Duitse adviesraad: “Verkeer en bouwsector voldoen niet aan klimaatvereisten”

In Duitsland hebben plannen om de bouwindustrie en de transportsector uitstootarm te maken, hun doelstellingen niet gehaald. Dat is de conclusie van een rapport van de Duitse Wissenschaftlicher Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen (WBGU), de adviesraad die het klimaatbeleid van de Duitse overheid moet ondersteunen.

Het Duitse Hooggerechtshof oordeelde vorig jaar dat een ontoereikende klimaatbescherming de grondwettelijke rechten van jongere generaties schendt. Daarop heeft de Duitse regering een analyse bevolen, waarbij de uitstoot van de verschillende sectoren afzonderlijk wordt bekeken.

Activiteiten die hun jaarlijkse doelstellingen niet halen, moeten noodplannen presenteren. In juli van dit jaar werden de plannen voor de bouwindustrie en de transportsector voorgesteld. Uit een analyse van de adviesraad is echter gebleken dat deze plannen niet aan de vereisten voldoen.

Transport

“De plannen voor de transportsector zouden de uitstoot van broeikasgassen slechts met 14 megaton verminderen”, merkte Brigitte Knopf, directeur van de WBGU, op. “Berekend werd dat eind dit decennium de geplande inspanningen nog altijd een tekort van 261 megaton zouden vertonen.”

“Het klimaatplan van Volker Wissing, Duits minister van Transport, zal de emissies weliswaar enigszins reduceren, maar dat niveau is onvoldoende om aan de vereisten van de Duitse klimaatactie te voldoen. Door de grote kloof werd inhoudelijk zelfs niet verder op het plan ingegaan.”

Ook de milieubeweging had zware kritiek op de plannen voor de transportsector. “De minister van Transport maakt hiermee zichzelf te schande”, betoogde Leif Miller, chief executive van de Naturschutzbund Deutschland (Nabu).

“Het oordeel is van de adviesraad is terecht vernietigend”, merkte Miller dan ook op. “Het is bijzonder veelzeggend dat de deskundigen zelfs niet bereid zijn om de inhoud van de voorstellen verder te bestuderen. Het programma vertegenwoordigt nog geen 5 procent van de inspanningen die vereist zijn om de doelstellingen te halen.”

“De overheid blijft blind voor mogelijke maatregelen die hun nut al hebben bewezen. Onder meer een wijzing van de belasting op bedrijfswagens zou een belangrijke stap in de goede richting zijn. Andere Europese landen hebben op deze manier de uitstoot van hun nieuwe wagenparken al sterk kunnen verminderen.”

Bouwindustrie

De klimaatplannen voor de Duitse bouwindustrie werden door de adviesraad weliswaar op minder negatieve kritiek onthaald, maar opgemerkt wordt dat ook hier een aantal belangrijke kanttekeningen blijven bestaan.

“Indien de nagestreefde reducties aan emissies door de bouwsector daadwerkelijk zouden kunnen worden gerealiseerd, zou de industrie in grote lijnen zijn emissiedoelstellingen tegen eind dit decennium kunnen bereiken”, luidde het oordeel. “Het is echter twijfelachtig of alle verhoopte besparingen in realiteit zullen kunnen worden doorgevoerd.”

“Om de doelstellingen te halen zouden de inspanningen tijdens de laatste twee jaar van het decennium sterk moeten worden opgedreven. Een dergelijke benadering is echter bijzonder risicovol. Er bestaat immers veel kans dat de doelstellingen zullen worden gemist.”

Er wordt nog opgemerkt dat in de bouwsector vooral de efficiëntie van verwarmingssystemen zou moeten worden verbeterd. Bij het transport zouden daarentegen in eerste instantie stimulerende maatregelen moeten worden genomen om de bevolking aan te sporen zich vaker te voet of met de fiets te verplaatsen. Daarnaast zou thuiswerk het forenzenverkeer moeten helpen beperken.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20