De 10 rijkste Latijns-Amerikanen

Latijns-Amerika staat erom bekend redelijk arm te zijn, maarer wonen ook sommigen van de rijkste mensen ter wereld. Dat blijkt ook uit delijst van rijkste mensen van het Amerikaanse zakentijdschrift Forbes. Dit zijnde 10 rijkste Latijns-Amerikanen volgens hen.

10. Eduardo Saverin (Brazilië, 10,3 miljard dollar of ongeveer 8,9 miljard euro)


© wiki

Eduardo Saverin staat op de 148ste plaats op de lijst van rijkste mensen van Forbes. Hij heeft het Braziliaans burgerschap, maar hijstudeerde aan de prestigieuze Harvard Universiteit in de Verenigde Staten. Hijkomt uit een rijke joodse familie en, die midden jaren 90 naar de stad Miamiverhuisde. Saverin is een medeoprichter van de sociale netwerksite Facebook, netals de huidige CEO Mark Zuckerberg en Dustin Moskovitz en Chris Hughes. Hij wasde CFO van Facebook. Hij verdiende tijdens zijn studie veel geld aaninvesteringen in de olie-industrie. Toen Mark Zuckerberg besloot om hethoofdkwartier van Facebook te verhuizen naar Silicon Valley, bleef Savarinachter in New York, waar hij stage liep bij Lehman Brothers. In deze periodebegonnen de conflicten en meningsverschillen tussen Saverin en Zuckerbergaanzienlijk te groeien en op den duur verloor Saverin steeds meer aan invloedin het boomende bedrijf. Op eengegeven moment werd Saverin ontslagen en werd hij zelfs niet meer genoemd alsmedeoprichter. Hij is inmiddels weer in ere hersteld. Zijn vertrek bij Facebookis onderwerp geweest van een gerechtelijke procedure, die eindigde met eenschikking. Saverin kreeg een ontslagvergoeding, waarvan de hoogte onbekend is. Inde film The Social Network uit 2010kan je het beginnend succes en de juridische problemen van Facebook zelfaanschouwen.

Eduardo Saverin is geboren in 1982 en is daarmee één van dejongste miljardairs op deze lijst. Tegenwoordig woont hij in Singapore en ishij getrouwd. Eduardo Saverin is nu een venturecapitalist, maar zijn belangrijkste bron van inkomen is nog steedsFacebook. Zo heeft hij nog steeds een aandeel van 2 procent van het bedrijf vanMark Zuckerberg in zijn bezit. 

(De lijst met de 10 rijkste Afrikanen raadpleeg je hier.)

9. Alberto Bailleres Gonzalez (Mexico, 10,7 miljard dollar, ongeveer 9,14 miljard euro)


© youtube

Alberto Baillères González staat op de 143ste plaats van delijst met rijkste mensen ter wereld van Forbes. Hij is een ondernemer en is deop derde rijkste Mexicaan, naast German Larrea Mota Velasco en de beruchte Carlos Slim. Zijn vader, RaulBailleres, heeft een zakenimperium uitgebouwd, dat tot op de dag van vandaagdoor de familie bestuurd wordt. Het gaat om het Autonoom TechnologischInstituut van Mexico (ITAM), waaraan Alberto Baillères ook studeerde. In 1967werd hij directeur-generaal van Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma en El Palaciode Hierro. Alberto Baillères is ook de voorzitter van Grupo Bal.

(De lijst met de 10 rijkste Aziaten raadpleeg je hier.)

8. Carlos Alberto Sicupira (Brazilië, 12 miljard dollar, ongeveer 10,2 miljard euro)


© youtube

Carlos Alberto Sicupira is de 124ste rijkste mens ter wereldvolgens de wereldranglijst van Forbes van 2018. Carlos Alberto Sicupira heefthet grootste deel van zijn fortuin bijeen geraapt bij de multinational ABInBev, de grootste biergigant ter wereld. Volgens Forbes heeft Carlos AlbertoSicupira ongeveer 3 procent van de aandelen van AB InBev in zijn bezit.

