Autodelen is een hefboom voor overstap naar duurzaam transport

Autodelen blijkt een interessante hefboom om een duurzaam vervoer te ondersteunen. Dat zegt het Duitse Bundesverband Carsharing naar aanleiding van een studie waaruit de toenemende populariteit van het autodelen blijkt.

De onderzoekers stelden immers vast dat gebruikers van autodelen ook vaker op het openbaar vervoer beroep doen of zich met de fiets of te voet verplaatsen.

Landelijke dekking

“Chauffeurs in Duitsland hebben op steeds meer locaties toegang tot autodelen”, benadrukt Gunnar Nehrke, directeur van de Duitse Bundesverbands Carsharing (BvC). “Begin dit jaar telde de Duitse vloot deelwagens 30.200 voertuigen. Dat betekende een stijging met 15,2 procent tegenover twaalf maanden voordien.”

Uit de studie blijkt dat in Duitsland inmiddels 243 aanbieders van deelauto’s kunnen worden geïdentificeerd. De voertuigen worden op 935 verschillende locaties aangeboden. Dat vertegenwoordigde een uitbreiding met tachtig plaatsen op een jaar tijd.

Nehrke werpt daarbij op dat autodelen niet alleen meer beperkt blijft tot een aantal grote agglomeraties. “Het netwerk raakt steeds meer evenwichtig over het hele grondgebied verdeeld”, voert hij aan.

Toch blijven de grote stedelijke gebieden de belangrijkste centra van het autodelen. “In 79 grote Duitse steden wordt autodelen aangeboden”, verduidelijkt Nehrke. “Dit betekent dat nagenoeg alle grote Duitse metropolen autodelen in hun transportaanbod hebben opgenomen.”

“Daarnaast bieden ook 250 steden met twintigduizend tot vijftigduizend inwoners de formule aan. Daarmee is autodelen in 49 procent van deze categorie steden aanwezig. Tenslotte is de vloot ook terug te vinden in 522 gemeentes met minder dan twintigduizend inwoners. Daar is er nog sprake van een aandeel van 5 procent.”

Algemeen gesteld blijkt autodelen inmiddels in 9 procent van alle Duitse steden en gemeentes aanwezig.

Klimaatvriendelijk

“De verdere groei van het autodelen moet worden ondersteund”, betoogt Nehrke. “De sector zorgt er immers mee voor dat de mobiliteit van mensen klimaatvriendelijker wordt. Een toegang tot autodelen zet vele huishoudens aan de gezinswagen af te schaffen.”

“Gebruikers van autodelen blijken in het algemeen dan ook een ander mobiliteitsgedrag te ontwikkelen. Deze groep maakt vaker gebruik van het openbaar vervoer of zal sneller beslissen om zich te voet of met de fiets te verplaatsen.”

“Autodelen is een sterke partner voor de transitie naar een nieuwe mobiliteit en energieconsumptie”, merkt Nehrke nog op. “Daarom moet de overheid de nodige financiële ondersteuning voor de ontwikkeling van het aanbod voorzien.”

“Dat geldt onder meer voor de uitbreiding van het netwerk laadinstallaties voor elektrische wagens en de inrichting van voldoende voorbehouden parkeerplaatsen in de openbare ruimte. De toename van het autodelen is ook positief nieuws voor de omslag naar een duurzaam transport en de strijd tegen de klimaatverandering.”

(lb)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20