Milieucommissie Europees Parlement: “Uitstoot Europese autovloot moet vlugger naar omlaag”

De Europese Unie moet de uitstoot van zijn wagenpark vlugger verminderen en de verschuiving naar elektrische mobiliteit versnellen. Dat heeft de milieucommissie van het Europese Parlement gezegd. Om dat te realiseren, wil de milieucommissie een aantal tussentijdse doelstellingen naar voor schuiven.

De Europese Commissie stelde vorig jaar voor om de verkoop van nieuwe wagens met verbrandingsmotoren tegen het midden van volgend decennium te verbieden. Het voorstel vormde onderdeel van de Green Deal, waarmee de Europese Unie de impact van de klimaatcrisis wil opvangen.

Tussentijdse doelstellingen

De milieucommissie van het Europese Parlement heeft die doelstelling in het algemeen bevestigd. Tegelijkertijd werd echter opgemerkt dat autofabrikanten door een tussentijdse doelstelling al zouden moeten worden verplicht om de uitstoot van koolstofdioxide tegen het midden van dit decennium met 20 procent te verminderen. 

Milieugroepen hadden tegen gehoopt dat tegen eind dit decennium een uitstootvermindering van 75 procent zou worden opgelegd. Die suggestie werd echter in het voorstel van de milieucommissie niet weerhouden. De standpunten vormen geen definitieve beslissing, maar vormen wel een sterke basis voor de onderhandelingen tussen het Europees Parlement en de lidstaten van de Europese Unie.

Uitstoot

Autofabrikanten moeten er momenteel voor zorgen dat hun nieuwe wagenpark gemiddeld niet meer dan 95 gram koolstofdioxide per kilometer uitstoot. Bij bestelwagens is er een grens van 147 gram per kilometer naar voor geschoven.

Het Europees Parlement betoogde dat de autofabrikanten strengere kortetermijndoelen nodig hebben om de uitstoot te verminderen en de introductie van wagens met een duurzame aandrijving te versnellen. Daarbij werden tussentijdse doelstellingen voor het midden en het einde van dit decennium naar voor geschoven.

De Europese Commissie, een andere Europese instelling, had dan weer tegen het einde van dit decennium een ​​reductie van 55 procent voor personenwagens en 50 procent voor bestelwagens voorgesteld.

Tewerkstelling

Het uitfaseren van wagens met verbrandingsmotoren wordt gezien als een cruciaal onderdeel in het terugdringen van de vervuiling door het transport, de enige economische sector waar de uitstoot is gestegen. Het wegvervoer is verantwoordelijk voor 20 procent van de totale uitstoot van broeikasgassen in de Europese Unie en veroorzaakt tevens een giftige luchtvervuiling.

Auto’s en bestelwagens zijn de grootste bron van vervuiling door stikstofdioxide, die in de Europese Unie jaarlijks aan ongeveer 40.400 mensen het leven zou kosten. De autosector is echter tegelijkertijd een van de grootste werkgevers van de Europese Unie. De industrie ondersteunt 14,6 miljoen directe en indirecte banen.

Om economische problemen te voorkomen, heeft de milieucommissie voorgesteld om een bijzonder fonds op te richten om financiële steun te verlenen aan kleine en middelgrote bedrijven te helpen die afhankelijk zijn van de fabricage van onderdelen voor wagens met een verbrandingsmotor.

Volgens Pascal Canfin, voorzitter van de milieucommissie, zou daarbij een budget van enkele miljarden euro ter beschikking moeten worden gesteld. Het voorstel van de milieucommissie zal in juni door het voltallige Europese Parlement worden behandeld.

(evb)

Meer