Autoverzekering Berekenen

In België is de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid auto (BA-autoverzekering) bij wet verplicht gesteld voor iedereen die een auto bestuurt. Deze aansprakelijkheidsverzekering zal ervoor zorgen dat een verzekeraar op zal treden al intermediair om de slachtoffers schadeloos te stellen. De BA-autoverzekering dekt overigens niet alleen lichamelijke-, maar ook materiële schade die je aan derden aan hebt gebracht, evenals schade die je hebt veroorzaakt aan gebouwen of andere objecten.

1. Is een autoverzekering verplicht?

Schermafbeelding 2016-06-01 om 17.21.46Als je een BA autoverzekering af hebt gesloten dan is de eigenaar van het voertuig, samen met de inzittenden, verzekerd. De BA-autoverzekering dekt bovendien schade een kleding en persoonlijke bagage en op die manier dus alles verzekeren, zelfs eventuele gevolgen van een ongeval. Hierbij kun je onder andere denken aan medische kosten, arbeidsongeschiktheid, en het verlies van inkomsten.

Bekijk ook: hoe benader ik de verzekeraar van mijn ouders?

Vanwege de wettelijke verplichting om een BA autoverzekering af te sluiten, zullen de meeste verzekeraars gelijke premies en voorwaarden aanhouden. Op die manier is het dan ook gemakkelijk om een BA-autoverzekering te vergelijken. Het enige waar je daarbij op hoeft te letten zijn immers de premie en Bonus-Malus voorwaarden omdat deze wel van verzekeraar tot verzekeraar kunnen verschillen. Door deze voorwaarden te vergelijken kun je dan ook al snel de goedkoopste BA-autoverzekering vinden.

2. Wie sluit een autoverzekering af?

Schermafbeelding 2016-06-01 om 17.22.17Op de eerste plaats zal de eigenaar van de auto in dienen te staan voor het afsluiten van de autoverzekering. Deze persoon wordt immers geacht de hoofdbestuurder te zijn van het voertuig. Het is echter ook mogelijk dat een ander, dus niet de eigenaar van de auto, de autoverzekering aangaat.

Wanneer je namelijk zelf niet met je auto rijdt, maar een ander het voertuig laat gebruiken, dan is het nog altijd mogelijk om als autobezitter voor de autoverzekering in te staan. Als voorwaarde wordt in dit geval wel gesteld dat je de kosten dient te verhalen op de persoon die het voertuig bestuurt.

Tip: heb je een aanvullende verzekering nodig?

Het zal overigens wel een stuk gemakkelijker zijn om de belangrijkste bestuurder van het voertuig de autoverzekering aan te laten gaan. In dat geval zal namelijk voor jou de verplichting vervallen om voor de autoverzekering in te staan. Desondanks zul je wel de verantwoordelijkheid blijven houden om dit in de gaten te houden. Op het moment dat de belangrijkste bestuurder van de auto immers geen autoverzekering afsluit, dan dien je dit altijd zelf alsnog te doen.

Welk type autoverzekering ga je nemen?

Uiteraard dien je een BA-autoverzekering af te sluiten als je in een auto de weg op wilt. Verder kun je zelf bepalen welke aanvullingen je bij deze verzekering aan wilt gaan voor extra waarborgen of dekkingen. Bij een aantal verzekeringsmaatschappijen kun je echter ook nog een interessante korting ontvangen als jee auto hebt die slechts weinig CO2 uitstoot. Door een milieuvriendelijke auto te gaan rijden, kun je dan ook niet alleen het milieu een dienst bewijzen, maar eveneens een heleboel geld besparen.

Zo kun je onder andere een korting krijgen op de BA-autoverzekering of de omniumverzekering als je:

 • een elektrische auto hebt met een uitstoot van hooguit 100 gram per kilometer,
 • een hybride auto hebt met een uitstoot van hooguit 100 gram per kilometer,
 • een auto van klasse A rijdt en dus:
  • een uitstoot van hooguit 100 gram per kilometer hebt voor een benzinemotor
  • een uitstoot van hooguit 85 gram per kilometer hebt voor een dieselmotor.
 • een auto van klasse B rijdt en dus:
  • een uitstoot van hooguit 130 gram per kilometer voor een benzinemotor,
  • een uitstoot van hooguit 115 gram per kilometer voor een dieselmotor.

