Geen inkomen, hoe kan ik geld lenen?

Wanneer je geld wilt lenen, dan weet je eigenlijk van tevoren al zeker dat er ergens in de toekomst een moment gaat komen dat je deze lening, eventueel met een zekere leenvergoeding, weer terug moet betalen aan de kredietverstrekker. Met andere woorden: op het ogenblik dat je een lening aangaat, moet je er ook zeker van zijn dat je later over voldoende geld beschikt om de overeengekomen aflossingsbedragen ook daadwerkelijk te voldoen. Indien je echter geen inkomen hebt, kan het aflossen van een lening vaak met de nodige problemen gepaard gaan.

Kredietverstrekkers willen zekerheid

Ongeacht of je nu geld leent van een bank, een andere financiële instelling of een persoon in je directe omgeving, in alle gevallen zal de kredietverstrekker de leensom na een bepaalde tijd weer terug willen hebben (zeker in de eerste gevallen vaak nog samen met een aanzienlijke leenvergoeding). Om die reden zal vrijwel elke officiële kredietverstrekker je vragen om bewijzen mee te sturen van vaste inkomstenbronnen als je een aanvraag voor een lening in hebt gediend. Deze bewijsstukken bieden een kredietverstrekker namelijk wat extra zekerheid dat het deel van diens vermogen, dat in de vorm van een lening aan je is verstrekt, ook weer terugkomt. Wanneer je immers niet over voldoende terugbetalingscapaciteit beschikt, dan loopt de kredietverstrekker in kwestie de kans dat er een deel van zijn vermogen verloren gaat. Als gevolg hiervan kan een kredietverstrekker niet alleen verlies lijden, maar eveneens zelf in de financiële problemen terechtkomen. Geld lenen zonder dat je een inkomen hebt, zal in de regel dan ook niet makkelijk zijn. De kans dat je aanvraag direct zal worden afgewezen door kredietverstrekkers is daarentegen juist enorm groot.

Geldnood, maar geen inkomen

Gelukkig hoef je, wanneer je in geldnood verkeert en geen inkomen hebt, niet direct te wanhopen. Er zijn immers een aantal manieren te bedenken waarop je toch, onder bepaalde voorwaarden, een lening aan kunt gaan.

  • Geld lenen zonder inkomen met een eigen woning, of ander waardevolle bezittingen, als onderpand: sommige kredietverstrekker zullen breid zijn om je geld te lenen als je bereid bent om je eigen huis als onderpand te stellen. Uiteraard is het dan alsnog noodzakelijk dat je kunt voldoen aan de overeengekomen betalingsverplichting(en). Indien je dit namelijk niet doet, dan zal de kredietverstrekker de openstaande schuld en eventuele bijkomende kosten proberen te verhalen een beslaglegging of zelfs de verkoop van je woning.
  • Waardevolle eigendommen verpanden: op een heleboel plaatsen, verspreid over heel ons land, zijn zogenaamde pandjeshuizen te vinden waar je je waardevolle bezittingen kunt verpanden. Dit betekent dat je bijvoorbeeld een duur horloge bij de pandjesbaas achterlaat en in ruil daarvoor een overeengekomen geldbedrag ontvangt. Indien je dit bedrag binnen de vooraf afgesproken termijn, samen met een zekere vergoeding, terugbetaald, dan zul je je eigendom weer terugkrijgen. Op het moment dat deze betaling je niet binnen de gestelde tijd lukt, dan zal je bezit worden verkocht in het pandjeshuis.
  • Minilening aangaan: in bepaalde gevallen kun je een minilening aangaan wanneer je tijdelijk in geldnood zit. Je kunt dan voor een kleine lening (van hooguit 1000 euro) afsluiten voor een zeer korte looptijd (hooguit 3 maanden). Het is in dat geval overigens wel altijd noodzakelijk om er zeker van te zijn dat je de leensom, samen met de forse leenvergoeding, voor de overeengekomen einddatum af kunt betalen. Wanneer je namelijk niet op tijd de openstaande schuld af kunt lossen, zal de verstrekker van de minilening je doorgaans een enorm boetebedrag voorschotelen (nog bovenop de schuld die je al open had staan).
  • Garantstelling door een derde partij: in sommige gevallen kun je toch geld lenen bij een officiële kredietverstrekker als je geen inkomen hebt. Je zult in dat geval er wel voor moeten zorgen dat er een derde partij bereid is om, samen met jou, de betreffende lening aan te gaan. Met andere woorden: het leencontract zal dus niet alleen door jezelf, maar ook door een andere kredietnemer ondertekend moeten worden. Deze tweede kredietnemer zal echter wel over een vast inkomen moeten beschikken en bereid zijn de lasten van de schuld op zich te nemen op het ogenblik dat jij, om welke reden dan ook, in gebreke blijft. Door middel van een dergelijke garantstelling zal het financieel risico dat een kredietverstrekker loopt een stuk minder worden en deze dus eerder bereid zijn om je geld te lenen, zelfs als je geen inkomen hebt.
  • Geld lenen van familie of goede vrienden: deze manier van geld lenen ligt eigenlijk erg voor de hand, maar desondanks willen een heleboel mensen hier liever geen gebruik van maken. De drempel om aan een dierbare financiële hulp te vragen, is immers erg hoog: veel mensen schamen zich bijvoorbeeld voor hun geldproblemen of zijn bang dat de onderlinge relatie te lijden zal hebben onder de lening. Wanneer je echter alle gemaakte leenafspraken duidelijk vastlegt en deze uiteraard ook strikt nakomt, dan hoeft geld lenen van een bekende geen enkel probleem op te leveren. Bovendien kun je vaak zo zelfs veel goedkoper geld lenen omdat een familielid of goede vriend je minder, of misschien zelfs helemaal geen, leenvergoeding zal berekenen over de openstaande schuld. Dit in tegenstelling tot wanneer je een lening aangaat bij een officiële kredietverstrekker, zoals een bank.

