Duitsland op weg naar de 28-urenweek?

De Duitse vakbond IG Metall verhoogt de druk op het Duitse patronaat. Zo wil de vakbond naast een loonsverhoging van 6% ook een reductie van de werktijd voor al zijn leden tot 28 uur per week en dat voor een periode van 2 jaar. De vakbond dreigt zelfs met een landelijke en onbeperkte staking indien het niet snel tot een overeenkomst komt . Dat is uitzonderlijk want de laatste staking van IG Metal dateert van 2003…

Het debat dat vandaag in Duitsland wordt gevoerd is ook relevant buiten de Duitse landsgrenzen. Werkgevers vinden het nog steeds niet kunnen dat werknemers zelf bepalen wat hun werkuren zijn en dat ook nog eens doen zonder financiële compensaties tegenover het bedrijf. Maar de jongere generatie gaat steeds vaker op zoek naar een evenwicht tussen werk en privé-leven. De carrière is daarbij niet langer de belangrijkste focus.

Vandaag blijft dit voorrecht voorbehouden aan de hoger opgeleide en flexible jongere, maar de drang naar zo’n evenwicht is veel wijder verspreid. De vakbond speelt daar op in en maakt van een socio-politieke zaak het belangrijkste punt van de nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst die wordt onderhandeld met de handel en de industrie. Ook de politiek wordt straks mee in dit bad getrokken.

Vakbond IG Metall in uitermate sterke onderhandelingspositie

IG Metall bevindt zich met zijn 2,4 miljoen leden dan ook in een uitermate sterke onderhandelingspositie. De vakbond verdedigt de belangen van werknemers van industriële reuzen als Siemens, ThyssenKrupp), VW, Daimler, Porsche, maar ook van de staalindustrie en de textielsector.

Angela Merkel, die nu al meer dan 100 dagen tracht een regering te vormen, kan straks dus ook nog eens worden geconfronteerd met een sociale crisis. IG Metall leunt in normale tijdens dichter aan bij de ideeën van Merkels CDU. Maar de vakbond wil nu van de politieke impasse gebruik maken om steun te geven aan de SPD. De vakbond dreigt nu zelfs met een staking, iets wat de voorbije 14 jaar niet meer is voorgevallen.

Het was Volkswagen dat in 1994 de 4-dagenweek invoerde. Maar de situatie was toen totaal anders. Op die manier wilde men de recessie bestrijden en 30.000 jobs bij de autobouwer veilig stellen. Vandaag wil men de werkuren organiseren in functie van een levensstijl die beter aansluit bij het familieleven en ontspanning.

Zweden

Begin 2017 werd in Zweden een experiment met een 30-urenweek in een rustoord afgevoerd vanwege de hoge kosten voor het bedrijf. In een aantal plaatselijke servicecenters van de Japanse autoconstructeur Toyota in Zweden wordt wel al dertien jaar lang zes uur per dag gewerkt. Zowel in het rustoord als in de servicecenters van Toyota is de ziekteuitval veel minder groot dan in het 8-urensysteem.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20