3. Waar moet ik op letten

Schermafbeelding 2016-06-01 om 17.22.26Een BA-autoverzekering zal alle slachtoffers schadeloos stellen. De wet heeft daarnaast duidelijk bepaald dat eveneens de inzittenden ‘andere dan de bestuurder’ zullen zijn verzekerd. De lichamelijke verwondingen die jezelf dus oploopt, bijvoorbeeld tijdens een ongeval, zullen niet vergoed worden door deze verzekering. Om dit probleem te ondervangen kun je echter wel een aanvullende bestuurdersverzekering afsluiten die ervoor zorgt dat je eveneens kunt rekenen op de juiste dekking door de autoverzekering. Op het moment dat je enkel de schade aan de auto van eventuele slachtoffers wilt laten verzekeren door middel van een autoverzekering, dan heb je aan de BA-autoverzekering ruim voldoende.

Net zoals bij andere verzekeringen moet je er bij een BA-autoverzekering rekening mee houden dat je met een bepaalde vrijstelling te maken zult krijgen als je schade veroorzaakt. Bij deze autoverzekering zul je dan ook telkens zelf voor deel van de kosten op moeten draaien.

De BA-autoverzekering is niet alleen voor auto’s verplicht, maar eveneens voor alle voertuigen die aan worden gedreven door een mechanische kracht. Je hebt een dergelijke verzekering dan ook nodig als je met andere gemotoriseerd voertuig de weg op gaat, zoals een elektrische rolstoel of -scooter, een segway, een brommer of een golfkarretje. Verder moet je, als je je met een rij- of motorvoertuig dat mechanisch aan wordt gedreven, op de openbare weg begeeft, een zogenaamde groene kaart kunnen voorleggen.

Lees ook:

4. Speelt mijn leeftijd zo een grote rol?

Schermafbeelding 2016-06-01 om 17.22.36Als je een autoverzekering af wilt sluiten dan zul je al snel merken dat je leeftijd een grote sol zal spelen. Zeker als je de premie berekent voor een bepaalde autoverzekering zal doorgaans direct duidelijk worden dat jongere bestuurders meer premie betalen dat de oudere, en dus vaak meer ervaren, chauffeurs.

Voor jonge bestuurders valt het zelfs dikwijls niet mee om een autoverzekering aan te gaan, of deze tegen haalbare voorwaarden af te sluiten. Dit fenomeen kan toe worden geschreven aan het feit dat jongeren door de verzekeraars worden beschouwd als een risicogroep en dus niet interessant zijn om zaken mee te doen. Er zijn zelfs bepaalde verzekeraars die weigeren om jongeren beneden een bepaalde leeftijd te verzekeren, terwijl in andere gevallen onmogelijke eisen worden gesteld aan deze groep om een verzekering aan te kunnen gaan.

Jonge bestuurders hebben het zo moeilijk bij het vinden van een degelijke autoverzekering als gevolg van de statistieken waar verzekeraars op teruggrijpen. In deze statistieken staat vermeld dat jonge bestuurders tussen 18 en 19 jaar tot wel 3 keer meer dan gemiddeld ongelukken veroorzaken. Jongere bestuurders in de leeftijd van 20 tot 22 jaar hebben, volgens deze statistieken, nog altijd tot 2 keer meer dan gemiddeld de kans op een ongeval.

Als jonge bestuurder zul je dan ook een aantrekkelijke partij moeten worden voor een autoverzekeraar. Dit kun je bijvoorbeeld doen door:

Met een dergelijke auto kun je je eerste rijervaring opdoen en eventuele beginnersfoutjes zullen een nieuwe wagen niet beschadigen.

