Heldere communicatie op het werk helpt burn-outs tegen gaan

Onderzoek van doctoraatsstudent Safâa Achnak van de Vrije Universiteit Brussel heeft aangetoond dat heldere communicatie tussen werknemer en werkgever over wederzijdse verwachtingen onontbeerlijk is om depressies en burn-outs tegen te gaan. Wanneer de verwachtingen op het werk niet duidelijk zijn of niet beantwoord worden, leidt dat tot stresssituaties.

Een werknemer die zijn best doet, verwacht ook iets terug van zijn werkgever. Zij hebben ‘een psychologisch contract’ waarbij zaken als waardering of mogelijkheden tot groei tot de verwachtingen behoren. Wanneer werknemers vinden dat hun werkgever deze stilzwijgende verplichtingen niet nakomt, ervaren ze dit als psychologische contractbreuk (PCB).

Negatieve emoties

Dat fenomeen heeft VUB-doctoraatsstudent Achnak onderzocht. Er werden twee psychologische experimenten en drie vragenlijstonderzoeken uitgevoerd waarbij Belgische en Amerikaanse werknemers actief in verschillende sectoren dagelijks of maandelijks werden ondervraagd naar hun breuk- en stresservaringen. De resultaten tonen dat emoties zoals boosheid en teleurstelling een PCB uitlokken.

Die negativiteit lokt op haar beurt dan weer psychologische stressreacties uit, op lange en korte termijn, wat dan weer kan leiden tot lichamelijke klachten zoals verhoogde bloeddruk, depressie en burn-out. Wanneer een werknemer lang moet wachten op een verwachte reactie of promotie van een werkgever, dan kan deze gevoelens van angst en depressie ontwikkelen.

Het onderzoek benadrukt het belang om regelmatig de wederzijdse verwachtingen te bespreken en snel terug te koppelen bij onuitgesproken verwachtingen. ‘Zo bescherm je zowel het welzijn van de werknemer als het goed functioneren van de organisatie’, vertelt Achnak. Werkgevers zijn volgens haar gebaat bij kennis van werkstressoren en training over hoe deze best aangepakt kunnen worden.

Radio Highlights
Meer
Luister live
Markten
My following
Markten
BEL20