Drugsgebruik in lidstaten Europese Unie ook tijdens coronapandemie verder toegenomen

Het druggebruik in de lidstaten van de Europese Unie is toegenomen. Dat blijkt uit een studie van de organisatie Score en het European Monitoring Center for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA), gebaseerd op een analyse van het afvalwater in 75 steden uit vijfentwintig lidstaten van de Europese Unie. Het onderzoek heeft daarmee betrekking op een totale bevolking van 45 miljoen mensen.

Uit de resultaten van de studie bleek dat vorig jaar in de Europese Unie minder ecstasy (MDMA) werd gebruikt dan het jaar voordien. Anderzijds moest bij de consumptie van cocaïne, amfetamines, methamfetamines en cannabis – ondanks de lockdowns van de coronapandemie – een stijging worden opgetekend.

Alomtegenwoordig en complex probleem

“De resultaten tonen aan dat de meeste drugs niet alleen meer worden gebruikt, maar ook breder worden verspreid”, voert Alexis Goosdeel directeur van het EMCDDA, aan. “Dit wijst erop dat we zowel met een alomtegenwoordig als complex probleem hebben te maken.” 

De onderzoekers vermoeden dat de afname van ecstasy zeer waarschijnlijk te wijten is aan de lockdowns en de sluitingen van nachtclubs. De hoogste hoeveelheden ecstasy werden gevonden in de afvalwaters van steden in België, Duitsland, Nederland, Zweden en Noorwegen. 

Aan de andere kant van de schaal lijkt het cannabisgebruik over het hele continent het minst door de lockdown-maatregelen te zijn getroffen. Bijna de helft van de steden waar sporen van cannabis werden geanalyseerd – dertien op eenendertig – moest een toename van het product melden. Het hoogste gebruik van cannabis werd gevonden in Kroatië, Tsjechië, Spanje, Nederland, Slovenië en Portugal.

Recent maakte de Europese Commissie bekend voor te stellen om twee stoffen – 3-methylmethcathinone (3-MMC) en 3-chloor methcathinone (3-CMC) – aan de lijst met verboden producten toe te voegen. Het is pas de derde keer dat de Europese Commissie op basis van regels voor psychoactieve stoffen een verbod voorstelt.

Dodelijke toxiciteit

Beide stoffen zijn synthetische cathinon-stimulantia. De producten zijn afgeleid van cathinone, een natuurlijk voorkomende stimulans en de primaire psychoactieve stof die in de qatplant (Catha edulis) kan worden aangetroffen.

Volgens het Europees Geneesmiddelenbureau kunnen deze medicijnen, afgezien van een algemene stimulatie, leiden tot een verhoogde stemming, een gevoel van euforie, een groter energievermogen en een verhoogd libido. Aan de andere kant zou het gebruik kunnen leiden tot slapeloosheid, angst en psychose.

De EMCDDA volgt 3-MMC sinds tien jaar geleden, toen de douane in de Zweedse stad Göteborg 51,1 gram van het product in beslag nam. Ook 3-CMC wordt sinds acht jaar waargenomen nadat in de Zweedse stad Norrköping een voorraad van 0,72 gram werd aangetroffen.

Door hun toxiciteit zijn beide producten volgens de Europese Commissie levensbedreigend. Opgemerkt wordt dat 3-MMC in verband wordt gebracht met 27 overlijdens in vijf lidstaten, terwijl 3-CMC wordt gelinkt aan tien sterfgevallen in twee lidstaten.

De nieuwe maatregel wordt binnen twee maanden van kracht, tenzij het Europees Parlement of de Europese Raad bezwaar aantekenen. Daarna hebben de lidstaten zes maanden tijd om het verbod in een nationale wetgeving om te zetten.

(jvdh)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20