5. Een autoverzekering op naam van je ouders?

Schermafbeelding 2016-06-01 om 17.22.51Sommige jonge bestuurders, die zich willen verzekeren voordat ze met hun auto de weg opgaan, maar geen enorme premies willen betalen, gebruiken een verzekering op naar van hun ouders. Dit is echter geen goed plan omdat je ouders dan niet de voornaamste bestuurders zijn van het voertuig. De jongere bestuurder is dan immers de hoofdbestuurder, in plaats van bijbestuurder zoals in het verzekeringscontract op staat getekend.

Op deze manier is er zelfs sprake van valsheid in geschrifte omdat je een onheuse verklaring af hebt gelegd. Om die reden kun je dan ook gepakt worden voor verzekeringsfraude. Indien je in een dergelijk geval schade maakt dan zal worden verhaald op jou of je ouders. Daarnaast zul je Bonusmalus minder snel dalen als bijbestuurder van een voertuig. Het is dan ook altijd veel verstandiger om op je eigen naam een autoverzekering af te sluiten. Alleen dan kun je zo snel mogelijk genieten van een daling van de bonusmalus.

Indien je, als jonge bestuurder, echt geen eigen autoverzekering aan kunt gaan, dan zou je je eventueel in kunnen schrijven als bijbestuurder (occasionele bestuurder). Uiteraard dien je je dan ook aan de daarvoor gestelde voorwaarden te houden, en dus niet als hoofdbestuurder het voertuig te gaan gebruiken. Na anderhalf jaar kun je vervolgens naar een eigen autoverzekering gaan zoeken, mits je geen ongeval veroorzaakt hebt natuurlijk. De dagen dat je verzekerd bent als bijbestuurder zullen immers meetellen bij de beoordeling van je rijgedrag zodat je, als jonge bestuurder, bij bepaalde verzekeringsmaatschappijen toch een eigen autoverzekering kunt krijgen.

6. De verzekeraar van je ouders benaderen

Schermafbeelding 2016-06-01 om 17.23.13Op het moment dat het erg lastig is om als jonge bestuurder een autoverzekering op je eigen naam af te sluiten dan kun je altijd contact opnemen met de verzekeringsmaatschappij waar je ouders hun verzekering hebben afgesloten. Een aantal verzekeraars zal namelijk extra hun best doen om ook jou binnen hun klantenkring te halen op het moment dat je ouders hier eveneens verzekerd zijn. Zelfs voor een autoverzekering voor jongeren zal dan vaak extra moeite worden gedaan en dat kan uiteraard in je voordeel uitpakken.

Voordat je echter contact opneemt met de verzekeraar van je ouders is het handig om al wat offertes in handen te hebben van andere verzekeringsmaatschappijen. Je kunt dan namelijk de meest voordelige offerte voor een autoverzekering aan deze verzekeraar voorleggen en zo een voordeliger aanbod los te krijgen. Helaas zal niet elke verzekeringsmaatschappij ook werkelijk een interessant aanbod kunnen, of willen, doen, maar dit is zeker als jonge bestuurder het proberen meer dan waard.

7. Aanvullende autoverzekeringen zijn die noodzakelijk?

Schermafbeelding 2016-06-01 om 17.23.02In ons land is het wettelijk zo geregeld dat je als bestuurder van een auto, een autoverzekering afgesloten dient te hebben. Door een BA autoverzekering aan te gaan voldoe je eigenlijk al aan deze wettelijke bepaling omdat deze verzekering aan de minimum eisen van deze wet voldoet. De BA-autoverzekering zal immers de materiële schade en verwondingen dekken van de slachtoffers en deze aan hen vergoeden.

Als bestuurder van een auto ben je echter vrij om deze basisverzekering voor je auto verder aan te vullen met meer waarborgen of met meer aanvullende verzekeringen. Bij een BA-autoverzekering zijn bijvoorbeeld je eigen lichamelijke- en materiële schade namelijk niet gedekt. Je dient deze, als je hiervoor niet aanvullend verzekerd bent dan ook zelfs te betalen. Om die reden kan het vaak nuttig zijn om één, of meerdere, aanvullende autoverzekeringen af te sluiten naast de BA-autoverzekering. Welke aanvullende verzekering je aangaat, hangt geheel af van je persoonlijke wensen en -voorkeuren.