Hij is ook nog één van de oprichters van 3G Capital. Dat iseen bedrijf dat hij in 2004 uit de grond stampte met Marcel Herrmann Telles enJorge Paulo Lemann, twee anderen van de rijkste mensen van Latijns-Amerika envan Brazilië. Zijn investeringsfonds is gespecialiseerd in fusies en overnamerecht.Het bedrijf werkt samen met Berkshire Hathaway, het vennootschap van WarenBuffet bij de meerderheid van hun activiteiten. Onder hun klanten zijn onderandere multinationals zoals Burger King, Heinz, en het Amerikaanse biermerkBudweiser. Het doel van 3G Capital? De absolute leider worden in devoedingssector. De jongste tijd werkt Carlos Alberto Sicupira ook samen met Tellesen Lemann,twee andere superrijken. In 2000 richtte CarlosAlberto Sicupira ook Fundação Brava op. Dat is een ngo met als doel om mee tetimmeren aan de verdere economische ontwikkeling van Brazilië. 

(De lijst met de 10 rijkste Europeanen raadpleeg je hier.)

7. Luis Carlos Sarmiento (Colombia, 12,1 miljard dollar, ongeveer 10,33 miljard euro)

Luis Carlos Sarmiento is de 123ste rijkste mens ter wereldvolgens de lijst van Forbes. Hij is de rijkste man van Colombia en is ongeveer12,1 miljard dollar waard. Luis Carlos Sarmiento heeft al dat geld vooral bijeengeraapt in de bankensector. Hij staat aan het hoofd van de groep AVAL. Daarvanheeft hij ongeveer 90 procent van de aandelen is zijn bezit. AVAL heeft op zijnbeurt weer 90 procent van de banken van Colombia in zijn anderen, maar vanenkele banken in andere Latijns-Amerikaanse landen, waaronder Panama, Honduras,Guatemala en Costa Rica.

Zijn bouwbedrijf, Construcciones Planificadas, is ook éénvan de vennootschappen van het land. Construcciones Planificadas heeft deopdracht gekregen om tegen 2018 een luxueus hotel te bouwen voor deprestigieuze keten Hyatt in de Colombiaanse hoofdstad Bogota.

Luis Carlos Sarmiento is momenteel 85 jaar oud en staat ooknog aan het hoofd van de Organización Sarmiento Angulo. Dat is zijn eerstebedrijf, dat hij in 1959 als jongeman uit de grond stampte. Door de jaren heengeraakte de Organización Sarmiento Angulo gespecialiseerd in verschillendesectoren, waaronder energie, hotels en financiën. De jongste jaren investeertde Organización Sarmiento Angulo ook in de media. Zo heeft het bedrijf in 2012bijvoorbeeld El Tiempo gekocht. Dat is de grootste krant van het land.

6. MarcelHerrmann Telles (Brazilië, 14 miljard dollar, ongeveer 11,95 miljard euro)


© youtube

Marcel Herrmann Telles is de 102de rijkste mens ter wereldvolgens de ranglijst van Forbes. Ook hij heeft het grootste deel van zijnfortuin bemachtigd door zijn baan bij AB InBev, de grootste bierbrouwerij terwereld. Hij heeft ongeveer drie procent van de aandelen van oorsprong Belgischebedrijf in zijn bezit.

Ook hij is één van de oprichters van 3G Capital, dat hij in2004 oprichtte met Carlos Alberto Sicupira en Jorge Paulo Lemann. Ook zijbehoren tot de rijkste mensen van Zuid-Amerika en Brazilië. Die twee leerde MarcelHerrmann Telles in de jaren 70 kennen toen hij werkte voor Banco Garantia, een éénvan de belangrijkste makelaars van het land.

Lui, Telles, Lemann, maar ook Joseph Safra (de vierde in ditklassement) en Eduardo (één van de medeoprichters van Facebook) zijn de vijfrijkste mensen van Brazilië. Volgens de liefdadigheidsorganisatie Oxfam is hunfortuin samen ongeveer even veel waard als het vermogen van alle andereBrazilianen samen (dat zijn ongeveer 104 miljoen mensen).

