Filipijnen investeren verder in heropbouw nationale spoorwegnet

De Asian Development Bank (ADB) heeft een lening van 4,3 miljard dollar goedgekeurd voor de realisatie van een nieuw spoorwegproject in de Filippijnen. Het project – de South Commuter Railway – moet een broodnodige impuls geven voor de modernisering van de verouderde spoorweginfrastructuur van het land.

De nieuwe spoorlijn moet een verbinding van 55 kilometer verzekeren tussen de Filipijnse hoofdstad Manilla en de stad Calamba in de provincie Laguna. Het project is het grootste financieringsplan dat de Asian Development Bank tot nu toe in de regio Asia-Pacific heeft opgezet.

Achterstand

Voor de Tweede Wereldoorlog hadden de Filipijnen een spoorinfrastructuur met in totaal meer dan 1.100 kilometer spoorlijnen. Zes jaar geleden bleek daarvan echter nog amper 77 kilometer te zijn overgebleven. Daarmee blijft Manila ver achter op andere stedelijke centra in de Aziatische regio.

De nieuwe verbinding zal het mogelijk maken om de afstand tussen Manilla en Calamba in tweeënhalf uur tijd te overbruggen. Dat betekent een halvering van het tijdsbestek dat nu voor de reis met de auto tussen de twee steden moet worden voorzien.

De infrastructuur van het nieuwe traject – met viaducten, tunnels en achttien stations – moet tegen rampen zoals tyfoons en aardbevingen bestendig zijn. Het Japan International Cooperation Agency financiert het rollend materieel en de spoorwegsystemen.

Onder president Rodrigo Duterte werden in de Filipijnen al twee spoorwegprojecten voltooid. Er zijn momenteel nog zes projecten in opbouw, terwijl nog eens een even groot aantal op stapel staat. Na voltooiing van al die werken zullen de Flilipijnen opnieuw over meer dan 1.200 kilometer spoorlijnen beschikken.

Economische kansen

“Eenmaal voltooid, zal de South Commuter Railway aan forenzen een snel, betaalbaar, veilig en betrouwbaar openbaar vervoer bieden”, beklemtoont Ahmed Saeed, regionaal vice-president  bij de Asian Development Bank.

“Tegelijkertijd maken de werken het mogelijk om ook de verkeerscongestie te verminderen en de uitstoot van broeikasgassen te beperken. Het project moet het land toelaten de armoede terug te dringen, de levensstijl van de Filipijnse bevolking te verbeteren en het land een duurzame, veerkrachtige en hoge economische groei aan te reiken.” 

De stations langsheen de nieuwe spoorweg zullen worden ontworpen om het reizen met de trein ook voor ouderen en personen met een handicap gemakkelijker te maken. Tevens wordt een aansluiting op de toekomstige Metro Manila Subway voorzien.

Gehoopt wordt dat het project de economische heropleving van de Filipijnen na de uitbraak van de coronapandemie kan helpen versnellen. De constructie van de spoorlijn zou meer dan 35.500 arbeidsplaatsen moeten creëren. Voor de exploitatie van de spoorverbinding zijn ongeveer 3.200 banen voorzien.

Door een verbeterde connectiviteit zou de spoorlijn ook een multiplicatoreffect moeten hebben. Daarbij wordt erop gewezen dat de opening van de spoorlijn aan meer dan 300.000 mensen de mogelijkheid van een baan met een woonwerkverkeer van maximaal een uur zal openen.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20