De 10 veiligste steden ter wereld

In sommige grote steden is er veel criminaliteit, geweld encorruptie. In andere grote steden heb je dan weer niks te vrezen en kan je bijwijze van spreken met je ogen dicht de straat oversteken. De Safe Cities Index2017 lijst de veiligste steden ter wereld op. Dit zijn vandaag de dag de 10veiligste steden ter wereld.

De Safe Cities Index 2017 is een rapport van The EconomistIntelligence Unit, een business groep die samenhangt met de krant TheEconomist. Er worden in totaal 60 steden in het rapport opgelijst op basis van49 criteria, waaronder digitale veiligheid, gezondheidszorg, infrastructuur enpersoonlijke veiligheid.

De onderzoekers hebben zich voor het rapport gebaseerd ophun uitgebreide research en diepte-interviews met experts uit het veld. Deonderzoekers wijzen erop dat het net het globale succes van steden is, dat henzo kwetsbaar maakt. Daarmee wordt vooral gedoeld op hun rol als sociale eneconomische spil.

(Welke landen het veiligst en het gevaarlijkst zijn, kan hier raadplegen).

1. Tokio

© istock

De Japanse hoofdstad Tokio staat, net als in de vorige lijstvan twee jaar geleden, op nummer 1. Groot-Tokio is de op één na grootstemetropool van de wereld, met enkel de Chinese metropool Guangzhou voor zich. Destad heeft afhankelijk van de meetwijze, tussen de 32 en 36 miljoen inwoners.Tokio is een van de drie grote financiële centra in de wereld samen met NewYork en Londen. Bovendien heeft de stad de grootste hoofdstedelijke economieter wereld. De Beurs van Tokio is de grootste effectenbeurs van Japan en de opeen na grootste van de wereld gerekend naar marktkapitalisatie. Het toerismevormt eveneens een belangrijke bron van inkomsten voor Tokio. Toch is Tokio demeest misdadige stad van Japan met maar liefst 125.258 geregistreerdemisdrijven. De steden Osaka en Aichi staan op de tweede en derde plaats metrespectievelijk 107.032 en 65.511 misdrijven.

(Wie de rijkste Aziaten zijn, bekijk je hier.)

2. Singapore

© istock

Singapore is de tweede veiligste stad ter wereld. De stadstaatheeft een eigen munteenheid, de Singaporese dollar, en een BNP van 240 miljarddollar of 211 miljard euro. Singapore is een parlementaire republiek, maar inde praktijk wordt de politiek gedomineerd door de People’s Action Party (PAP).De staatsvorm heeft volgens buitenstaanders in de praktijk meer het karaktervan autoritarisme dan van democratie. In tegenstelling tot de meesteautoritaire regimes heeft Singapore een succesvolle, corruptie-arme entransparante markteconomie. De president wordt direct gekozen, het parlementvia een districtensysteem. Het huidige staatshoofd is sinds 14 september 2017Halimah Yacob. Zij is de achtste president van de Republiek Singapore. Deregeringsleider is Lee Hsien Loong, sinds 2004. De regerende PAP (People’sAction Party, 83 van de 101 zetels) wordt verweten haar meerderheid onder meer teversterken door het beïnvloeden van districtsgrenzen, door niet-geheimestemming, gerechtelijke acties met hoge geldstraffen tegen leden van deoppositie.

In 2016 stelde de Singaporese politie gedurende 135 dagengeen enkele misdaad vast, waaronder gouwdiefstal, inbraken en overvallen. Decriminaliteitscijfers in Singapore liggen zo laag dat heel wat winkeliers nieteens de moeite doen om hun filialen te sluiten. In de stadstaat hangen er intotaal ongeveer 62.000 camera’s ter beveiliging.

(Waarom in Singapore expats het best betaald worden, lees je hier.)

3. Osaka

© istock

Op de derde plaats staat Osaka, de op twee na grootste stadvan Japan, met ongeveer 2,7 miljoen inwoners. Osaka behoort met hetnabijgelegen Kioto en Nara tot de bakermat van de Japanse cultuur en bevolking;de hoofdstad Tokio kwam pas veel later tot bloei. Osaka wordt door TheEconomist aangeduid als het vijftiende meest competitieve financiële centrumter wereld en als vijftiende meest competitieve in Azië, naast  Singapore, Hong Kong, Tokio, en Sjanghai.