8. Welke aanvullende autoverzekeringen zijn er?

Schermafbeelding 2016-06-01 om 17.23.26
Als je een BA-autoverzekering aan bent gegaan, kun je ervoor kiezen om aanvullende waarborgen mee te verzekering voor extra dekkingen op de betreffende autoverzekering. Daarnaast bestaat er echter ook de mogelijkheid om je extra aanvullend te verzekeren zodat je een nog grotere bescherming geniet. In de verzekeringswereld zijn de volgende aanvullende verzekeringsmogelijkheden bekend:

 • Verzekering rechtsbijstand: deze aanvulling zal zorgen voor bijstand als je bepaalde juridische stappen dient te ondernemen naar aanleiding van bijvoorbeeld een ongeval waar je bij betrokken bent geraakt.
 • Bestuurdersverzekering: met deze aanvulling zullen ook eventuele medische kosten
  worden gedekt die de bestuurder op heeft gelopen, maar eveneens de materiële schade aan het eigen voertuig worden vergoed door de verzekeraar.
 • Pechbijstandsverzekering: als je onderweg met panne staat, zal deze aanvullende bijstand ervoor zorgen dat je ter plekke wordt bijgestaan door een deskundige op het gebied van pechhulp onderweg.
 • Verzekering met bijkomende waarborgen: dit wordt ook wel een omniumverzekering genoemd en hiermee ben je tegen diverse andere schades verzekerd, zoals glasschade, brandschade of schade door diefstal van de auto.
 • Polis garantieverlenging: deze aanvulling is nog niet zo bekend en nog tamelijk nieuw. Het is verzekering waarmee je de garantieperiode van je nieuwe auto met een bepaalde tijd kunt verlengen.

9. Rechtsbijstandverzekering bij je autoverzekering

Schermafbeelding 2016-06-01 om 17.23.34Als je een rechtsbijstandverzekering af hebt gesloten bij je autoverzekering dan geeft deze je recht op juridisch advies en bijstand. In alle gevallen zul je dan recht hebben op vrijblijvende informatie over je rechten, zelfs wanneer er nog geen sprake is van een geschil. Behalve het verstrekken van adviezen kan een rechtsbijstandverzekering bij een autoverzekering eveneens bij gerechtelijke kosten de nodige dekking bieden. Dit kan onder andere van pas komen als de tegenpartij niet bereid is om mee te werken, of ronduit moeilijk doet, maar je desondanks gerechtelijke stappen wilt ondernemen.

Normaal gesproken zullen in dergelijke gevallen de kosten en de erelonen van advocaten, evenals de gerechtskosten,  worden vergoed. Het bedrag dat je hiervoor maximaal vergoed kunt krijgen, staat doorgaans duidelijk vermeld in het verzekeringscontract. Een rechtsbijstandverzekering hoeft overigens niet alleen gekoppeld te zijn aan je autoverzekering, maar kan eveneens verbonden zijn aan andere verzekeringspolissen die je af hebt gesloten bij dezelfde verzekeraar.

10. Bestuurdersverzekering bij je autoverzekering

Schermafbeelding 2016-06-01 om 17.23.53Als je alleen de BA-autoverzekering af hebt gesloten, dan zullen de kosten die je eigen verwonding en die van de schade aan je auto voor je eigen rekening komen. Hier kun je echter verandering in brengen door een aanvullende bestuurdersverzekering erbij aan te gaan. Deze aanvullende verzekering kun je namelijk je deze schades wel verzekeren.

Wanneer je dus een aanvullende bestuurdersverzekering af hebt gesloten, genieten jij en de inzittenden van je auto van de extra bescherming voor lichamelijke schade. Deze aanvullende bestuurdersverzekering si overigens ook geldig op momenten dat je met de auto van een ander onderweg bent en schade veroorzaakt.

In de verzekeringswereld zijn diverse formules voor handen waar je uit kunt kiezen als je een aanvullende bestuurderverzekering af wilt sluiten. Je kunt dus altijd een bestuurdersverzekering kiezen die het beste bij je persoonlijke situatie past. Onder andere de terugbetaling van medische kosten, maar eveneens de uitbetaling van een kapitaal in het geval van invaliditeit zullen bij deze aanvullende verzekering zijn opgenomen.

