Deel Parijzenaars wil alleen nog elektrische motorfietsen in het stadsverkeer

Een deel van de bevolking van Parijs is er voorstander van om motorfietsen met verbrandingsmotoren te verbieden. De maatregel zou moeten helpen om de geluidsoverlast in de Franse hoofdstad drastisch terug te dringen. Dat blijkt uit een enquête die recent bij de inwoners van Parijs is gehouden.

Tegen de lente zal over de voorstellen een rapport aan de gemeenteraad van de Franse metropool worden voorgelegd.

Stedelijke mobiliteit

In Parijs wordt al geruime tijd gewerkt aan een nieuwe aanpak van de stedelijke mobiliteit. Onlangs werd onder meer beslist om een verbod uit te vaardigen op het gebruik van motorfietsen die voor het einde van de voorbije eeuw op de markt werden gebracht.

Daarnaast werd de installatie van geluidsradars aangekondigd. Die moeten bronnen van geluidsoverlast in het verkeer identificeren, zodat aan de betrokkenen sancties voor de overlast kunnen worden opgelegd.

De ingreep heeft bij de Fédération Française des Motards en Colère (FFMC) tot verontwaardigde reacties geleid, maar het stadsbestuur zegt in geen geval op zijn beslissing te zullen terugkeren.

Een aantal voorstellen die vanuit de bevolking zijn gedaan om de geluidshinder te beperken, willen echter nog verder gaan. Dat blijkt uit een enquête over maatregelen om de geluidsoverlast te beperken die het stadsbestuur van Parijs in oktober bij de bevolking organiseerde.

Rapport

Daarbij werd onder meer gevraagd naar de mening van de Parijzenaars over dertig maatregelen die het stadsbestuur zou willen doorvoeren om het probleem aan te pakken. Daarnaast mochten echter ook de deelnemers aan de enquête zelf een aantal suggesties naar voor schuiven.

Uit de bevraging kwam onder meer naar voor dat een deel van de bevolking een absoluut verbod op het gebruik van motorfietsen en scooters met een benzinemotor zou willen. Bij de verwerking van de enquête bleek dat 944 deelnemers aan de bevraging zich achter een verbod op motorfietsen met een benzinemotor zou scharen. Er waren slechts 304 tegenstemmen.

In de lente wordt een rapport over de bevraging – die in totaal 142 nieuwe voorstellen opleverde – aan de gemeenteraad van Parijs voorgelegd. Waarnemers zeggen niet te verwachten dat het voorstel zal worden aangenomen, maar ze benadrukken wel dat ook bij de motorfietsen het einde van de traditionele verbrandingsmotor mogelijk dichterbij is dan men zou verwachten.

(am)

Meer