Europese Commissie bestempelt waterstof als een strategisch product

Waterstof moet een cruciale pijler worden van het Europese duurzame energiebeleid. Dat blijkt uit plannen van de Europese Commissie, die te kennen heeft gegeven om deze zomer met een Clean Hydrogen Alliance van start te willen gaan.

Waterstof moet de ecologische voetafdruk van de Europese industrie snel kunnen verkleinen. De Clean Hydrogen Alliance wil zich daarbij spiegelen aan de European Battery Alliance.

Emissies

Het batterij-project werd vorig jaar gelanceerd om in de Europese Unie een omvangrijke productie van een duurzame batterij-technologie te promoten. Daarbij wordt vooral gedacht aan de voeding van elektrische wagens en de opslag van energie. Dat initiatief kreeg eind vorig jaar 3,2 miljard euro overheidssteun.

‘Waterstof is een cruciale energiebron voor activiteiten zoals de zware industrie, de luchtvaart en het transport,’ benadrukt Thierry Breton, Europees commissaris voor de interne markt. ‘Deze sectoren verbruiken jaarlijks aanzienlijke hoeveelheden elektriciteit. In de meeste gevallen is die energie echter niet uit hernieuwbare bronnen afkomstig.’

Bij de verbranding van waterstof blijft op zich alleen water als restproduct over. Het product kan dan ook bijdragen tot een duurzame energiesector. Omdat bij de aanmaak van waterstof echter meestal gebruik gemaakt wordt van fossiele brandstoffen, blijft de impact op de afbouw van de emissies van broeikasgassen meestal beperkt.

Onbetaalbaar

Thierry Breton betoogt dat waterstof voor de energie-onafhankelijkheid van Europa van strategisch belang is. Een aantal autofabrikanten hebben al wagens ontwikkeld die waterstof als energiebron gebruiken.

Indien het product zich echter wil ontwikkelen tot een pijler van een duurzame Europese economie, moet bij de productie op hernieuwbare bronnen – zoals windkracht – beroep moeten kunnen worden gedaan.

Methodes die daarbij tot nu toe gehanteerd kunnen worden, blijken echter bijzonder duur. Daardoor is waterstof tot nu toe vaak geen betaalbaar alternatief voor de inzet van fossiele brandstoffen. De Clean Hydrogen Alliance moet voor die problemen antwoorden proberen te vinden.

De Europese Commissies wil in de toekomst naar het voorbeeld van de initiatieven rond batterijen en waterstof nog meer strategische allianties opzetten. Daarbij wordt onder meer gedacht aan cloudcomputing en de toegang tot grondstoffen.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20