Portugese thuiswerkers kunnen op een geluidsarme werkomgeving rekenen

In Portugal kunnen thuiswerkers in de toekomst op een geluidsarme werkomgeving rekenen. De Portugese overheid heeft immers beslist dat tijdens werkdagen in residentiële omgevingen voortaan geluidsoverlast moet worden vermeden. Op die manier moet storende overlast voor thuiswerkers zoveel mogelijk worden vermeden.

De Portugese bouwsector vreest echter voor een aanzienlijke schade, vooral indien de maatregel niet strikt in de tijd zou worden beperkt.

Storend

Door de coronapandemie wordt een aanzienlijk deel van de werknemers tot thuiswerk gedwongen. Maar daarbij worden ze vaak met een aantal storende factoren geconfronteerd. Vooral omgevingsgeluiden kunnen voor een aanzienlijke overlast zorgen. De bron van die overlast ligt vaak bij bouwwerkzaamheden die in de buurt worden uitgevoerd.

‘Bovendien is het risico met dergelijke hinder geconfronteerd te worden, door de coronacrisis sterk opgelopen,’ merken woordvoerders van de Portugese overheid op. ‘Gezinnen maken van de gedwongen lockdown immers vaak gebruik om allerhande verbouwingen of andere werken in hun woningen te starten.’

Om de hinder te beperken heeft Portugal, dat zijn verplichte lockdown zopas nog met twee weken heeft verlengd, een nieuwe wet uitgevaardigd. Daarbij werd beslist dat de overheid limieten kan opleggen aan de geluidsniveaus die tijdens de werkdag in residentiële gebouwen mogen worden geproduceerd.

Op dit ogenblik kunnen bouwwerken in Portugal op werkdagen uitgevoerd worden tussen 8 uur ’s ochtends en 20 uur ’s avonds. Sommige projecten krijgen een toelating om ook tijdens de weekends door te werken.

Schade

Verscheidene thuiswerkers drukten tegenover Reuters al hun opluchting uit over de nieuwe maatregel. De nieuwe wetgeving heeft echter geen weerslag op werkzaamheden in de buitenlucht.

De Portugese bouwsector heeft al zijn ongerustheid over de ingreep uitgedrukt. ‘Voor bedrijven die zijn ingehuurd om in appartementen renovaties uit te voeren, zouden de beperkingen problemen kunnen opleveren,’ merkt Ricardo Gomes, hoofd van de Portugese federatie van bouwbedrijven, op.

‘Vooral wanneer aan de maatregel geen einddatum wordt gekoppeld, dreigen er heikele situaties te kunnen ontstaan,’ aldus nog Gomes. ‘Uiteraard zal de sector van de maatregel op korte termijn enige schade ondervinden, maar het grote gevaar schuilt vooral op de langere termijn.’

‘De fundamentele vraag is immers hoe lang de maatregel van kracht zal blijven. De coronacrisis zal ooit voorbij zijn, maar het thuiswerk zal blijven bestaan. Zoals alle maatregelen die tijdens een noodsituatie worden opgelegd, moet ook deze ingreep in de tijd worden beperkt.’

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20