5. Iris Fontbona (Chili, 16,3 miljard dollar, ongeveer 14 miljard euro)


© facebook

Iris Fontbona is de 80ste rijkste mens ter wereld volgens deranglijst van Forbes uit 2018. Daarnaast is ze ook de rijkste mens van Chili ende enige vrouw in deze lijst van 10 rijkste Latijns-Amerikanen. Iris Fontbonais zo rijk als de zee diep is omdat ze het fortuin van haar echtgenoot geërfdheeft. Ze is de weduwe van Andrónico Luksic Abaroa die in 2005 stierf.

Hij was de oprichter van de Luksic Group in Chili. De LuksicGroup is nu één van de grootste bedrijven in de kopersector. Maar voor hetzover was, heeft het bedrijf van Andrónico Luksic Abaroa ook haar focus gelegdop andere sectoren, zoals de mijnbouw, de financiële sector, de drank- envoedselsector, energie en transport. De Luksic Group is in Zuid-Amerika overalaanwezig. We treffen haar sporen aan in Chili, maar ook in Argentinië, Braziliëen zelfs in Colombia.

Iris Fontbona staat samen met haar zoon Antofagasta Plc invoor de koperwinning in Chili en ze meerdere filialen van Luksic Group overde hele wereld. Ze heeft ook de overgrote meerderheid van de aandelen van Quinencoin haar bezit. Dat is een consortium dat in verschillende economische sectorenactief is, waaronder de bankensector, de bierindustrie en de kledingindustrie.

Daarnaast heeft Iris Fontbona ook de reputatie vanweldoenster. Zo investeert ze in verschillende organisatie voor het goede doel.Ze heeft in 2011 een record gevestigd met een gift van 3 miljoen dollar (ofongeveer 2,57 miljoen) euro aan een Chileense ngo.

4. German Larrea Mota Velasco (Mexico, 17,3 miljard dollar,ongeveer 14,76 miljard euro)

German Larrea Mota Velasco is de 72ste rijkste mens terwereld volgens de jaarlijkse ranglijst van Forbes uit 2018. Hij is ook de opéén na rijkste mens van Mexico en hij is één van de meest discrete mensen vandeze ranglijst. Hij spreekt amper met de pers en het is zelfs bijna eenonmogelijke opdracht om online een foto van hem te vinden.

Germán Larrea Mota Velasco is al sinds 1994 de CEO van GrupoMexico. Daarvoor was hij de vice-president. De Grupo Mexico is het meestsuccesvolle bedrijf in de mijnbouwsector van het land. Naast Mexico is de GrupoMexico nog actief in Peru en in de Verenigde Staten. Onder zijn leiding heefthet bedrijf zich ook uitgebreid in de infrastructuursector en in detransportsector, vooral op het vlak van treinen.

De Grupo Mexico kreeg in 2014 heel wat negatieve pers omdattwee mijnen voor koperwinning nabij de Mexicaanse stad Sonora de twee groterivieren uit de omgeving vervuild hadden. Germán Larrea Mota Velasco  heeft zich destijds niet geëxcuseerd voor deecologische ramp en hij gooide het op een akkoord met de Mexicaanse regering.Mota Velasco betaalde toen ongeveer 150 miljoen dollar (of bijna 130 miljoeneuro) aan compensaties om tegemoet te komen aan de omwonenden.

3. Joseph Safra (Brazilië, 23,5 miljard dollar, ongeveer20,06 miljard euro)

Joseph Safra is de 36ste rijkste mens ter wereld volgens delijst van Forbes uit 2018. Het Amerikaanse zakentijdschrift heeft hem in hetverleden al verkozen tot “rijkste bankier ter wereld”. Joseph Safra behoort totéén van de rijkste families van bankiers. De Safra-familie is jaren geledennaar Brazilië gereisd vanuit Syrië. Joseph Safra is zelf in Aleppo geboren.