(Om te weten waarom ze in Japan niets meer moeten hebben van toeristen, raadpleeg je dit artikel.)

4. Toronto

© istock

De Canadese stad Toronto is de eerste niet-Aziatischemetropool in deze lijst. Het gaat om de vijfde grootste stad van Noord-Amerika,na Mexico-Stad, New York, Los Angeles en Chicago. Toronto wordt vaak genoemdals een van de meest leefbare steden ter wereld, onder andere door de milieuvriendelijkheid,hoge welvaart en relatief weinig misdaad. De stad is een belangrijkinternationaal centrum voor het zakenleven en bankwezen. Toronto heeft dan ookeen groot aantal banken en brokers, vooral rondom Bay Street, het Canadeseantwoord op Wall Street. De Toronto Stock Exchange is de op zes na grootsteaandelenbeurs van de wereld. De vijf grootste banken van Canada hebben allenhun hoofdkantoor in Toronto gevestigd. Toronto heeft een bruto binnenlandsproduct van 276 miljard dollar of 242 miljard euro. Toch werden er in 2017 inToronto 65 moorden geregistreerd, waarvan 39 door vuurwapens. In totaal warener in 2017 maar liefst 392 schietpartijen in de Canadese stad.

(Waarom Toronto en Montréal de beste steden op de wereld zijn om te leven, lees je hier.)

5. Melbourne

© istock

De Australische stad Melbourne is op zakelijk vlak ergdivers. Het leeuwendeel van de inkomsten wordt er gehaald uit de financiëlesector, fabricage, IT, onderwijs, logistiek, transport en toerisme.

Melbourne staat wereldwijd bekend om zijn erg lagecriminaliteitscijfers. De misdaadcijfers in Melbourne zijn in 2017 gedaald met6,2 procent. Toch is er nog steeds sprake van de hoogste misdaadcijfers van deAustralische deelstaat Victoria met meer dan 18.280 criminele overtredingen op100.000 inwoners. Het aantal inbraken heeft er de afgelopen 10 jaar nog nooit zolaag gelegen. Dat komt vooral door veranderingen die plaatsgevonden hebben inde wijken Wyndham, Whittlesea en Casey. Volgens cijfers uit 2016 van deVictorian Crime Statistics Agency is het aantal jonge overtreders de afgelopentien jaar gedaald, maar het aantal overtredingen is net gestegen.

Ongeveer 35 procent van de jonge overtreders (2.773) kreegenkel een waarschuwing en amper 32 procent van de jonge overtreders (2.578)werd uiteindelijk één keer of meermaals gearresteerd. Bij misdaden, die te makenhebben met eigendom, bedrog en juridische zaken werden mensen veel snellergearresteerd, in maar liefst 58 procent van de gevallen. Opvallend: overtredersop het vlak van drugs komen vrij vaak weg met een waarschuwing. Dat gebeurde inmaar liefst 45 procent van de gevallen.

(Waarom de koningin van Engeland nog steeds over Australië en Canada regeert, lees je hier.)

6. Amsterdam

© istock

De hoofdstad van Nederland is de zesde veiligste stad op deplaneet. Amsterdam is van oudsher een echte handelsstad. Al in de Gouden Eeuwging dat niet zonder industrie (scheepsbouw, bierbrouwerij, touwslagerij,houtzagerij), zakelijke diensten (beurs, verzekeringen, bankwezen),communicatie (uitgeverijen, drukkerijen), wetenschap (Atheneum Illustre,kennisinstituten) en gelegenheidsdiensten (kroegen, theaters en restaurants).Er heerst vooral economische diversiteit in Amsterdam. Ook de toeristischesector doet het er erg goed. Zo bezoeken miljoenen mensen jaarlijks Amsterdam.

