Fiscale pk berekenen 2019

Bij ons wordt de fiscale pk gebruikt als een middel om belasting te heffen. De fiscale pk wordt echter niet op het werkelijk vermogen van een voertuig berekend, maar wel op de cilinderinhoud ervan. Samen met het werkelijk vermogen van een voertuig zal de fiscale pk de hoogte van de verkeersbelasting bepalen die je moet voldoen op het ogenblik dat je met een voertuig gebruik wilt gaan maken van de openbare weg in België. Om je de fiscale pk wat beter te laten begrijpen, is het goed om eerst een aantal begrippen van een nadere uitleg te voorzien.

Wat wordt bedoeld met de cilinderinhoud?

Bij een verbrandingsmotor zal de cilinderinhoud bepalen hoeveel gas (dat bestaat uit een mengsel van brandstof en lucht) kan worden verbrand in de aanwezige cilinders. De cilinderinhoud geeft dus in werkelijkheid niet de inhoud van de cilinders aan, maar zal enkel het volume van het gedeelte aanduiden dat door de zuigers van de verbrandingsmotor wordt verplaatst. Hierbij moet je je wel bedenken dat er altijd boven de hoogste stand van de cilinder nog een klein volume van de verbrandingskamer over zal blijven, dat niet mee zal worden gerekend. Onder de onderste stand van de zuiger zal daarnaast nog een gedeelte van de cilinder over blijven dat nodig is voor de geleiding van de zuiger. Ook dit gedeelte zal niet mee worden gerekend bij de berekening van de cilinderinhoud.

In het gros van de gevallen zal de inhoud van een cilinder aan worden gegeven in milliliters (maar vaak ook met het symbool cc dat af is geleid van kubieke centimeter) als het een verbrandingsmotor van een bromfiets of een motor betreft. Voor grotere verbrandingsmotoren, zoals die in auto’s, schepen en stationaire toepassingen worden gebruikt, zal over het algemeen worden gerekend in liters (1000 cc staat daarbij gelijk aan 1 liter).

Je moet er voor waken dat je de cilinderinhoud niet verwart met het begrip slagvolume. Het slagvolume is namelijk de inhoud van de cilinder gemeten tussen het bovenste- en het onderste dode punt van de zuiger, terwijl de cilinderinhoud de volledige inhoud is van een verbrandingsmotor. Door het slagvolume te vermenigvuldigen met het aantal cilinders kun je de cilinderinhoud van de motor berekenen. Bij een één-cilindermotor zijn de slag- en de cilinderinhoud dan ook gelijk.

Bereken de fiscale PK

*tool*

Weet jij hoeveel je kan uitsparen met een kilometerverzekering?

AanbiederGratis adviesBereken je winst (tip!)
Tip: bespaar tot 50% op je autoverzekering.Bereken nu hoeveel jij kan besparen.Berekenen
Tip: Geniet van 2 maanden gratis autoverzekering bij DVV.Berekenen
Tip: krijg 2 maanden gratis omnium voor je geëlektrificeerde wagen.Simuleer

Wat wordt er bedoeld met de Verkeersbelasting?

In ons land wordt een indirecte belasting geheven op het bezit van motorvoertuigen: de zogenaamde verkeersbelasting. Het gros van de miljoenen bezitters van een Belgische nummerplaat ontvangen om die reden elk jaar automatisch een aanslag voor deze vorm van belasting, terwijl een aanzienlijk kleinere groep van niet geautomatiseerde voertuigbezitters (vooral vrachtwagens) zelf nog een aangifte in dient te vullen en een vignet moet gebruiken.

De verkeersbelasting wordt in zijn totaliteit aan de verschillende gewesten toegewezen en in Wallonië en Brussel door de Federale Overheidsdienst Financiën geïnd om daarna doorgestort te worden naar het gewest waar de belasting voor geheven wordt. In Vlaanderen is daarentegen de Vlaamse Belastingdienst bevoegd om de verkeersbelasting te innen.

