aangebracht is),
 • plaatsing van een zonneboiler,
 • plaatsing van een warmtepompboiler,
 • plaatsing van een ander zuinig systeem ten behoeve van warm water voor sanitaire doeleinden,
 • vervanging van lichtarmaturen,
 • vervanging van lampen (vooral in de gezamenlijke delen van appartementscomplexen).
 • aanschaf van energiezuinige huishoudelijke apparaten (enkel voor de doelgroep die een lening aan kan gaan tegen 0 procent rente en altijd in combinatie met een energiescan),
 • uitvoeren van een energieaudit (in combinatie met één van de eerder genoemde maatregelen).

Voor een nieuwbouwwoning kun je eveneens voor het gros van de eerder vermelde werkzaamheden een energielening aanvragen op het ogenblik dat:

 • er nog geen definitieve EPB-aangifte in is gediend,
 • en er in de woning een E-peil van E30 woning wordt gehaald. E30 is bijna-energieneutraal (BEN).

De volledige voorwaarden voor de werkzaamheden kun je overigens altijd aanvragen bij je Energiehuis. Hierbij moet je je goed beseffen dat bepaalde werkzaamheden aan zekere normen dienen te voldoen om hiervoor in aanmerking te kunnen komen. Bovendien zullen de werkzaamheden altijd uit worden gevoerd door een erkend aannemer, zodat er dus soprake zal zijn van garantie op de kwaliteit van het uitgevoerde werk. Alleen voor dak- of zoldervloerisolatie kun je ook in aanmerking komen als je de werkzaamheden zelf uit wilt voeren.

Hoe verloopt de aanvraagprocedure van een energielening?

Om een energielening aan te kunnen vragen, zul je op de eerste plaats contact op dienen te nemen met het Energiehuis dat voor de gemeente waar je woonachtig bent de energieleningen toekent. De kredietcommissie van het Energiehuis zal dan je aanvraag voor een energielening in behandeling nemen en deze al dan niet goedkeuren. Het Energiehuis mag overigens zelf de termijn bepalen waarbinnen er uitsluitsel gegeven moet worden ten aanzien van de ingediende aanvraag.

Op het moment dat een aanvraag voor een energielening goed is gekeurd, dan zal het Energiehuis de lening voorleggen aan het Vlaams Energieagentschap (VEA). Het VEA zal op zijn beurt nagaan of de betreffende lening in overeenstemming is met de voorwaarden die door het Vlaams Gewest worden gesteld en, mits dit in orde is, binnen een week een definitieve goedkeuring geven.

Leenbedrag van een energielening

Indien je een energielening aangaat bij de Vlaamse Overheid, dan zul je maximaal 10.000 euro kunnen lenen voor isolatiewerkzaamheden aan je woning. Deze leensom zul je vervolgens binnen vijf jaar tijd weer terugbetaald moeten hebben tegen een standaardrente van maximaal 2 procent. Er zijn echter ook bepaalde doelgroepen waar een rentetarief van 0 procent in rekening wordt gebracht over de lening. Je moet je echter wel bedenken dat voor de energielening geen fiscale attesten uit zullen worden gereikt.

Uitzonderingen voor de aanvraag van een energielening

Het is alleen mogelijk om een energielening aan te vragen op het moment dat er voor je gemeente een Energiehuis aanwezig is. De gemeenten Linkebeek en Wezembeek-Oppem zijn de enige twee Vlaamse gemeenten zonder een Energiehuis. Indien je in één van die gemeenten woonachtig bent, dan kun je dus geen energielening verstrekt krijgen, maar je kunt dan wel je contactgegevens online aan het Vlaams Energieagentschap doorgeven zodat een medewerker contact met je op kan nemen zodra er zich een oplossing aandient die betrekking heeft op de gemeente waar je woont.

Bijna energieneutraalkrediet

Als je je woning meer energiezuinig wilt maken, dan kan de overheid je wellicht een goedkope lening verstrekken voor de bouw of de aankoop van een huis, maar eveneens voor een verbouwing of een renovatie van je woning. Op die manier zul je in staat worden gesteld om bij een renovatie te investeren in allerlei energiebesparende maatregelen, zoals het aanbrengen van verschillende vormen van isolatie.

