Hoe kan je nu precies geld verdienen als je investeert in aandelen?

We trappen een open deur in wanneer we zeggen dat beleggen in aandelen een van de oudste en tevens ook meest vertrouwde vormen van beleggen is. Echter is het nog steeds zo dat er heel wat misverstanden bestaan over beleggen in aandelen. Zo wordt er nog steeds vaak gedacht dat het van cruciaal belang is om elke dag voor je televisie- of computerscherm gekluisterd te zitten om te volgen wat de Dow Jones en de S&P 500 doen. Wanneer je op korte termijn wil handelen met aandelen is dat inderdaad noodzakelijk, maar het is nog maar de vraag of je dit echt moet willen. De beste rendementen op aandelen worden namelijk niet op korte, maar wel over de lange(re) termijn gerealiseerd.

Benjamin Graham

Er wordt, in het bijzonder door de media, vaak een beeld geschetst van aandelen alsof het een zeer eenvoudige vorm van beleggen is. Niet zelden laat men uitschijnen dat succesvol beleggen in aandelen gewoon een kwestie is van de juiste aandelen uit te kiezen en af te wachten tot ze een stevige piek weten neer te zetten. In de praktijk is dat echter ver van de waarheid. Het merendeel van de beleggers die speculeren op een winst op aandelen op de korte termijn komen dan ook fel bedrogen uit. Uiteindelijk moeten we als beleggers in aandelen vooral met z’n allen denken aan de uitspraak die Benjamin Graham ooit heeft gedaan; “Het echte geld dat je zal verdienen met investeren zal gemaakt moeten worden. De winst zal dan ook niet tot stand komen door kopen en verkopen, maar door het aanhouden van de securities waarin wordt belegd. De intresten en dividenden evenals hun opwaardering in waarde over de lange termijn zullen uiteindelijk geld opleveren”.

Buy & Hold Strategie

Wanneer we de uitspraak van Benjamin Graham gaan bekijken in de actuele context zouden we kunnen stellen dat hij als één van de eersten het belang heeft ingezien van de Buy & Hold Strategie. Inmiddels is dit een van de vaakst besproken en een van de beste strategieën binnen de beleggerswereld, zeker omtrent beleggen in aandelen. Een investering doen in aandelen moet op vandaag meer dan ooit worden aanzien als een investering op lange(re) termijn. Bovendien moet de focus meer liggen op de totale return die je kan verwachten dan louter en alleen op koersschommelingen die op korte termijn kunnen optreden.

Wat betekent bovenstaande nu echter in de praktijk? Dat is natuurlijk sterk afhankelijk de situatie. Zo zijn er enkele algemene richtlijnen waar je je aan moet proberen te houden als hedendaagse belegger in aandelen. In eerste instantie is het bijvoorbeeld zo dat je op z’n minst moet verwachten dat je nieuwe posities in aandelen zal moeten vasthouden voor een periode van 5 jaar. Bovendien spreekt het voor zich dat de focus voor jouw portefeuille met aandelen ook altijd moet komen te liggen op aandelen van financieel sterke bedrijven die er om bekend staan over een aandeelhoudersvriendelijk beleid te beschikken.

Het voorbeeld van ’s werelds beste beleggers

Stiekem kijkt elke belegger die voor het eerst aandelen gaat kopen wel eens naar de meest bekende en belangrijke beleggers op deze planeet. Zo komen al snel namen als Warren Buffett en Charlie Munger naar boven. Deze beleggers hebben het merendeel van hun fortuin verdiend door vast te houden aan bepaalde aandelen over een (zeer) lange termijn. Het merendeel van hun investeringsportefeuilles bestaat dan ook uit aandelen die voor meer dan 25 of zelfs 50 jaar zijn vastgehouden. Beide beleggers hebben ook altijd gesteld dat je niet noodzakelijkerwijs over een gigantisch budget moet beschikken om te beleggen, in tegendeel. Door met een klein budget aandelen aan te kopen en deze vast te houden op lange termijn is het namelijk reeds mogelijk om aanzienlijke rendementen te realiseren. Op voorwaarde dat de gekochte aandelen een positieve evolutie laten optekenen.

Natuurlijk zijn Buffett en Munger meteen stevige klappers van formaat, maar er zijn ook andere voorbeelden van mensen die er in zijn geslaagd om met een bescheiden budget een stevig fortuin te realiseren. Enkele voorbeelden zijn:

  • Anne Scheiber die een vermogen wist te realiseren van 22 miljoen dollar door 5.000 dollar te investeren over een periode van 50 jaar;
  • Grace Groner die een vermogen wist te realiseren van 7 miljoen dollar door drie aandelen van 60 dollar aan te kopen in het jaar 1935;

Bovenstaande voorbeelden maken meteen duidelijk dat de beste rendementen uit aandelen nagenoeg altijd worden gerealiseerd over een middellange tot lange termijn.

Hoe kan beleggen in aandelen je geld opleveren?

De hamvraag van dit artikel is natuurlijk op welke manier beleggen in aandelen je nu precies geld kan opleveren. In principe is dit mogelijk op twee verschillende manieren, namelijk:

  1. Door het dividend dat je op de aandelen ontvangt;
  2. Door de meerwaarde die de aandelen weten te realiseren op lange(re) termijn;

In het bijzonder wordt de meerwaarde die aandelen op zich kunnen realiseren over de langere termijn vaak over het hoofd gezien en dat is vreemd. Uiteindelijk schuilt hier namelijk een belangrijke meerwaarde in voor elke belegger. We geven een concreet voorbeeld: Een bedrijf dat initieel aandelen uitgaf tegen een waarde van 10 dollar weet over een periode van 10 jaar een continue groei van 20% te realiseren. Deze groei is het gevolg van een combinatie van expansie en een efficiënt terugkoopbeleid van aandelen. Wanneer men een dergelijke evolutie weet te realiseren, kan dit de waarde van het aandeel omhoog stuwen richting zo’n 620 dollar. Beleggers die dan enkele aandelen aan 10 dollar hebben gekocht zien hun investering op deze manier meteen stevig verzilverd worden.

Bovendien wordt er vaak vergeten dat aandelen ook een periodieke opbrengst kunnen realiseren. Elk jaar opnieuw kan er namelijk (als het goed is) aanspraak worden gemaakt op een zogenaamd dividend. Dit betekent dat je niet moet wachten tot je de aangekochte aandelen terug gaat verkopen om er een bepaalde opbrengst uit te kunnen halen. Met een beetje geluk kan ook het dividend dat je ontvangt op je aandelen over de lange(re) termijn behoorlijk aandikken. Zo ontvang je niet één, maar wel twee keer opbrengsten.

Geld verdienen met aandelen tijdens een bubbel

Betekent bovenstaande dat je door te speculeren met aandelen op de korte termijn helemaal nooit geld kan verdienen? Uiteraard niet. Zo nu en dan vindt er een zogenaamde ‘bubbel‘ plaats op de aandelen- of beleggersmarkt, waardoor je kan profiteren van een snelle winst. Hoeveel potentieel zo’n bubbel ook met zich mee mag brengen, in de praktijk zijn er minstens evenveel risico’s aan verbonden. Laat je je meeslepen door de hype en ga je niet verkopen, maar wel aankopen tijdens een bubbel? Dan is het mogelijk dat je door deze beslissing net heel veel geld zal verliezen in plaats van verdienen. Wees hier dus zeer waakzaam voor.

Meer