Momenteel is de hoogte van de verkeersbelasting nog altijd afhankelijk van het aantal fiscale pk’s waarover een voertuig beschikt. Het Vlaamse Gewest heeft echter wel vergevorderde plannen om de verkeersbelasting voor een groter deel afhankelijk te laten zijn van de mate waarin het voertuig het milieu zal vervuilen. Behalve de eigenlijke verkeersbelasting, wordt er in ons land ook nog de zogenaamde Belasting op Inverkeerstelling (afgekort BIV) geheven op nieuwe inschrijvingen. Dit is een vorm van belasting die als een accijnscompenserende heffing voor dieselvoertuigen en het gebruik van het eurovignet dient te worden beschouwd.

De fiscale pk van een bepaald voertuig kan een vrij grote impact uitoefenen op de kosten die de bezitter van een voertuig moet maken. In Wallonië en Brussel zal de Belasting op de Inverkeersstelling namelijk stijgen naarmate de kracht van het voertuig toeneemt, terwijl in Vlaanderen dezelfde belasting zal worden berekend aan de hand van de milieuprestaties van het betreffende voertuig.

Voor heel ons land geldt overigens dat fiscale pk de premie van een autoverzekering flink in de lift zetten. Hiermee moet je dan ook ter degen rekening houden, als je ten minste niet voor onaangename verrassingen wilt komen te komen staan.

Wat wordt er bedoeld met fiscale pk?

Eenvoudig gezegd is de fiscale pk (voluit: paardenkracht) een maatstaf om de kracht van een motor aan te duiden. Beter gezegd: de fiscale pk is de inhoud van de aanwezige cilinder(s) uitgedrukt in kubieke centimeters. Zo zal één fiscale pk gelijk zijn aan 200 kubieke centimeters aan cilinderinhoud. Een voertuig met een cilinderinhoud van 1600 cc (voluit: kubieke centiliter) zal gelijkstaan aan 8 fiscale pk.

Op het ogenblik dat je met een voertuig op de openbare weg wilt gaan rijden, dan ben je wettelijk verplicht om een Belasting op Inverkeersstelling te voldoen. De hoogte van deze vorm van belasting kan echter sterk uiteenlopen en van voertuig tot voertuig enorme verschillen laten zien. Een dergelijk fors prijsverschil kan echter worden gerechtvaardigd door het feit dat in Wallonië en in Brussel deze taks helemaal afhangt van het fiscale vermogen van een voertuig (uitgedrukt in fiscale pk of Kilowatt). Op het ogenblik dat je dus met een kleine auto op de openbare weg gaat rijden dan zullen er aanzienlijk minder fiscale pk’s meegerekend worden en hoef je dus ook minder diep in de buidel te tasten, dan wanneer je een voertuig hebt met meer fiscale pk. De belasting die je in dit laatste geval moet betalen, zal dan ook fors hoger uitvallen. Hierbij is het verder goed om te weten dat de belasting in alle gevallen in zal worden gesteld op het hoogste mogelijk vermogen waarover een voertuig kan beschikken.

In Vlaanderen tellen de milieuprestaties mee

In Vlaanderen zal de berekening van de belasting op een aanzienlijk complexere manier uit worden gevoerd. Vanaf 1 maart van het jaar 2013 zal het Vlaamse gewest de belasting namelijk berekenen op basis van de milieuprestaties van elk voertuig. Er zal daarbij rekening worden gehouden met een drietal aspecten:

  • de uitstoot van CO2-gas door het voertuig,
  • het type brandstof waar de motor van het voertuig op draait,
  • de zogenaamde euro-norm.

Om je een heleboel hoofdbrekers te besparen, als je zelf een dergelijke berekening wilt uitvoeren, heeft de Vlaamse overheid een online berekeningstool ontwikkeld waarmee je binnen enkele minuten deze (vrij lastige) rekensom uit kunt voeren. Niet alleen zal deze rekentool je een heleboel kopzorgen besparen, maar zeker ook aardig wat tijd en moeite.