In 2017 werden er in de Hollandsestad 7 procent minder misdrijven gepleegd door verdachten in de leeftijd van 12tot en met 24 jaar vergeleken met 2016. Bij verdachten van 25 jaar en ouder waser sprake van een afname van 8 procent. In elk stadsdeel is het aantalgepleegde misdrijven afgenomen, behalve in stadsdeel Centrum. Het gaat in datstadsdeel echter vooral om criminele feiten, gepleegd door mensen die zelf nietin Amsterdam wonen. Net als in 2015 en 2016 ging het bij ongeveer een kwart vanalle misdrijven, die door jongeren waren gepleegd, om High Impact Crimes(mishandeling, bedreiging). In vergelijking met volwassenen, plegen jongerenrelatief vaker inbraken, openlijk geweld en straatroof. Volwassenen maken zichrelatief vaker schuldig aan bedreiging.Van alle jongeren in Amsterdam werd in 2017 ongeveer 2,5 procent van eenmisdrijf verdacht. Bij de Amsterdammers van 25 jaar en ouder was dat amper 1procent. Dat zijn iets lagere cijfers dan in 2016. De meeste verdachten, zowelbij de jongeren als bij de volwassenen, wonen in Zuidoost.

(Meer over Amsterdam en drugs lees je hier.)

7. Sydney

© istock

Sydney is de grootste en oudstestad in Australië en de hoofdstad van de deelstaat Nieuw-Zuid-Wales. Sydney ishet ook het financiële en handelscentrum van Australië. Het is daarnaast eentoeristische trekpleister met voornamelijk dure accommodaties. Daarnaast is hetook een van de duurste steden voor zowel inwoners als vakantiegangers. Decriminaliteit in Sydney is erg ongelijk verdeeld over de verschillendestadsdelen. Vooral het red-light district van Kings Cross staat erom bekendredelijk onveilig te zijn.

Dat Australiërs graag een glasdrinken, is algemeen geweten. Maar enkele jaren geleden waren er in de stadserieuze problemen als gevolg van alcoholmisbruik. Daarom heeft de Australischeoverheid enkele verregaande maatregelen doorgevoerd om de negatieve trend eenhalt toe te roepen. Als je in Australië iemand aanvalt of belaagt onder invloedvan alcohol of drugs en die persoon komt (al dan niet per ongeluk) om, danriskeer je een celstraf van minimum acht jaar. Op aanranding is de maximalecelstraf voortaan met twee jaar gestegen. Er zijn nu ook verplichtemimimumstraffen. Die waren er vroeger niet. Bovendien heeft de politie debevoegdheid om iemand de toegang te ontzeggen van het red-light district vanKings Cross als de bewuste personen geïdentificeerd worden als lastposten. Mensen,die in het bezit zijn van steroïden, riskeren in Australië om twee tot 25 jaarin de gevangenis te moeten brommen. Verder mogen etabissementen nabij KingsCross geen nieuwe klanten meer binnenlaten na half 2 ’s nachts en mogen er geendrankjes meer geserveerd worden na 3 uur ’s nachts om overlast te voorkomen.Verder sluiten alle winkels, waar je sterke dranken kan kopen inNieuw-Zuid-Wales, om 10 uur ’s avonds.

(Wat we kunnen leren van het Australische puntensysteem voor immigratie lees je hier.)

8. Stockholm

© istock

De Zweedse hoofdstad Stockholm isde achtste veiligste stad ter wereld. De dienstensector in de stad is er goedvoor ongeveer 85 procent van de jobs. Stockholm is één van de properste, grotesteden ter wereld omdat er geen zware industrie aanwezig is en er worden geenfossiele brandstoffen verwerkt. De jongste jaren komen er steeds meer jobs bijin de technologiesector. Grote bedrijven zoals IBM, Ericsson en Electroluxhebben hun zetels gevestigd in Stockholm.