Vandaag de dag kun je gebruikmaken van diverse sociale leningen om je woning te bouwen, aan te kopen, maar ook om deze te verbouwen. Een sociale lening kan je aanvragen bij:

 • de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW),
 • het Vlaams Woningfonds (VWF),
 • een erkende kredietverstrekker.

Op het moment dat je je woning bijna-energieneutraal (BEN) maakt, dan zullen bepaalde banken dat absoluut aanmoedigen door je een extra voordelig BEN-krediet te verstrekken.

BEN is de afkorting voor “bijna-energieneutraal” en bouwen volgens deze principes wordt vanaf 2021 zelfs de standaard voor de Vlaamse nieuwbouwwoningen, maar ook in de rest van Europa zullen deze normen gaan gelden. Gebouwen die volgens het BEN-principe zijn gebouwd hebben als bijzonder kenmerk dat deze weinig energie verbruiken ten behoeve van:

 • de ventilatie,
 • de verwarming,
 • de koeling,
 • het verwarmen van water.

De benodigde energie zal immers met behulp van groene energiebronnen worden verkregen. 

Eisen die gesteld worden aan gebouwen die volgens het BEN-principe worden gebouwd, zijn:

 • het gebouw dient een E-peil te hebben van E30 of lager,
 • het gebouw zal moeten voldoen aan specifieke eisen ten aanzien van:
  • de thermische isolatie,
  • de netto-energiebehoefte ten behoeve van de verwarming,
  • het risico op oververhitting,
  • de ventilatie,
  • een minimumaandeel aan duurzame energie.

Het Vlaams Energieagentschap heeft een lijst opgesteld van alle voorwaarden waar een gebouw (dat volgens het BEN_principe is gebouwd) aan dient te voldoen. Op het moment dat je nieuwbouw- of herbouwde huis aan al deze eisen voldoet, dan kan er gesproken worden van een BEN-woning of -appartement. Uiteraard kan er eveneens sprake zijn van een BEN-school of BEN-kantoor, maar aan dergelijke gebouwen zullen eveneens specifieke eisen worden gesteld.

De extra investeringen die je hebt gedaan, in de vorm van het treffen van energiebesparende maatregelen en groene energie, zullen zichzelf terugbetalen doordat je rekening voor energie zal gaan dalen: steeds weer maand na maand. Maar wanneer je het zelfs nog beter weet te doen, dan de huidige epb-verplichtingen, dan zul je extra hiervoor worden beloond. Voor een BEN-woning kun je bijvoorbeeld rekenen op de volgende voordelen, die in totaal op kunnen lopen tot ruim 10.000 euro.

 • Korting op de onroerende voorheffing: onder bepaalde voorwaarden variërend van 50 tot zelfs 100 procent korting op de onroerende voorheffing.
 • E-peilpremie: voor bouwaanvragen voor een woning of appartement vanaf 2017 is deze premie afgeschaft, maar met bouwaanvragen van eerdere datum kun je wel een E-peilpremie krijgen (mits je aan bepaalde voorwaarden voldoet).
   

Conclusie

Als je een voordelige lening af wilt sluiten omdat je isolatie aan wilt brengen in je eigen woning, dan is de energielening vaak een prima oplossing. Bovendien zullen een groot aantal banken, om je aan te moedigen om volledig voor BEN te kiezen, een zogenaamd BEN-krediet aanbieden. Op het ogenblik dat je, onder bepaalde voorwaarden, een dergelijk krediet aangaat, dan kun je in de loop van 25 jaar al snel duizenden euro’s besparen. Helaas bieden nog niet alle banken in ons land deze BEN-kredieten aan zodat je je eerst goed moet laten informeren over de mogelijkheden bij de kredietverstrekker van je keuze. Bovendien zul je ook, als je een energielening of een BEN-krediet aangaat, dienen te beseffen dat geld lenen altijd extra geld zal gaan kosten.

Met andere woorden: dus ook als je geld gaat lenen voor het aanbrengen van isolatie in je woning, dan zul je te maken krijgen met bepaalde leenkosten. Tevens zul je van tevoren altijd goed na moeten gaan wat de financiële gevolgen zijn van het afsluiten van een dergelijke lening en uiteraard ook of je deze gedurende looptijd ook werkelijk kunt dragen. Wanneer dit namelijk niet het geval is, dan kun je (als gevolg van de betalingsverplichting die je aan bent gegaan door de ondertekening van het leencontract) in ernstige (financiële) problemen belanden.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20