Amerikaans milieubureau denkt aan strengere uitstootnormen zware vrachtwagens

In de Verenigde Staten bekijkt het Environmental Protection Agency (EPA) strengere maatregelen om de uitstoot van broeikasgassen door zware vrachtwagens te verminderen. Dat heeft het Amerikaanse milieubureau gemeld. De plannen pikken in op de ‘Inflation Reduction Act‘, de wet die de Amerikaanse regering in augustus heeft aangenomen om de invoering van emissievrije voertuigen te versnellen.

In maart van dit jaar had het Amerikaanse milieubureau al nieuwe regels voorgesteld om de smogvorming en de uitstoot van broeikasgassen door zware voertuigen te verminderen. Na de goedkeuring van de ‘Inflation Reduction Act’ wil men die voorstellen opnieuw bekijken.

Nieuwe wetgeving

Op die manier hopen de autoriteiten de transformatie van het zware vervoer naar een elektrische aandrijving te kunnen versnellen. In december zouden concrete voorstellen kunnen worden verwacht voor de introductie van strengere normen, die over vijf jaar zouden worden ingevoerd.

Woordvoerders van het Amerikaanse milieubureau merken daarbij op dat de introductie van de ‘Inflation Reduction Act’ voor een grote verandering zorgt. “Het Amerikaanse congres heeft een duidelijke boodschap, ondersteund door aanzienlijke financiële middelen, gestuurd”, wordt er opgemerkt.

Het Rocky Mountain Institute (RMI) beklemtoonde dat een fiscale korting tot 40.000 dollar de adoptie van elektrische vrachtwagens zal versnellen. “Elektrische aandrijving zal daardoor uiteindelijk in de meeste gevallen goedkoper worden dan verbrandingsmotoren”, voert het instituut aan.

Het Amerikaanse milieubureau had in maart nog gezegd dat de nieuwe normen de emissies van zware vrachtwagens met ongeveer 25 procent zouden doen dalen. Actievoerders hebben echter opgeroepen om meer te doen.

Kostprijs

De Truck & Engine Manufacturers Association, de federatie van vrachtwagenbouwers, waarschuwde anderzijds dat de voorstellen van het milieubureau de kosten voor de transportbedrijven zou kunnen doen oplopen. Dit zou er volgens de federatie zelfs toe kunnen leiden dat de vervoerders hun vrachtwagens met hogere uitstootniveau’s langer in dienst zouden houden.

De transportsector is in de Verenigde Staten de grootste producent van broeikasgassen. Het transport neemt in de VS 29 procent van de totale emissies voor zijn rekening. Binnen die sector vormen vrachtwagens een belangrijke bron van emissies.

Personenwagens nemen 57 procent van de totale uitstoot van het vervoer voor hun rekening, maar vrachtwagens staan met een aandeel van 26 procent op de tweede plaats. De kloof met de andere transportsectoren is bijzonder groot. De luchtvaart staat op een derde plaats met een aandeel van 8 procent, gevolgd door het spoorvervoer en de scheepvaart met elk 2 procent.

(lb)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20