Zal het binnenkort niet langer mogelijk zijn om een woonlening bij dezelfde bank te herfinancieren?

Het federaal parlement buigt zich vandaag over een wetsvoorstel dat de banken verbiedt om nog langer een wederbeleggingsvergoeding aan te rekenen wanneer een klant zijn woonlening herfinanciert. De bankenfederatie Febelfin waarschuwt dat zo’n wetgeving de interne herfinanciering in gevaar kan brengen.

Duiding: Wanneer je een woonlening afsluit bij een bank krijg je de optie om die later te herfinancieren of vervroegd terug te betalen.

 • Wie een vaste hypothecaire lening afsluit, klikt de rente vast voor de volledige looptijd van het contract. Eventuele rentewijzigingen hebben dan ook geen impact op de maandaflossingen. Dat is in het voordeel van de kredietnemers wanneer de rentes stijgen.
 • Maar wat als de rentes dalen? In zo’n geval kan je dus aan je bank vragen om het krediet te herfinancieren. Het is dan ook geen verrassing dat de hypothecaire leningen met een vast tarief zeer populair zijn in ons land.
  • “Ongeveer 9 op de 10 woonkredieten worden verstrekt tegen een vaste rentevoet over de hele looptijd. België neemt, op dat vlak, in Europa, een unieke positie in”, verduidelijkt Febelfin. “Deze aanpak geeft Belgische huiseigenaars een belangrijke vorm van financiële zekerheid en biedt een ongekende bescherming van koopkracht.”
  • Volgens Febelfin is er enkel sprake van een vast krediet zolang de rentes stijgen. Zodra die dalen, verandert de lening als het ware in een variabele formule, want de klant zal vragen om te herfinancieren tegen betere voorwaarden.
 • De banken staan bij een rentedaling natuurlijk niet te springen om een lening te herfinancieren. Zij lopen daardoor veel rente-inkomsten mis. Als compensatie voor het verlies aan rente mogen de banken bij een herfinanciering / vervroegde terugbetaling drie maanden intrest aanrekenen, de zogenaamde wederbeleggingsvergoeding.
  • “De kredietgever is niet verplicht om positief te antwoorden op de vraag naar een interne herfinanciering. In de praktijk zien we echter dat dit bij een rentedaling massaal gebeurt”, aldus Febelfin.

Gaat wederbeleggingsvergoeding op de schop?

Maar: Er ligt nu een wetsvoorstel van Pierre-Yves Dermagne (PS), federaal minister van Economie,op tafel om die wederbeleggingsvergoeding te schrappen. De parlementsleden laten daar op dit moment hun licht over schijnen.

 • “Er worden stappen gezet die banken zullen verplichten om bij een herfinanciering van een woonlening te kiezen voor een wijziging van de hypothecaire lening, eerder dan een nieuwe kredietovereenkomst te sluiten”, liet Dermagne in maart al weten.
 • Doordat er dan niet langer gesproken wordt van een nieuwe kredietovereenkomst verdwijnt de wederbeleggingsvergoeding. Voor een herfinanciering bij de eigen banken zal je volgens het wetsvoorstel enkel nog de administratieve kosten (175 euro) moeten betalen.

Geen herfinanciering woonlening meer bij dezelfde bank

In het nieuws: Febelfin waarschuwt nu dat de interne herfinanciering van een woonlening in gevaar komt als de parlementsleden het wetsvoorstel goedkeuren.

 • “Dit voorstel is absoluut onredelijk en houdt geen rekening met de realiteit op de kredietmarkt, waarbij kredietgevers effectief schade lijden bij de herziening van een rentevoet”, aldus Febelfin. “Bovendien kan dit wetgevend initiatief het herfinancieren van woonkredieten met vaste rentevoet op de helling plaatsen. De vraag stelt zich in welke mate kredietgevers nog geneigd zullen zijn om tussentijds vaste rentevoeten te herzien zonder dat een beperkte compensatie hiervoor mogelijk is.”
 • De bankenfederatie benadrukt dat de goedkeuring van deze maatregel een grote negatieve impact kan hebben op de Belgische woningmarkt. De sector doet daarom een oproep om dit wetsontwerp nu niet te stemmen en om in dialoog te gaan met de sector om de eventuele gevolgen beter in kaart te brengen en te begrijpen, om tot een evenwichtiger voorstel te komen.   

Wil je op de hoogte blijven van alles wat er zich afspeelt in de financiële wereld? Niels Saelens, een journalist met een passie voor financiën, volgt alles op de voet op. Via deze link kan je je inschrijven op zijn dagelijkse nieuwsbrief.