Duitsland moet immigratieregels versoepelen vanwege arbeidstekort

Ondanks dat Duitsland sinds 2015 meer dan 1 miljoen vluchtelingen opnam, raken openstaande vacatures in steeds meer arbeidssectoren niet ingevuld.

Duitsland zwakt de bestaande regelgeving rond immigratie af vanwege een nijpend tekort aan werkkrachten in verschillende economische sectoren. Volgens Duitse media sloot de de coalitie CDU – CSU en SPD daarover maandagnacht een akkoord.

Onder de nieuwe regels zullen immigranten die al in Duitsland verblijven, maar nog wachten op de beoordeling van hun verblijfsaanvraag, meer kans maken op een verblijfsvergunning als ze kunnen aantonen dat ze een job hebben en zich hebben geïntegreerd in de Duitse samenleving.

Knelpuntberoepen voor “werkenden uit derdewereldlanden” 

Wie zich nog niet in Duitsland bevindt, maar een knelpuntberoep uitoefent – koks, metaalarbeiders en IT-specialisten – mag zes maanden lang in Duitsland blijven om er werk te zoeken op voorwaarde dat hij of zij het Duits machtig is. 

De regering Merkel is er zich terdege van bewust dat ze de noodzakelijke arbeidskrachten die nodig zijn om het Duitse tekort op te vangen buiten de EU zal moeten halen. Volgens minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer zijn daarvoor wel degelijk “werkenden uit derdewereldlanden” nodig. Een deel van de problematiek is het gevolg van de snelle vergrijzing van Duitsland.

De keerzijde van ‘volledige tewerkstelling’

In Duitsland is ondertussen sprake van bijna ‘volledige tewerkstelling’ en van het laagste aantal werklozen sinds de Duitse eenwording in 1991. Met een werkloosheidspercentage van 3,5% moeten onze oosterburen in de eurozone enkel Tsjechië laten voorgaan, waar amper 2.5% werklozen wordt geteld, aldus de laatste cijfers van statistiekbureau Eurostat.

In verschillende sectoren in Duitsland wordt de economische groei echter bedreigd door een tekort aan gekwalificeerd personeel. In de IT-sector is dat tekort vorige maand opgelopen tot bijna 340.000 vacatures die niet kunnen worden gevuld. 

Arbeidsmigranten, geen asielzoekers

De regeringscoalitie legt er wel de nadruk op dat de versoepelde regels enkel van toepassing zijn op arbeidsmigranten en niet op asielzoekers. Sinds in 2015 Angela Merkel aankondigde alle vluchtelingen uit Syrië te zullen opnemen heeft Duitsland meer dan een miljoen asielzoekers verwelkomd. Maar de voorbije maanden heeft Merkels ‘welkomstpolitiek’ haar regering meer dan eens in de problemen gebracht. De rechts-populistische anti-migratie partij Alternative für Deutschland (AfD) heeft daarvan de vruchten geplukt.

“Gepaste salarissen zouden veel oplossen”

De nieuwe en versoepelde regelgeving druist wel in tegen de mening van menig expert. Eind augustus verklaarde Eric Seils, auteur van het Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Institut nog dat “het probleem niet zozeer is dat er geen voldoende arbeidskrachten beschikbaar zijn, maar dat moet worden vastgesteld dat de ondernemingen niet bereid zijn om de gepaste salarissen aan te bieden”:

“De klachten van de bedrijfsleiders over het tekort aan geschoolde werknemers zijn slechts een tactiek om de stijging van de salarisniveaus in de Duitse lagelonensector af te remmen. De geplande immigratiewetgeving om zoveel mogelijk potentiële werknemers aan te trekken, is niet alleen onnodig, maar zelfs schadelijk.”

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20