11. Bijstandsverzekering (pechhulp) bij je autoverzekering

Schermafbeelding 2016-06-01 om 17.24.03Zelfs met de nieuwste, of pas nagekeken, auto, kun je soms met panne te maken krijgen. Als je niet met pech onderweg wilt blijven staan dan doe je er verstandig aan om een bijstandsverzekering als aanvulling op je BA-autoverzekering aan te gaan. Een verzekering pechverlening betekent in de meeste gevallen dat een pechverleningsdienst ter plekke zal komen als je panne hebt. Deze pechhulpverleningsdienst zal vervolgens proberen het mankement te herstellen, maar als dat niet lukt dan zal eveneens het wegslepen van je auto bij de dekking in zijn begrepen.

In een heleboel gevallen is het bovendien mogelijk om dienstverlening in het buitenland te krijgen als je een aanvullende bijstandsverzekering hebt afgesloten. Het is zelfs vaak mogelijk om een vervangende auto of de terugbetaling van verblijfskosten terug te vragen bij de verzekeraar als je omwille van de panne, en het niet (direct) te herstellen defect, niet je reis hebt kunnen vervolgen.

12. Omniumverzekering

Schermafbeelding 2016-06-01 om 17.24.15De omniumverzekering wordt ook wel een verzekering met bijkomende waarborgen genoemd en wordt in het bijzonder vaak afgesloten door eigenaren van nieuwe auto’s. Deze aanvullende verzekering zal immers eventuele materiële schade aan het nieuwe voertuig dekken. De omniumverzekering is dan ook altijd een aanvulling op de wettelijk verplichte BA-autoverzekering. De aanvulling van de verzekering bestaat immers uit een aantal extra waarborgen, zoals onder andere tussenkomst voor:

 • het herstel van je auto bij schade als gevolg van een ongeval,
 • het herstel van je auto bij schade als gevolg van brand,
 • het herstel van je auto bij schade door vandalisme,
 • het herstel van je auto bij schade als gevolg van een aanrijding met een dier,
 • het herstel van je auto bij glasbreuk,
 • het herstel van je auto bij (schade als gevolg van) diefstal.

Op het moment dat je een kleine- of een complete omniumverzekering aangaat, zal deze ook over een BA-autoverzekering beschikken zodat je deze niet meer apart hoeft te regelen. Uiteraard zul je wel rekening moeten houden met het feit dat een omniumverzekering een wat hogere kostprijs heeft dan de BA-autoverzekering. Bovendien zal deze prijs, in tegenstelling tot die van een BA-autoverzekering, niet wettelijk verplicht zijn. Elke verzekeraar is om die reden dan ook vrij om de kostprijs van de omniumverzekeringen te bepalen. De inhoud van de BA-autoverzekering staat echter wel wettelijk vast waardoor deze er bij elke verzekeraar identiek uit zullen zien. Daarentegen kan een omniumverzekering wel van verzekeraar tot verzekeraar verschillen.

13. Wat zijn de kosten?

Schermafbeelding 2016-06-01 om 17.24.28De kosten van een BA-autoverzekering zijn, vanwege de wettelijke verplichting om deze aan te gaan als je een auto wilt gaan besturen, bij vrijwel alle verzekeraars gelijk. Op het moment dat je één of meerdere aanvullingen aan deze verzekering toe wilt voegen, zullen daar nog extra kosten voor worden berekend. De kosten voor een aanvullende autoverzekering kan overigens wel van verzekeraar tot verzekeraar aanzienlijk verschillen.

Wanneer je dus zeker wilt zijn dat de beste deal hebt gesloten, als je een autoverzekering met aanvullingen hebt gekozen, is het essentieel om vooraf meerdere aanbieders nauwkeurig te vergelijken. Hierbij dien je echter niet alleen goed te letten op de premies die worden gerekend, maar ook op de inhoud van de aanvullende verzekering(en). Deze kunnen namelijk ook aanzienlijke verschillen laten zijn bij verschillende aanbieders. Om een dergelijke vergelijking te maken, kun je bij meerdere verzekeraars (online) offertes aan kunnen vragen die betrekking hebben op je persoonlijke situatie en –voorkeuren. Een goede vergelijking maken, kan je vaak een behoorlijke besparing opleveren op de kostprijs van je autoverzekering en dat is altijd mooi meegenomen.

