Ook autotransporten lijden onder hogere gewicht elektrische wagens; sector vraagt nieuwe regelgeving

In de Verenigde Staten dringen autovervoerders er bij de regering op aan om het maximumgewicht voor vrachtwagens op de Amerikaanse snelwegen te verhogen. Dat moet hen toelaten hun bestaande transportvolumes ook met elektrische wagens, die immers een hoger gewicht hebben, te handhaven. De vraag botst echter op zwaar verzet van de spoorwegindustrie en van veiligheidsspecialisten, die waarschuwen voor een daling van de verkeersveiligheid.

Het gewicht van de vloot auto’s op de Amerikaanse wegen kent al langer een stijgende trend. De voorbije vier decennia is het gemiddelde gewicht van een voertuig in de Verenigde Staten al van 1.450 kilogram naar 1.900 kilogram gestegen.

Elektrische voertuigen wegen met hun zware batterijen echter aanzienlijk meer dan wagens met verbrandingsmotoren. Momenteel bestaat de Amerikaanse autovloot slechts voor 1 procent uit elektrische wagens. Eind dit decennium zouden electromotoren echter minstens 50 procent van de jaarlijkse verkopen moeten vertegenwoordigen.

Hogere kosten

Transporteurs vervoeren elke dag duizenden nieuwe wagens van de fabrieken naar havens, spoorwegknooppunten en dealers. Indien de Amerikaanse gewichtslimieten voor het wegvervoer, die al vele jaren onveranderd zijn gebleven, niet worden verhoogd, zullen volgens de sector leveringen worden vertraagd en zullen de kosten van het transport worden opgedreven.

Dit kan volgens woordvoerders van de transportsector de introductie van emissievrije voertuigen in het gedrang brengen. “Met de huidige gewichtslimieten zullen transporten van elektrische wagens minder voertuigen kunnen laden”, werpt Sarah Amico, voorzitter van het Amerikaanse transportbedrijf Jack Cooper, daarbij op.

“Om dezelfde volumes te kunnen blijven vervoeren, zullen dan ook meer vrachtwagens moeten worden ingeschakeld. Dat zal aanleiding geven tot vertragingen in de bestellingen en zal de kosten voor het transport gevoelig opdrijven.”

Volgens de huidige wetgeving, die bijna vijftig jaar geleden werd geïntroduceerd, mag een transport maximaal 40 ton wegen. De helft van dat gewicht wordt door de vrachtwagen en zijn trailer ingenomen. De jongste maanden heeft de sector van het autotransport bij de Amerikaanse autoriteiten verscheidene inspanningen gedaan om die maximumgrenzen te verhogen.

Veiligheidsproblemen

Dat stuit echter op verzet bij spoorvervoerders, in de sector de grote concurrent van het vrachtwagentransport. De bescherming en uitbreiding van marktaandeel is de motivatie achter deze tegenkanting.

Maar ook veiligheidsexperts werpen zich op als een tegenstander van de verhoging van de gewichtslimiet. Daar wordt aangevoerd dat zwaardere vrachtwagens minder gemakkelijk afremmen en tot stilstand komen, een groter risico lopen om te kantelen en een grotere slijtage aan bruggen en wegen veroorzaken.

“We hebben hier te maken met een nieuwe poging van de vrachtwagenindustrie om van een politieke situatie – zoals de groeiende belangstelling voor elektrische voertuigen – gebruik te maken om hogere gewichtslimieten te verkrijgen,” waarschuwt Cathy Chase, voorzitter van de organisatie Advocates for Highway and Auto Safety.

“Maar dat leidt tot een vermindering van de verkeersveiligheid, waardoor in het verkeer meer levens verloren dreigen te gaan.” Opgemerkt wordt dat het aantal verkeersdoden in de Verenigde Staten hoger ligt dan in Europa. Het aantal doden in het Amerikaanse verkeer is sinds de uitbarsting van de coronapandemie gestegen tot bijna 43.000 mensen per jaar.

Een uiteindelijke beslissing over de gewichtslimiet zal door het Amerikaanse Congres moeten worden genomen. De Republikeinse volksvertegenwoordiger Rodney Davis, lid van het House Transportation Committee, zegt echter aan een verhoging van de limieten te werken. Hij heeft het daarbij over een verhoging tussen 5 procent en 10 procent.

“Dat is noodzakelijk”, voert Davis aan. “Anders dreigt de sector, die al onder grote druk staat, zijn vloot gevoelig te zullen moeten uitbreiden. Dat zal leiden tot een groter aantal gereden kilometers, een zwaardere slijtage van het wegennet, een hoger brandstofverbruik en een toename van de uitstoot.”

De American Trucking Associations vraagt een gewichtsverhoging met 10 procent. Het bijkomende gewicht zou een truck toelaten evenveel elektrische wagens te vervoeren als bij de transporten van voertuigen met verbrandingsmotoren.

Sommige partijen stellen daarbij voor een vergunning te verstrekken om over een afstand van maximaal 300 mijl een hoger gewicht toe te laten. Op die grens hebben de meeste transporten immers al een deel van hun vracht afgeleverd, zodat ze opnieuw onder de huidige limieten zouden terugvallen.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20