Belgen trouw aan hun werkgever: een op de drie blijft minstens 10 jaar

Een op de drie werknemers werkt nog bij dezelfde werkgever als tien jaar geleden. Dat blijkt uit cijfers van hr-dienstenbedrijf Acerta. De gemiddelde anciënniteit ligt bovendien hoger dan tien jaar geleden.

In 2009 bedroeg de gemiddelde anciënniteit 10 jaar en 1,5 maanden, momenteel is dat volgens Acerta al bijna 11 jaar. Uitschieter is de financiële sector, waar de gemiddelde anciënniteit op 21 jaar en 9 maanden ligt.

Is dat een goede zaak of niet? Volgens onderzoek van Acerta bestaat er zoiets als een ‘5-year itch’ op werkvlak. ‘Als een werknemer enige tijd in eenzelfde rol zit, ontstaat interesse voor bijkomende taken of voor een wijziging in de rol. Voor vele werknemers leidt dat ertoe dat ze na 4 à 5 jaar in dienst in dezelfde functie uitgekeken zijn op de functie en het initiatief nemen om de onderneming te verlaten.’

‘Voortdurende opleiding en interne mobiliteit zijn manieren om de werkgever-werknemerrelatie even fris en scherp te houden als in de eerste dagen’, besluit het hr-bedrijf.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20