Burn-out bij zelfstandigen neemt versneld toe

Verzekeraar NN liet een onderzoek uitvoeren naar de gemoedsrust bij arbeidsactieven. Daaruit blijkt dat het aantal burn-outs bij zelfstandigen versneld toeneemt. Colin Sanders, Longevity-expert bij NN, zoekt een verklaring voor die resultaten.


Luister hier naar het volledige interview met Colin Sanders:


De cijfers: Uit de financiële gemoedsrustbarometer van NN blijkt dat 1 op 5 arbeidsactieven aangeeft zich in de rode zone voor een burn-out te bevinden. Bij de groep zelfstandigen ligt dat cijfer lager, namelijk 1 op 8. Ze ervaren hun werk als meer zinvol en hebben een groter gevoel van autonomie.

  • Dat wil niet zeggen dat een burn-out bij zelfstandigen geen groot probleem is, vertelt Sanders: “In de statistieken van de overheid zien we dat het aantal burn-outs toeneemt, in de groep van de zelfstandigen neemt het versneld toe. Zelfstandigen werken veel langer door als ze problemen hebben rond een burn-out dan loontrekkenden.”
  • “Voor een zelfstandige is een burn-out bijzonder moeilijk omdat hij terugvalt op een vervangingsinkomen van de overheid wat laag kan zijn ten opzichte van het inkomen dat hij voordien had.”
  • “Aan de andere kant blijkt uit cijfers van het RIZIV dat het stigma dat zelfstandigen hebben rond burn-out, zoals zich schamen of er niets over opzoeken, de laatste jaren aan het dalen is”, nuanceert hij.

Wat is burn-out ook alweer?

Sanders definieert burn-out als “werkgerelateerde stress die onvoldoende gemanaged wordt”. Hij onderscheidt vier belangrijke symptomen:

  • Een gevoel van vermoeidheid om naar het werk te komen
  • Een afwezigheid van werkenthousiasme, je niet voldoende kunnen inzetten
  • Een mentale distantie van het werk, wat gepaard kan gaan met een emotionele ontregeling gekenmerkt door woedeaanvallen of driftbuien
  • Een cognitieve ontregeling: meer fouten maken dan vroeger

Als een of meerdere van deze symptomen op een werknemer of zelfstandige van toepassing zijn, zitten we al in de curatieve fase om de burn-out op te lossen. Sanders pleit ervoor om meer aandacht te hebben voor preventie:

  • “Meer sporten, meer aandacht spenderen aan slaap en de stress aanpakken” zijn tips die hij meegeeft.

(nd)

Meer