 Persoonlijke situatie is van cruciaal belang

Op het moment dat je een lening aan wilt gaan, maar je (tijdelijk) geen inkomen hebt, dan zal het voor een groot deel van je persoonlijke situatie afhangen of een kredietverstrekker je toch geld wil gaan lenen. Wanneer je bijvoorbeeld een periode moet overbuggen tussen twee banen dan kan een kredietverstrekker je soms wel een lening verstrekken. Uiteraard zul je dan wel altijd met bewijzen moeten komen die aantonen Dat je daadwerkelijk over een bepaald inkomen gaat beschikken waarmee je de afgesloten lening terug kunt betalen.

Maar ook als een familielid of goede vriend garant wil staan voor de lening die je aan wilt gaan, dan zal een kredietverstrekker eerder geneigd zijn om je een bepaald geldbedrag te lenen. De persoon die zich garant stelt, zal dan overigens wel altijd het leencontract, samen met jou, dienen te ondertekenen. Bovendien mag je hierbij niet vergeten dat de derde partij financieel aansprakelijk zal worden gesteld voor de aflossing van de lening op het moment dat jij, als hoofdkredietnemer, de gemaakte afbetalingsafspraken niet na kunt komen. De reden waarom je de lening niet terug kunt (of wilt) betalen, zal daarbij van geen belang zijn voor de kredietverstrekker. Voor een kredietverstrekker is het namelijk alleen van belang dat de uitgeleende geldsom, samen met de leenvergoeding, volgens de overeengekomen afspraken afgelost zal worden door één van de personen die hun handtekening onder de nevenovereenkomst heft gezet.

Verantwoord geld lenen zonder inkomen

Als je geld wilt lenen zonder dat je over een inkomen beschikt, dan dien je je op de eerste plaats af te vragen of je deze lening ook echt nodig hebt en of je wel op een verantwoorde manier bezig bent. Je moet er namelijk volkomen zeker van zijn dat je de afgesloten lening, en de daarbij behorende leenvergoeding, altijd volgens de gemaakte afspraken weer terug kunt betalen. Niet alleen zal de kredietverstrekker verlies lijden als je je betalingsverplichtingen niet na kunt komen, maar ook zul je zelf in behoorlijk wat financiële miserie belanden. Een kredietverstrekker zal namelijk, na zelf een aantal pogingen te hebben gewaagd om je tot betaling te bewegen, doorgaans een deurwaarder in de arm nemen om de restschuld terugbetaald te krijgen.

De kosten die de werkzaamheden van de deurwaarder met zich meebrengen zullen echter altijd op de kredietnemer worden verhaald. In de praktijk betekent dit dan ook dat de deurwaarderskosten nog eens bovenop de openstaande schuld, inclusief de leenvergoeding, zal komen. De totale schuld zal op die manier dan ook al snel hoog op kunnen lopen zodat je geldzorgen eveneens steeds groter zullen worden.

