Geluidshinder maakt 60 miljoen Europeanen het leven lastig

In Europa ondervinden 60 miljoen mensen last van geluidsoverlast, meestal veroorzaakt door het verkeer. Dat blijkt uit een onderzoek van het Barcelona Institute for Global Health (ISGlobal), gebaseerd op een analyse van 749 Europese steden met in totaal 123 miljoen volwassen inwoners.

De analyse kwam tevens tot de conclusie dat de naleving van de richtlijnen die de World Health Organization (WHO) op het gebied van geluidsoverlast heeft opgesteld, in Europa jaarlijks 3.600 overlijdens door ischemische hartziekte zou kunnen voorkomen.

Gezondheid

“Het wegverkeer is de belangrijkste bron van omgevingslawaai”, stippen de onderzoekers aan. “Eerder onderzoek heeft deze problematiek in verband gebracht met een reeks nadelige gezondheidseffecten.”

“Een langdurige blootstelling aan geluidsoverlast door het verkeer kan een aanhoudende stressreactie veroorzaken, wat resulteert in het vrijkomen van stresshormonen en een verhoging van de hartslag, bloeddruk en vaatvernauwing, wat uiteindelijk kan leiden tot chronische ziektes zoals cardiovasculaire aandoeningen, depressies en angststoornissen.”

De resultaten toonden aan dat meer dan 48 procent van de Europese stadsbewoners werden blootgesteld aan geluidsniveaus die de aanbevolen drempel van de Wereldgezondheidsorganisatie overschrijden. Die aanbeveling stelt dat het gemiddelde geluidsniveau dat over een periode van vierentwintig uur wordt geregistreerd, niet hoger mag zijn dan 53 decibel.

Het hoogste niveau werd opgetekend in de Bulgaarse hoofdstad Sofia, waar 99,8 procent van de bevolking aan geluidsoverlast wordt blootgesteld. De onderzoekers merken wel op dat in Sofia wellicht de verzameling van de data ook niet op een optimale manier is gebeurd.

Antwerpen

Verder werd in Wenen een overlastniveau van 86,5 procent opgetekend, tegenover 60,5 procent in Rome en 43,8 procent in Madrid. Berlijn komt daarentegen slechts aan een niveau van 29,8 procent. Daarmee scoort de Duitse hoofdstad iets beter dan Brussel, waar een score van 30,3 procent werd opgetekend.

In België wordt de hoogste score weergegeven in Antwerpen (87,4 procent), gevolgd door Gent (87,3 procent), Leuven (84,7 procent), Luik (84,6 procent) en Kortrijk (83,3 procent).

Uit het onderzoek bleek tevens dat meer dan 11 miljoen volwassenen in Europa te kennen geven van het verkeerslawaai bijzonder veel hinder te ondervinden. Dat uit zich onder meer in de herhaalde verstoring van dagelijkse activiteiten, zoals communiceren, lezen, werken en slapen.

“Die ergernis is meer dan een ongemak, want dit kan de stress verhogen, wat uiteindelijk tot verschillende gezondheidsproblemen kan leiden”, stippen de onderzoekers op.

De onderzoekers waarschuwen echter dat de rapporten niet gestandaardiseerd zijn en de resultaten van de verschillende steden dan ook niet met elkaar mogen worden vergeleken.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20