Vergeleken met andere grote,Europese steden, is er in Stockholm erg weinig criminaliteit. Het grootsteprobleem is dat toeristen er soms het slachtoffer zijn van gauwdieven. Ook zijner altijd wel een aantal oplichters aan het werk in de Zweedse hoofdstad. Hetrisico op kidnapping en overvallen is er bijzonder laag. Toch worden er af entoe gewelddadige misdaden gepleegd in Zweden, vooral in grotere steden zoalsStockholm, Gothenburg en Malmo. Het aantal aangegeven verkrachtingen in hetland is in 2017 (7.230 meldingen) gestegen met maar liefst 10 procent tegenover2016 (6.720 meldingen). Uit de officiële misdaadcijfers van de Zweedse regeringblijkt dat er in 2016 zo’n 106 moorden gepleegd zijn in Zweden. In 2015 warener dat nog 112.

9. Hongkong

© istock

De haven van Hongkong speelt eenbelangrijke rol in de internationale handel van de Volksrepubliek China. Veelgoederen uit China worden via de haven uitgevoerd of doorgevoerd naar China.Per jaar doen ongeveer 190.000 schepen de haven aan waarvan 160.000binnenvaartschepen. Ook is er in Hongkong veel lichte industrie gevestigd. Deindustrie was vooral in de jaren 60 en 70 en gedeeltelijk in de jaren 80 dedrijfkracht achter de vooruitgang van Hongkong. Hongkong is een van de meestproducerende plaatsen in de wereld in onder andere speelgoed. De industrie isgevestigd in Kowloon, Tsuen Wan en in the New Territories. Bovendien is Hongkongeen van de belangrijkste financiële centra van Azië, maar door de onzekerheidover de toekomst binnen de Volksrepubliek China staat deze rol enigszins onderdruk. De Centrale Bank van Hongkong is gevestigd in het tweede hoogste gebouwvan de stad, het International Financial Centre in het stadsdeel Central (hetvoormalige Victoria City); de Hong Kong Stock Exchange ligt daar vlak achter.De munteenheid is de Hongkongse dollar (HKD).

Er is bijzonder weinig criminaliteitin Hongkong. De meest gangbare misdaden zijn diefstal, aanranding, vandalisme,inbraak, drugsdeals en wanpraktijken van de georganiseerde misdaad. Misdadigebendes in Hongkong houden zich vooral bezig met afpersing, illegaal gokken endrugshandel. In 2015 had Hongkong één van de laagste cijfers ter wereld op hetvlak van moorden. Het ging toen om gelijkaardige cijfers als die van Japan. Verdermoet je in sommige wijken in Hongkong ook oppassen voor gouwdiefstal.

10. Zürich

© istock

Zürich is de grootste stad vanZwitserland en is hoofdstad van het kanton Zürich. Zürich is het economischcentrum van het altijd neutrale Zwitserland. Alle belangrijke banken hebbenhier een vestiging. De Zwitserse beurs is hier gevestigd en het is de handelsplaatsbij uitstek voor goud in de wereld.

Er zijn verschillende redenenwaarom er zo weinig misdaad is in Zürich. Zo worden bijna alle Zwitserse wettendoor de burgers gestemd bij referendum. Omdat mensen de wetten zelf kiezen,zullen ze dus minder geneigd zijn om die te overtreden. De gemiddelde celstrafin het land duurt bovendien minder dan een jaar. Doordat de burgers zelfs op derechters mogen stemmen, is er een veel groter verantwoordelijkheidsgevoel danin veel andere landen.

Daarnaast is het in Zwitserland(in beperkte mate) toegestaan om een geweer in je bezit te hebben. Soms wordter weleens gezegd dat er meer misdaad is als er meer geweren in omloop zijn.Die uitspraak klopt als een bus voor de Verenigde Staten, maar voor Zwitserlandgaat net het omgekeerde op.

Verder is er in Zwitserland nogsteeds militaire dienstplicht voor jongens voor 20 jaar. Ze worden niet enkelgetraind om hun hele leven een geweer te houden en er veilig mee om tespringen, maar ook om zichzelf en hun land te verdedigen als dat nodig is. Watnog meespeelt: steeds meer Zwitserse burgers zijn hoogopgeleid, de stad is eenaantrekkingspool voor mensen met hoge functies, er wonen zijn meer oude mensen,Zwitserland is één van de meest homogene landen in Europa en de mensenrechtenworden er hoog in het vaandel gedragen.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20