Over tien jaar domineert de elektrische vrachtwagen het wegtransport

Over tien jaar zal de verkoop van vrachtwagens door de elektrische aandrijving worden gedomineerd. Eind dit decennium zullen elektrische vrachtwagens in totaalkost al ongeveer 30 procent goedkoper zijn dan dieseltrucks. Dat blijkt uit een rapport van analisten van het bureau PwC Strategy Consulting.

Er wordt aan toegevoegd dat elektrische aandrijving – met batterijen of brandstofcellen – eind dit decennium al 33 procent van alle nieuwe verkopen op de vrachtwagenmarkt in Europa, Noord-Amerika en China zal vertegenwoordigen. Tegen midden volgend decennium zal dat tot meer dan 70 procent zijn opgelopen.

Investeringen

Maar om een dekkend netwerk van waterstoftankstations te kunnen uitbouwen, zal er volgens het rapport in Europa alleen al een investering van 36 miljard euro noodzakelijk zijn. Om elektrische trucks te kunnen bevoorraden, zouden er bovendien 21.000 extra windturbines moeten worden geïnstalleerd.

“De transformatie naar de elektrische aandrijving in het vrachtwagenverkeer komt in een stroomversnelling terecht”, merken de onderzoekers Jörn Neuhausen en Christian Foltz op. “De drijvende krachten achter die verandering zijn de wettelijke vereisten en de toenemende kostenvoordelen die aan elektrische vrachtwagens kunnen worden gekoppeld.”

“In Europa zullen elektrische vrachtwagens vanaf volgend jaar bij de tolheffing op een reductie van 50 procent kunnen rekenen”, stippen Neuhausen en Foltz aan. “Logistieke bedrijven kunnen tot 25.000 euro per vrachtwagen per jaar besparen. Anderzijds moeten de fabrikanten van vrachtwagens voor het overschrijden van de steeds strengere emissie-limieten ook steeds hogere boetes betalen.”

Vrachtwagens op batterijen kosten momenteel twee keer zoveel als een dieseltruck. Ook in de toekomst zal er tussen beide een aanzienlijk prijsverschil blijven in het nadeel van de elektrische aandrijving. “Dat wordt echter helemaal anders wanneer er naar de totale kosten wordt gekeken”, werpen Neuhausen en Foltz op.

“Vanaf het midden van dit decennium zullen elektrische vrachtwagens daardoor in staat zijn om zichzelf terugbetalen. Vrachtwagens met brandstofcellen zullen op hun beurt vanaf het einde van dit decennium concurrerend worden.”

“Elektrische vrachtwagens hoeven geen rekening te houden met de stijgende emissieheffingen en de oplopende dieselprijzen”, verduidelijken de analisten. “Bovendien kunnen ze voordeel halen uit lagere kosten voor onderhoud en de dalende prijzen op de markt voor elektrische batterijen.”

“Daarnaast moet worden opgemerkt dat veel regeringen door de oorlog in Oekraïne stappen ondernemen om hun energiebeleid te herschikken, waardoor ze hun afhankelijkheid van fossiele brandstoffen drastisch willen beperken.”

Opportuniteiten

“Om een succesvolle transformatie te kunnen realiseren, zullen echter ook bij de concepten voor de oplaadinfrastructuur verdere vorderingen moeten worden geboekt”, waarschuwen Neuhausen en Foltz. “Een snelle ontwikkeling van de openbare laadinfrastructuur in Europa is dan ook een essentiële voorwaarde.”

“Voor de uitbouw van een veerkrachtig netwerk van 1.800 zware laadstations en 2.100 waterstoftankstations zou een investering van 36 miljard euro moeten worden samengebracht. Bij dergelijke laadstations kunnen vrachtwagens op batterijen in een tijdsbestek van dertig minuten voldoende elektriciteit opladen om een rit van vierhonderd kilometer mogelijk te maken.”

De analisten merken verder op dat vrachtwagens met brandstofcellen in het midden van volgend decennium ongeveer 15 procent van de nieuwe registraties in Europa en China zullen vertegenwoordigen.

“Deze vrachtwagens verbruiken meer energie, maar kunnen sneller worden getankt en hebben een grotere actieradius”, beklemtonen Neuhausen en Foltz nog. “Bovendien zijn deze voertuigen ook niet even zwaar als vrachtwagens op batterijen. De brandstofcel kan daarmee een belangrijke pijler van een nieuwe waterstofeconomie worden. Daarvoor dienen politici echter een gericht beleid uit te werken.”

“De transformatie zal van de vrachtwagenindustrie aanzienlijke inspanningen vergen, maar zal tegelijkertijd ook enorme groeimogelijkheden bieden. Daarbij zullen een brede waaier aan nieuwe activiteiten kunnen worden ontplooid.”

“Onder meer zullen nieuwe concepten rond het uitbouwen van abonnementsmodellen voor laadinstallaties of de recyclage van afgeschreven batterijen worden ontplooid. Deze activiteiten kunnen zowel gevestigde bedrijven als nieuwe partijen een aantal kansen bieden.”

(bg)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20