Britse muzikanten hopen nog altijd op een Europees kunstenaarsvisum

De Britse muzikanten zijn misnoegd over de gebrekkige inspanningen die hun regering blijkt te doen om hen op een vlotte manier toe te laten in de Europese Unie hun beroep uit te oefenen. De Britse muziekindustrie had gevraagd dat het Verenigd Koninkrijk met de Europese Unie gesprekken zou voeren over de introductie van een speciaal kunstenaarsvisum. Dat moest het voor Britse acts mogelijk maken om zonder belemmeringen professioneel door de Europese Unie te reizen. Dat is er echter niet gekomen.

Een groep Britse muzikanten heeft in een open brief aan de Britse regering gevraagd actie te ondernemen om met de Europese Unie alsnog een overeenkomst rond een bijzonder visum voor kunstenaars af te sluiten. De open brief werd door 110 artiesten ondertekend.

Onverenigbaar?

Het schrijven omvat onder meer de namen van Elton John, Liam Gallagher, Sting, Brian May, Radiohead en Roger Daltrey. Ook Michael Eavis, organisator van het Glastonbury Festival, behoort tot de ondertekenaars. Het schrijven was een initiatief van de Incorporated Society of Musicians en de Liberal Democrats. De brief was gepubliceerd in de Britse krant The Times.

Het schrijven betoogt dat de Britse muzikanten door hun regering zwaar in de steek zijn gelaten. Caroline Dinenage, Britse staatssecretaris van Cultuur, had eerder gezegd dat het concept van een – wederzijds – kunstenaarsvisum niet verenigbaar zou zijn geweest met de principes van de brexit, die de Britse regering immers opnieuw de controle over de eigen grenzen moest bezorgen.

Dinenage voegde er wel aan toe dat een oplossing wel degelijk tot de mogelijkheden behoorde indien de Europese Unie zich bereid toonde om de Britse voorstellen voor de muzieksector ernstig in overweging te nemen. ‘In de tussentijd zullen muzikanten en artiesten die door de Europese Unie reizen, in elke lidstaat die ze bezoeken de regelgeving voor buitenlandse bezoekers moeten controleren,’ erkende de minister.

Onbetaalbaar

‘In de overeenkomst die met de Europese Unie is gesloten is geen enkel spoor terug te vinden van het beloofde vrije verkeer voor muzikanten,’ aldus de open brief. ‘Iedere Britse muzikant die een tournee door de Europese Unie plant, zal in vele lidstaten rekening moeten houden met dure werkvergunningen en een zware administratieve rompslomp voor de invoer van hun avontuur.’

‘Die bijkomende kosten dreigen vele muzikanten fataal te zullen worden. We vragen dan ook de Britse regering dringend beloofde onderhandelingen voor de kunstensector met de Europese Unie op te starten.’

Volgens het huidige systeem zullen Britse muzikanten voor een Europese tournee meerdere visa en werkvergunningen moeten aanvragen. ‘Dat kan bijzonder duur uitvallen,’ waarschuwen expert. ‘Voor beginnende artiesten kunnen die verplichtingen mogelijk onbetaalbaar blijken.’

In antwoord op de brief hebben woordvoerders van de Britse regering gezegd de bekommernissen van de muzikanten ernstig te nemen. ‘We zijn het er absoluut mee eens dat muzikanten in heel Europa moeten kunnen werken,’ werd er gezegd. ‘De Britse regering heeft terzake aan de Europese Unie een voorstel, gebaseerd op feedback uit de muzieksector, voorgelegd.’

‘Maar de Europese Unie heeft die suggesties herhaaldelijk afgewezen. Het Europese aanbod zou anderzijds voor rondreizende muzikanten niet hebben gewerkt. Er werd immers onder meer geen ruimte gelaten voor ondersteunend personeel. De ondertekenaars van deze brief zouden de Europese Unie moeten vragen waarom het haalbare Britse voorstel is afgewezen.’

Oliver Dowden, Britse minister van Cultuur, zal woensdag een rondetafelgesprek houden met vertegenwoordigers van de muziekindustrie om hun zorgen aan de orde te stellen.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20