Registratie bij het CKP

Daarbij komt verder nog dat elke lening (vanaf 1000 euro en/of een looptijd van 3 maanden), die in ons land af wordt gesloten, bij de Centrale voor Kredieten aan Particulieren (CKP), geregistreerd dient te worden. Wanneer je je stipt aan de betalingsafspraken houdt, dan zal deze registratie een positief karakter blijven houden, maar zodra er sprake is van betalingsachterstanden en/of zelfs wanbetaling, dan wordt dit een heel ander verhaal. Je zult in deze laatste gevallen immers negatief geregisterd worden bij het CKP met als gevolg dat het aangaan van een volgende lening vaak erg veel moeite kan gaan kosten. Je staat nameli9jk negatief geregistreerd (op de zog beruchte zwarte lijst) en een kredietverstrekker zal om die reden minder zekerheid krijgen ten aanzien van de terugbetaling van een bepaalde lening. De kans dat je leenaanvraag af wordt gewezen, is na een toetsing bij het CKP dan ook erg groot.

Conclusie

Geld lenen bij een officiële kredietverstrekker zal altijd extra geld gaan kosten. Wanneer je echter geen inkomen hebt, dan zal het terugbetalen van een lening op zich al een probleem op kunnen leveren (zelfs zonder dat er leenvergoeding bij komt kijken) en om die reden zullen de meeste kredietverstrekker niet staan te springen om je in deze situatie zomaar geld uit te lenen. Alleen als je aan een aantal strikte voorwaarden voldoet, bijvoorbeeld wanneer je een eigen woning als onderpand kunt stellen, kun je soms een tijdelijke lening aangaan zonder inkomen. De kans op succes is echter niet erg groot vanwege het feit dat een dergelijke lening altijd meer financieel risico voor de kredietverstrekker op zal leveren.

De kans op betalingsproblemen, of zelfs wanbetaling, zal immers toenemen naarmate het inkomen van een kredietnemer afneemt of geheel afwezig is. Wanneer je toch een lening weet te bemachtigen, moet je er bovendien rekening mee houden dat er een

Geen inkomen, hoe kan ik geld lenen?

Wanneer je geld wilt lenen, dan weet je eigenlijk van tevoren al zeker dat er ergens in de toekomst een moment gaat komen dat je deze lening, eventueel met een zekere leenvergoeding, weer terug moet betalen aan de kredietverstrekker. Met andere woorden: op het ogenblik dat je een lening aangaat, moet je er ook zeker van zijn dat je later over voldoende geld beschikt om de overeengekomen aflossingsbedragen ook daadwerkelijk te voldoen. Indien je echter geen inkomen hebt, kan het aflossen van een lening vaak met de nodige problemen gepaard gaan.

Kredietverstrekkers willen zekerheid

Ongeacht of je nu geld leent van een bank, een andere financiële instelling of een persoon in je directe omgeving, in alle gevallen zal de kredietverstrekker de leensom na een bepaalde tijd weer terug willen hebben (zeker in de eerste gevallen vaak nog samen met een aanzienlijke leenvergoeding). Om die reden zal vrijwel elke officiële kredietverstrekker je vragen om bewijzen mee te sturen van vaste inkomstenbronnen als je een aanvraag voor een lening in hebt gediend. Deze bewijsstukken bieden een kredietverstrekker namelijk wat extra zekerheid dat het deel van diens vermogen, dat in de vorm van een lening aan je is verstrekt, ook weer terugkomt. Wanneer je immers niet over voldoende terugbetalingscapaciteit beschikt, dan loopt de kredietverstrekker in kwestie de kans dat er een deel van zijn vermogen verloren gaat. Als gevolg hiervan kan een kredietverstrekker niet alleen verlies lijden, maar eveneens zelf in de financiële problemen terechtkomen. Geld lenen zonder dat je een inkomen hebt, zal in de regel dan ook niet makkelijk zijn. De kans dat je aanvraag direct zal worden afgewezen door kredietverstrekkers is daarentegen juist enorm groot.

Geldnood, maar geen inkomen

Gelukkig hoef je, wanneer je in geldnood verkeert en geen inkomen hebt, niet direct te wanhopen. Er zijn immers een aantal manieren te bedenken waarop je toch, onder bepaalde voorwaarden, een lening aan kunt gaan.

