Zomertarief Duits openbaar vervoer wordt drastisch verlaagd

Duitsland introduceert in zijn openbaar vervoer tijdens de zomerperiode een abonnement van 9 euro per maand. Dat is in het Duitse parlement beslist. Het ticket zal in nagenoeg alle vormen van openbaar vervoer worden aanvaard. Het nieuwe initiatief moet de Duitse burgers helpen de stijgende brandstofprijzen op te vangen.

Het project, dat tot eind augustus loopt, zal de Duitse overheid ongeveer 2,5 miljard euro kosten. Er is echter ook verzet tegen het initiatief.

Test voor toekomst

“Het nieuwe vervoerbewijs zal geldig zijn op alle lokale en regionale treinen en bussen, maar zal ook voor de U-Bahn en S-Bahn gelden”, benadrukken woordvoerders van het Duitse parlement. “Het initiatief kan bovendien worden beschouwd als een test voor de toekomst, waarbij het land naar een klimaatvriendelijker beleid probeert te evolueren.”

De introductie van het goedkope vervoerticket lijkt gedeeltelijk geïnspireerd op een Oostenrijks initiatief dat vorig jaar werd opgezet. De Oostenrijkse overheid lanceerde toen een klimaatticket waarbij eveneens lagere tarieven aan de reiziger werden aangeboden.

“Het Oostenrijkse tarief bleef voor de reizigers weliswaar gevoelig duurder dan het systeem dat nu in Duitsland wordt gehanteerd, maar was eveneens over het hele grondgebied van het land geldig”, merken waarnemers op. “Ook in Oostenrijk kende het systeem een grote bijval, waar het als een belangrijke stap in de richting van duurzame reismogelijkheden werd omschreven.”

Gebruikers van het Duitse openbare vervoer kunnen op aanzienlijke financiële voordelen rekenen. “Alleen al in Berlijn moet voor een enkele rit een bedrag van 3 euro worden betaald”, voeren de analisten aan. “Het aanbod geldt trouwens ook voor langlopende abonnementen. Zolang het zomerticket van kracht is, zullen zij hun lopende tarieven tot 9 euro per maand verminderen.”

Alleen verplaatsingen op lange afstanden worden niet door de nieuwe formule gedekt. Waarnemers merken echter op dat het desondanks die beperkingen nog altijd mogelijk zal zijn om met het goedkope ticket heel Duitsland te doorkruisen. Daarbij kan men immers gebruik maken van aansluitingen tussen de diverse regionale treinservices. “Hiervoor is alleen geduld en tijd nodig”, luidt het.

Het initiatief hoopt twee doelstellingen te kunnen bereiken. “Dankzij het lage tarief kunnen de kosten voor de verplaatsingen van de pendelaars – zowel voor regelmatige gebruikers van het openbaar vervoer als voor autobezitters – sterk worden verlaagd”, wordt er opgemerkt.

“Daarnaast wil de formule meer burgers met deze alternatieve manier van reizen kennis laten maken, waardoor ze mogelijk overtuigd zouden kunnen worden om definitief naar het openbaar vervoer over te stappen. Dit gedeelte is specifiek op monomodale reizigers – personen die voor hun verplaatsingen momenteel uitsluitend de eigen auto gebruiken – gericht.”

Landelijke gebieden

Duitse media melden dat het initiatief door het Duitse publiek goed wordt ontvangen. “In een gezin met drie personen worden de maandelijkse verplaatsingskosten immers tot maximum 27 euro beperkt”, luidt het. “Dat kan voor een huishouden een belangrijke besparing opleveren.”

Er klinkt echter ook kritiek. Die komt vooral van de Duitse deelstaten. Daar wordt immers vooral gevreesd dat het initiatief tot grote tekorten in de budgetten van de lokale aanbieders van openbaar vervoer zal leiden. Die leemtes zullen volgens de critici later met prijsverhogingen moeten worden gecompenseerd.”

“Daarnaast zal het initiatief bij het publiek de vraag naar openbaar vervoer sterk doen toenemen”, voeren tegenstanders aan. “De uitbaters van de vervoersdiensten zullen echter op korte termijn wellicht niet in staat zijn om hun capaciteit voldoende op te drijven om aan die stijgende vraag te kunnen voldoen.”

“Tevens moet worden vastgesteld dat het goedkope ticket geen enkele oplossing zal aanreiken voor het autogebruik in landelijke gebieden. Net in die regio’s geniet nochtans het openbaar vervoer door zijn gebrek aan capaciteit weinig belangstelling. Hier zou een stimulans meer dan welkom zijn.”

Dietmar Bartsch, fractieleider van Die Linke in het Duitse parlement, heeft anderzijds opgeroepen om het goedkope ticket tot eind van dit jaar te laten gelden.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20