Het Grondwettelijk Hof bevestigt dat IT’ers niet in aanmerking komen voor gunstregime auteursrechten

De federale regering heeft het gunstregime voor auteursrechten gewijzigd. Daardoor kunnen er verschillende beroepsgroepen niet langer een beroep doen op die regeling. Dat was niet naar de zin van de IT’ers. Enkele grote IT-bedrijven trokken daarom naar het Grondwettelijk Hof om die uitsluiting aan te vechten. Zij vangen nu bot.

Duiding: Sommige beroepsgroepen in ons land, waaronder auteurs, kunnen via het regime van auteursrechten de fiscale druk op hun inkomen verkleinen.

  • Dankzij dat systeem moeten ze op een gedeelte van hun inkomen slechts 15 procent belastingen betalen. Daarenboven is het stukje auteursrechten vrijgesteld van sociale bijdragen.
  • Meer en meer beroepsgroepen, waaronder IT’ers, architecten, en advocaten, begonnen de voorbije jaren (via een ruling) ook een beroep te doen op dat systeem omdat ze ook “creatief werk leveren.” Voor veel bedrijven was het ook een goede manier om de loonkosten te verlagen. En dat was niet naar de zin van Vincent Van Peteghem (cd&v), minister van Financiën. Hij besliste daarom om die gunstregeling fors in te perken. Sindsdien kunnen tal van beroepsmensen, waaronder It’ers, niet langer gebruikmaken van dat regime.

Is er sprake van discriminatie?

Maar: Zeven grote IT-bedrijven en enkele individuele IT’ers weigerden zich neer te leggen bij de aangepaste regeling en stapten naar het Grondwettelijk Hof. Volgens hen is er sprake van discriminatie tussen schrijvers en IT’ers.

  • Het Grondwettelijk Hof heeft nu een uitspraak gedaan. In het arrest staat dat er geen sprake is van discriminatie.
  • Het rechtsorgaan merkt op dat de gunstregeling destijds in het leven werd geroepen omdat de inkomsten uit artistieke activiteiten wisselvallig en onregelmatig zijn. “Dat is niet – of alleszins in veel mindere mate – het geval voor de ontwikkelaars van computerprogramma’s”, klinkt het.
  • Volgens het Grondwettelijk Hof heeft het uitsluiten van de IT’ers van de gunstregeling dan ook “geen onevenredige gevolgen voor de ontwikkelaars van computerprogramma’s, noch voor de personen die zij tewerkstellen.” Het heeft enkel tot gevolg dat zijn voortaan onderworpen worden aan de fiscale regels voor beroepsinkomsten. 

Wil je op de hoogte blijven van alles wat er zich afspeelt in de financiële wereld? Niels Saelens, een journalist met een passie voor financiën, volgt alles op de voet op. Via deze link kan je je inschrijven op zijn dagelijkse nieuwsbrief.


Meer