  • Geld lenen zonder inkomen met een eigen woning, of ander waardevolle bezittingen, als onderpand: sommige kredietverstrekker zullen breid zijn om je geld te lenen als je bereid bent om je eigen huis als onderpand te stellen. Uiteraard is het dan alsnog noodzakelijk dat je kunt voldoen aan de overeengekomen betalingsverplichting(en). Indien je dit namelijk niet doet, dan zal de kredietverstrekker de openstaande schuld en eventuele bijkomende kosten proberen te verhalen een beslaglegging of zelfs de verkoop van je woning.
  • Waardevolle eigendommen verpanden: op een heleboel plaatsen, verspreid over heel ons land, zijn zogenaamde pandjeshuizen te vinden waar je je waardevolle bezittingen kunt verpanden. Dit betekent dat je bijvoorbeeld een duur horloge bij de pandjesbaas achterlaat en in ruil daarvoor een overeengekomen geldbedrag ontvangt. Indien je dit bedrag binnen de vooraf afgesproken termijn, samen met een zekere vergoeding, terugbetaald, dan zul je je eigendom weer terugkrijgen. Op het moment dat deze betaling je niet binnen de gestelde tijd lukt, dan zal je bezit worden verkocht in het pandjeshuis.
  • Minilening aangaan: in bepaalde gevallen kun je een minilening aangaan wanneer je tijdelijk in geldnood zit. Je kunt dan voor een kleine lening (van hooguit 1000 euro) afsluiten voor een zeer korte looptijd (hooguit 3 maanden). Het is in dat geval overigens wel altijd noodzakelijk om er zeker van te zijn dat je de leensom, samen met de forse leenvergoeding, voor de overeengekomen einddatum af kunt betalen. Wanneer je namelijk niet op tijd de openstaande schuld af kunt lossen, zal de verstrekker van de minilening je doorgaans een enorm boetebedrag voorschotelen (nog bovenop de schuld die je al open had staan).
  • Garantstelling door een derde partij: in sommige gevallen kun je toch geld lenen bij een officiële kredietverstrekker als je geen inkomen hebt. Je zult in dat geval er wel voor moeten zorgen dat er een derde partij bereid is om, samen met jou, de betreffende lening aan te gaan. Met andere woorden: het leencontract zal dus niet alleen door jezelf, maar ook door een andere kredietnemer ondertekend moeten worden. Deze tweede kredietnemer zal echter wel over een vast inkomen moeten beschikken en bereid zijn de lasten van de schuld op zich te nemen op het ogenblik dat jij, om welke reden dan ook, in gebreke blijft. Door middel van een dergelijke garantstelling zal het financieel risico dat een kredietverstrekker loopt een stuk minder worden en deze dus eerder bereid zijn om je geld te lenen, zelfs als je geen inkomen hebt.
  • Geld lenen van familie of goede vrienden: deze manier van geld lenen ligt eigenlijk erg voor de hand, maar desondanks willen een heleboel mensen hier liever geen gebruik van maken. De drempel om aan een dierbare financiële hulp te vragen, is immers erg hoog: veel mensen schamen zich bijvoorbeeld voor hun geldproblemen of zijn bang dat de onderlinge relatie te lijden zal hebben onder de lening. Wanneer je echter alle gemaakte leenafspraken duidelijk vastlegt en deze uiteraard ook strikt nakomt, dan hoeft geld lenen van een bekende geen enkel probleem op te leveren. Bovendien kun je vaak zo zelfs veel goedkoper geld lenen omdat een familielid of goede vriend je minder, of misschien zelfs helemaal geen, leenvergoeding zal berekenen over de openstaande schuld. Dit in tegenstelling tot wanneer je een lening aangaat bij een officiële kredietverstrekker, zoals een bank.

Persoonlijke situatie is van cruciaal belang

Op het moment dat je een lening aan wilt gaan, maar je (tijdelijk) geen inkomen hebt, dan zal het voor een groot deel van je persoonlijke situatie afhangen of een kredietverstrekker je toch geld wil gaan lenen. Wanneer je bijvoorbeeld een periode moet overbuggen tussen twee banen dan kan een kredietverstrekker je soms wel een lening verstrekken. Uiteraard zul je dan wel altijd met bewijzen moeten komen die aantonen Dat je daadwerkelijk over een bepaald inkomen gaat beschikken waarmee je de afgesloten lening terug kunt betalen.