Het effect van fiscale PK op de kosten van een autoverzekering

Het effect van de fiscale pk zal helaas niet alleen beperkt blijven tot de Belasting op de Inverkeersstelling want ook de premie die je af moet dragen aan de autoverzekering kan behoorlijk in de lift komen te zitten als gevolg van de fiscale pk’s van het voertuig dat je wilt verzekeren. Hierbij kun je uitgaan van de stelregel dat hoe krachtiger het voertuig is, hoe meer kans er zal zijn op betrokkenheid bij een (verkeers)ongeval.

Online simulatie

Op het moment dat je niet zit te wachten op allerlei onverwachte kosten, is het absoluut aan te bevelen om altijd eerst een online simulatie uit te voeren zodat je de impact goed in beeld kunt brengen van de fiscale pk op de premie die je aan je autoverzekeraar dient af te dragen. Tijdens een dergelijke simulatie dien je het exact aantal pk of KW in te vullen onder het kopje kenmerken van het voertuig.

Minder kosten voor een ouder voertuig

Naarmate de leeftijd van een voertuig vordert, zal de Belasting op Inverkeersstelling verder afnemen. Dit wil dus zeggen dat hoe ouder een voertuig is, hoe minder geld je aan de belasting af dient te dragen. Om precies te weten te komen wat de vergoeding zal zijn die je moet gaan betalen voor een bepaald voertuig kun je online op zoek gaan naar een recente vergelijkingstabel. Bij het maken van een dergelijke berekening dien je overigens ook weer uit te gaan van het hoogste vermogen van het betreffende voertuig. Dit kan in bepaalde gevallen betekenen dat je uit moet gaan van het aantal kilowatt, in plaats van de fiscale pk. Een ouder voertuig zal echter minder zwaar worden belast, dan een exemplaar dat nog maar net in gebruik is gesteld.

Maar ook op het gebied van de autoverzekering zal dit alles een zekere invloed hebben. Voor een nieuwe auto wordt dan ook meestal het advies gegeven om een uitgebreide, volledige omnium verzekering af te sluiten. Zodra een voertuig echter ouder is dan 5 jaar, dan zal een miniomnium verzekering over het algemeen voldoende dekking bieden.

Conclusie

Het rijden in een gemotoriseerd voertuig op de openbare wegen van ons land zal helaas nooit kosteloos verlopen. Er worden namelijk een aantal belastingen geheven die direct, of indirect, in verband kunnen worden gebracht met het bezit van een auto (of ander gemotoriseerd voertuig). Het aantal fiscale pk’s zal bij de berekening van bepaalde belastingen een cruciale rol vervullen. Om het aantal fiscale pk te kunnen berekenen zul je rekening moeten houden met een aantal aspecten, zoals in Vlaanderen:

  • de uitstoot van CO2-gas door het voertuig,
  • het type brandstof waar de motor van het voertuig op draait,
  • de zogenaamde euro-norm.

Wanneer je weet hoeveel fiscale pk er voor een voertuig wordt gerekend, kun je ook een berekening gaan maken voor de premie van een autoverzekering die je af wilt gaan sluiten.

In beide gevallen kun je op het internet op zoek gaan naar speciale rekentool die je kunnen helpen met het maken van de berekening. Om een goede rekenhulp te vinden kun je gebruikmaken van een zoekmachine, zoals Google. Dit bespaart je een heleboel tijd en moeite, maar voorkomt ook dat er een rekenfoutje insluipt dat je uitkomst kan beïnvloeden. Het berekenen van het aantal fiscale pk van een voertuig heeft immers een behoorlijk grote impact en bij een misrekening kan dit tot onaangename verrassingen leiden waar waarschijnlijk geen enkele bezitter van een motorvoertuig op zit te wachten.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20