Barcelona wil bevolking betere bescherming tegen geluidsoverlast bieden

Het stadsbestuur van Barcelona heeft een aantal initiatieven aangekondigd om zijn burgers beter tegen geluidsoverlast te beschermen. De voorgestelde maatregel gaat echter niet zozeer in op de externe probleemfactoren, maar richt zich vooral op een versterking van de leefbaarheid van het woningbestand.

Barcelona heeft inmiddels verschillende stedelijke gebieden als Zones Acústiques de Règim Especial (Zare), akoestisch belaste zones, gedefinieerd. Er is voor de verbetering van de betrokken woningen een budget van 1 miljoen euro voorzien.

Meetpunten

Om meer informatie over het probleem van de geluidshinder te verzamelen, besloot het stadsbestuur om in elf geselecteerde gebieden meetpunten te installeren om de geluidsniveaus te registreren. “Dit is een absolute prioriteit”, benadrukte Eloi Badia, schepen van Ecologische Transitie van Barcelona, daarbij.

“Geluidsoverlast kan onder meer slaapstoornissen, pathologieën en stress veroorzaken. Na luchtvervuiling vormt geluidhinder het belangrijkste probleem waarmee Barcelona op het gebied van volksgezondheid moet afrekenen.”

Uit een recent onderzoek van de dienst volksgezondheid van Barcelona blijkt dat ongeveer 57 procent van de bevolking in de stad regelmatig wordt blootgesteld aan geluidsniveaus die de aanbevolen grenzen van de Wereldgezondheidsorganisatie overschrijden.

Dat cijfer ligt beduidend hoger dan op vele andere Europese locaties wordt opgetekend. Gemiddeld wordt in de Europese steden immers een op de vijf bewoners blootgesteld aan schadelijke niveaus van geluidsoverlast.

De geluidsmeters dienden Barcelona toe te laten de wijken met de grootste problemen te identificeren. “Aanvaardbare limieten kunnen van locatie tot locatie variëren”, betoogde Badia nog. “Daarbij wordt rekening gehouden met factoren zoals de breedte van de straat of de verdeling van de gebouwen.”

“Indien de gestelde limieten gedurende twee opeenvolgende weekends werden overschreden, kon de locatie als een akoestisch belast gebied worden gedefinieerd. Bewoners van de kwetsbare buurten kunnen een aanvraag indienen voor subsidies, die door het fonds voor geluidsisolatie worden uitbetaald.”

De subsidies zijn bedoeld om de ramen van de gevels van de betrokken gebouwen te vervangen of aan te passen om de effecten van geluidsoverlast binnenshuis te verminderen. Afhankelijk van de lokale omstandigheden kunnen per gebouw subsidies tussen 30.000 euro en 50.000 euro worden aangevraagd, met een maximum van 3.000 euro per wooneenheid.

Buitenshuis

De nieuwe subsidies maken deel uit van een pakket maatregelen die het stadsbestuur van Barcelona voorziet om de geluidsoverlast terug te dringen. Naast de geluidsisolatie kan ook een beperking worden ingevoerd op de tijdstippen waarop dineren in open lucht wordt toegelaten. Ook een afbouw van de uren waarop lokale winkels alcohol mogen verkopen, zou tot de ingrepen kunnen behoren.

Barcelona werkt tevens aan initiatieven om onder meer de geluidsoverlast in het stadsverkeer en op de werkvloer terug te dringen. Het stadsverkeer is in de Catalaanse stad de belangrijkste bron van geluidshinder. 

“Het geluidsniveau is in de stad de voorbije maanden echter nog enorm gestegen”, werpt Badia op. “Dat heeft in belangrijke mate te maken met een trend die tijdens de coronapandemie de kop heeft opgestoken en waarbij de bevolking ertoe besloot vaker buitenshuis door te brengen. Maar ook bars die om drie uur in de nacht sluiten, dragen bij tot de overlast.”

Meer