Maar ook als een familielid of goede vriend garant wil staan voor de lening die je aan wilt gaan, dan zal een kredietverstrekker eerder geneigd zijn om je een bepaald geldbedrag te lenen. De persoon die zich garant stelt, zal dan overigens wel altijd het leencontract, samen met jou, dienen te ondertekenen. Bovendien mag je hierbij niet vergeten dat de derde partij financieel aansprakelijk zal worden gesteld voor de aflossing van de lening op het moment dat jij, als hoofdkredietnemer, de gemaakte afbetalingsafspraken niet na kunt komen. De reden waarom je de lening niet terug kunt (of wilt) betalen, zal daarbij van geen belang zijn voor de kredietverstrekker. Voor een kredietverstrekker is het namelijk alleen van belang dat de uitgeleende geldsom, samen met de leenvergoeding, volgens de overeengekomen afspraken afgelost zal worden door één van de personen die hun handtekening onder de nevenovereenkomst heft gezet.

Verantwoord geld lenen zonder inkomen

Als je geld wilt lenen zonder dat je over een inkomen beschikt, dan dien je je op de eerste plaats af te vragen of je deze lening ook echt nodig hebt en of je wel op een verantwoorde manier bezig bent. Je moet er namelijk volkomen zeker van zijn dat je de afgesloten lening, en de daarbij behorende leenvergoeding, altijd volgens de gemaakte afspraken weer terug kunt betalen. Niet alleen zal de kredietverstrekker verlies lijden als je je betalingsverplichtingen niet na kunt komen, maar ook zul je zelf in behoorlijk wat financiële miserie belanden. Een kredietverstrekker zal namelijk, na zelf een aantal pogingen te hebben gewaagd om je tot betaling te bewegen, doorgaans een deurwaarder in de arm nemen om de restschuld terugbetaald te krijgen.

De kosten die de werkzaamheden van de deurwaarder met zich meebrengen zullen echter altijd op de kredietnemer worden verhaald. In de praktijk betekent dit dan ook dat de deurwaarderskosten nog eens bovenop de openstaande schuld, inclusief de leenvergoeding, zal komen. De totale schuld zal op die manier dan ook al snel hoog op kunnen lopen zodat je geldzorgen eveneens steeds groter zullen worden.

Registratie bij het CKP

Daarbij komt verder nog dat elke lening (vanaf 1000 euro en/of een looptijd van 3 maanden), die in ons land af wordt gesloten, bij de Centrale voor Kredieten aan Particulieren (CKP), geregistreerd dient te worden. Wanneer je je stipt aan de betalingsafspraken houdt, dan zal deze registratie een positief karakter blijven houden, maar zodra er sprake is van betalingsachterstanden en/of zelfs wanbetaling, dan wordt dit een heel ander verhaal. Je zult in deze laatste gevallen immers negatief geregisterd worden bij het CKP met als gevolg dat het aangaan van een volgende lening vaak erg veel moeite kan gaan kosten. Je staat nameli9jk negatief geregistreerd (op de zog beruchte zwarte lijst) en een kredietverstrekker zal om die reden minder zekerheid krijgen ten aanzien van de terugbetaling van een bepaalde lening. De kans dat je leenaanvraag af wordt gewezen, is na een toetsing bij het CKP dan ook erg groot.

Conclusie

Geld lenen bij een officiële kredietverstrekker zal altijd extra geld gaan kosten. Wanneer je echter geen inkomen hebt, dan zal het terugbetalen van een lening op zich al een probleem op kunnen leveren (zelfs zonder dat er leenvergoeding bij komt kijken) en om die reden zullen de meeste kredietverstrekker niet staan te springen om je in deze situatie zomaar geld uit te lenen. Alleen als je aan een aantal strikte voorwaarden voldoet, bijvoorbeeld wanneer je een eigen woning als onderpand kunt stellen, kun je soms een tijdelijke lening aangaan zonder inkomen. De kans op succes is echter niet erg groot vanwege het feit dat een dergelijke lening altijd meer financieel risico voor de kredietverstrekker op zal leveren.

De kans op betalingsproblemen, of zelfs wanbetaling, zal immers toenemen naarmate het inkomen van een kredietnemer afneemt of geheel afwezig is. Wanneer je toch een lening weet te bemachtigen, moet je er bovendien rekening mee houden dat er een hogere leenvergoeding zal worden berekend over de openstaande schuld. Deze vergoeding zal namelijk niet alleen de bereidheid om geld uit lenen compenseren, maar eveneens voor een deel het financiële risico dekken dat de kredietverstrekker loopt door een deel van zijn vermogen als lening aan je te verstrekken.

 zal worden berekend over de openstaande schuld. Deze vergoeding zal namelijk niet alleen de bereidheid om geld uit lenen compenseren, maar eveneens voor een deel het financiële risico dekken dat de kredietverstrekker loopt door een deel van zijn vermogen als lening aan je te verstrekken.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20