Duitsland: 4 op elke 10 immigranten zijn nu aan de slag

Ruim 3 jaar nadat Angela Merkel de grenzen van Duitsland opende voor 1 miljoen immigranten uit het Midden-Oosten, zijn 400.000 ervan aan het werk of in opleiding.

Dat heeft Ingo Kramer, de voorzitter van de vereniging van Duitse werkgevers BDA, gezegd in een interview met de regionale krant Augsburger Allgemeine. Kramer verbaast zich over de snelheid waarmee de integratie van deze mensen wordt gerealiseerd en die vlotter verloopt dan was geanticipeerd.

Duitsland kampt met een gigantisch demografisch probleem

Duitsland kampt met een gigantisch demografisch probleem, wat voor een ganse reeks knelpuntberoepen heeft gezorgd in een reeks sectoren, waarvan de ouderlingenzorg er maar een is.

Volgens minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer zijn daarvoor wel degelijk “werkenden uit derdewereldlanden” nodig. Een deel van de problematiek is het gevolg van de snelle vergrijzing van Duitsland. Begin oktober zag het land zich verplicht de immigratieregels verder te versoepelen. Duitse bedrijfsleiders hebben zich altijd uitgesproken voor steun aan de immigratiepolitiek.

Vooral kmo’s zijn vragende partij voor werknemers, aldus Kramer. Jonge migranten beheersen volgens hem na ongeveer een jaar al voldoende het Duits om een opleiding te kunnen volgen. “Duitsland moet niet bang zijn voor immigratie, maar de mensen die bij ons komen werken als een verrijking beschouwen”, zegt de baas van de BDA.

De bocht van de BDA

De bocht die de BDA inzake de vluchtelingen heeft gemaakt is frappant. Eind 2015 was de teneur nog gans anders: 

“Ons waren Syrische artsen en ingenieurs beloofd, maar nu blijkt dat gekwalificeerde vluchtelingen een kleine minderheid vormen,” zei een werkgever toen. “Meer dan de helft van de vluchtelingen zijn jonger dan 25 en het duurt 5 jaar vooraleer ze op de arbeidsmarkt geïntegreerd zijn.”

Vorige maand werden nog 177.000 werkloze vluchtelingen geteld. De werkgevers zien ook vaak werknemers en jongeren uitgewezen worden omdat de regering Merkel nu onder politieke druk vaak harder optreedt inzake illegale immigratie.

Vraagtekens bij de tewerkstelling van vluchtelingen

Het Duitse instituut voor de Mensenrechten plaatst in zijn meest recente jaarrapport wel enkele vraagtekens bij de tewerkstelling van vluchtelingen. Velen zouden volgens het rapport onderbetaald zijn, zonder contract worden tewerkgesteld of onbetaalde overuren moeten presteren.

Een stelling die door menig expert wordt gedeeld. Eind augustus verklaarde Eric Seils, auteur van het Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Institut nog dat “het probleem niet zozeer is dat er geen voldoende arbeidskrachten beschikbaar zijn, maar dat moet worden vastgesteld dat de ondernemingen niet bereid zijn om de gepaste salarissen aan te bieden”:

“De klachten van de bedrijfsleiders over het tekort aan geschoolde werknemers zijn slechts een tactiek om de stijging van de salarisniveaus in de Duitse lagelonensector af te remmen. De geplande immigratiewetgeving om zoveel mogelijk potentiële werknemers aan te trekken, is niet alleen onnodig, maar zelfs schadelijk.”

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20