In Brazilië heeft Joseph Safra de Banco Safra in zijn bezit.Die heeft hij in 1955 opgericht en staat momenteel onder de leiding van zijnzonen David en Alberto Safra. De Banco Safra is de achtste grootste bank vanhet land. De bank heeft filialen over de hele wereld, zoals de Safra NationalBank of New York, die geleid wordt door zijn oudste zoon Jacob.

Joseph Safra heeft ook de J. Safra Sarasin, een private bankin Zwitserland, in zijn bezit, aandelen in immobiliën, 50 procent van deaandelen van Chiquita Brands International.

In 2016 kwam Joseph Safra onder vuur te liggen toen hij vancorruptie beschuldigd werd, nadat zijn telefoon afgetapt werd. Hij zou ledenvan de regering omkocht hebben voor fiscale voordelen.

2. Jorge Paulo Lemann (Brazilië, 27,4 miljard dollar, ongeveer 23,39 miljard euro)


© youtube

Jorge Paulo Lemann is de 29ste rijkste mens ter wereld volgensde ranglijst van Forbes uit 2018. Hij is ook de rijkste mens van Brazilië. Ineen vorig leven was hij een professionele tennisser, maar nu is hij vooralbekend als zakenman. Hij lanceerde zich in een investeringsbank en werd topmanbij AB Inbev, de grootste bierbrouwer ter wereld. Na de overname van de Britsebrouwer SABMiller in 2016 heeft AB Inbev meer dan de helft van de wereldwijdebiermarkt in zijn bezit.

1. Carlos Slim (Mexico, 67,1 miljard dollar, ongeveer 57,30 miljard euro)

Carlos Slim is de zevende rijkste mens ter wereld volgenshet klassement van Forbes van 2018. Tussen 2010 en 2013 was hij volgens Forbeszelfs de rijkste mens ter wereld. Carlos Slim behoort al geruime tijd tot detop 10 van rijkste mensen ter wereld. De rijke Mexicaan heeft zijn fortuinbijeen geraapt in de sector van de telecommunicatie. Hij heeft namelijk AmericaMovil in zijn bezit. Dat is het grootste bedrijf in de sector inLatijns-Amerika. Daarnaast heeft hij ook Telmex in zijn bezit. Dat is degrootste provider van internet en telefonie inMexico.

Daarnaast heeft Carlos Slim ook nog heel wat aandelen vanbedrijven in Mexico in de bouwsector, de mijnbouwsector en in deimmobiliënsector. Maar de hij investeert ook in Brazilië, in Europa (vooral inde sector van de telecommunicatie) en in de Verenigde Staten.

Verder heeft Carlos Slim ook nog eens 17 procent van deaandelen van de New York Times in zijn bezit. Hij werd er tijdens de campagnevan de Amerikaanse verkiezingen door de huidige president Donald Trump vanbeschuldigd de verkiezingen te “manipuleren”. Uiteindelijk is Trump met de Mexicaansezakenman op diner gegaan en nu vindt hij hem “een geweldige kerel”.

Enkel Latijns-Amerika

Er moet even een opmerking gemaakt worden bij dit artikel. Het gaat namelijk om de 10 rijkste Latijns-Amerikanen. Dat zijn alle landen op de Amerikaanse continenten, waar een Romaanse taal gesproken wordt. In het geval van Latijns-Amerika gaat het om Spaans, Portugees en Frans. De volgende landen behoren tot Latijns-Amerika: Argentinië, Bolivia, Brazilië, Chili, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominicaanse Republiek, Ecuador, El Salvador, Guadeloupe, Frans-Guyana, Guatemala, Haïti, Honduras, Martinique, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Puerto Rico, Saint-Barthélemy, Sint-Maarten, Uruguay en Venezuela. Canada en de Verenigde Staten behoren tot Anglo-Amerika. (Een lijst met de 10 rijkste Amerikanen lees je hier.) Dit zijn de 10 rijkste Latijns-Amerikanen volgens het Amerikaanse zakentijdschrift Forbes.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20