14. Zoek een milieuvriendelijke wagen

Schermafbeelding 2016-06-01 om 17.24.42Iedere auto, maar ook andere gemotoriseerde voertuigen, heeft een bepaalde impact op het milieu. Deze impact wordt veroorzaakt door:

 • de uitstoot,
 • de productie van de brandstof,
 • de productie van het voertuig.

Een auto die op elektriciteit rijdt, maar ook die aardgas of waterstof als brandstof gebruiken, zullen op korte termijn zorgen voor:

 • een betere luchtkwaliteit,
 • minder uitstoot van onder andere CO2,
 • minder geluidshinder.

De Europese Unie heeft voor voertuigen in bepaalde normen vastgesteld ten aanzien van de maximale uitstoot van een voertuig. Hoe hoger de euronorm van een auto, hoe vriendelijker deze voor het milieu zal zijn. Die gestelde normen worden echter voortdurend aangepast en aangescherpt. Voor een voertuig kan een maximale ecoscore van 100 gelden en is een prima manier om een vergelijking te maken op het gebied van milieuvriendelijkheid van de verschillende auto’s.

Als je kiest voor een milieuvriendelijke auto dan kun je soms rekenen op een belastingvoordeel, of zelfs vrijstelling van bepaalde belastingen. Verder kun je bij de aankoop van een nieuwe, volledig elektrische- of waterstofauto rekenen op een zogenaamde zero-emissiepremie. Deze premie wordt dus niet uitgekeerd als je kiest voor een hybride auto.

Maar ook als je een zogeheten halfopen roetfilter, met euronorm Euro 3 of Euro 4, laat plaatsen in een oudere dieselauto kun je van de Vlaamse overheid premie ontvangen een. De eigenaar van een nieuw elektrisch voertuig, of iemand die een laadpaal laat plaatsen, kan eveneens onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor belastingvermindering van 15 procent op de aankoopwaarde ervan

15. Heb je wel zoveel kilowatt nodig?

Schermafbeelding 2016-06-01 om 15.32.57Evenals bij benzine- of dieselauto’s zal het verbruik van een elektrisch voertuig afhangen van het model en wijze van de constructie. Een belangrijk verschil tussen elektrische auto’s en voertuigen die rijden op een andere brandstof is overigens wel dat er niet langer wordt gesproken over een verbruik van ‘liter per honderd kilometer’ (l/100km), maar wel over ‘kilowattuur per honderd kilometer’ (kWh/100km).

Het is behoorlijk lastig om het exacte verbruik van een elektrische auto te berekenen, omdat hierbij een groot aantal aspecten van belang zullen zijn. Toch kan wel worden gesteld dat de elektriciteitskosten om 100 kilometer te rijden ruimschoots onder de reguliere brandstofprijzen zullen blijven.

De grootste deel van de elektrische auto’s zijn in staat om met 10 kWh 80 tot wel 100 kilometer te rijden. De auto’s zijn zo zuinig (90 procent van de elektriciteit wordt omgezet in drijfkracht) omdat er slechts weinig energie verloren gaat, terwijl benzine- of dieselmotoren hooguit 35 percent van alle energie in drijfkracht om zal worden gezet. Om te bepalen wat het kost om je elektrische auto helemaal op te laden is echter behoorlijk lastig omdat de prijs per kWh is af zal hangen van de gekozen leverancier. Verder wordt het verbruik van een elektrische auto bepaald door:

 • de autonomie,
 • de accucapaciteit,
 • de rijstijl van de bestuurder.

Hoewel de elektrische auto’s als veel voordeliger beschouwd kunnen worden, als het gaat om het verbruik, mag je niet vergeten dat de aankoopprijs wel twee tot drie keer hoger ligt dan van auto die rijden op een fossiele brandstof.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20