Achter het stuur zonder een auto te bezitten: op welke manieren kan je aan autodelen doen?

Autodelen wint aan populariteit. Uit het jaarrapport van Autodelen.net, het platform voor gedeelde mobiliteit, blijkt dat het aantal autodelers de afgelopen vijf jaar met 700 procent is gestegen tot 194.000. Je kan op verschillende manieren aan autodelen doen. Welke opties zijn er?

Volgens Autodelen.net doet vandaag 2,5 procent van de Belgische rijbewijshouders aan autodelen. In Vlaanderen en Brussel lopen die cijfers zelfs op tot respectievelijk 2,7 en 8 procent. “Autodelen bevindt zich nu in fase van de early adopters. Deze fase laat zich kenmerken door een spectaculaire groei in het gebruik of de verkoop van een product”, merkt de vzw op.

Autodelen wint aan populariteit

Voornamelijk de jongste jaren is autodelen aan een stevige opmars bezig. Autodelen.net spreekt van een toename van het aantal autodelers met 700 procent tijdens de afgelopen vijf jaar. Uit cijfers van het platform blijkt dat eind 2021 zo’n 194.000 leden meer dan 4.600 wagens deelden.

De vzw verwacht dat autodelen de komende jaren nog populairder zal worden. “Zeker ook doordat we tal van regionale en federale beleidsmaatregelen zien die autodelen naar omhoog zullen stuwen zoals bijvoorbeeld het Vlaamse Lokaal Energie en Klimaatpact en de aankondiging van een federale resolutie autodelen”, klinkt het. “Ook het verplichte thuiswerk tijdens de coronacrisis biedt opportuniteiten voor autodelen.”

Jeffrey Matthijs, woordvoerder van Autodelen.net, merkt daarbij op dat meer dan de helft van de werkgevers thuiswerk wil blijven stimuleren. “Wetende dat een privéwagen vandaag slechts 34,5 minuten per dag gebruikt wordt, kunnen we stellen dat het potentieel en het momentum om de Belg verder te overtuigen om te starten met autodelen nooit groter was”, aldus Matthijs.

Drie manieren om aan autodelen te doen

Wist je overigens dat je op verschillende manier aan autodelen kan doen? Autodelen.net spreekt van drie opties. De grootste groep autodelers, zo’n 112.000 leden, is geregistreerd bij een free floating autodeelaanbieder. Die formule laat je de wagen oppikken en achterlaten op eender welke parkeerplek in een bepaalde zone.

Je kan ook aan roundtrip autodelen doen, net zoals 65.000 andere mensen. In dat geval staat de wagen op een vast station. Bedoeling is dat je het voertuig daar oppikt en achteraf ook op diezelfde plaats achterlaat. Tot slot heb je het particulier kostendelend autodelen. Zo’n 16.000 autodelers werken met dat systeem. Dat betekent dat één wagen gedeeld wordt met meerdere mensen. Dat kan gaan om één persoon die zijn auto ter beschikking stelt van andere buurtbewoners. Het is ook mogelijk om samen een wagen te kopen om die dan vervolgens beurtelings te gebruiken.

Autodelen.net merkt op dat roundtrip autodelen de meest actieve leden telt. 48.000 leden die met dat systeem werken, hebben in 2021 minstens éénmaal een deelwagen gebruikt. Dat is goed voor 73 procent van alle roundtrip autodelers. Hoewel het aantal geregistreerde klanten bij free floating aanbieders bijna tweemaal hoger ligt dan bij roundtrip autodeelorganisaties, ligt het aantal actieve gebruikers met 35.000 (31 procent van alle free floating autodelers) een stuk lager. Het particulier autodelen telt 5.000 actieve gebruikers (32 procent van alle particuliere delers).

(mah)

Meer

Ontvang de Business AM nieuwsbrieven

De wereld verandert snel en voor je het weet, hol je achter de feiten aan. Wees mee met verandering, wees mee met Business AM. Schrijf je in op onze nieuwsbrieven en houd de vinger aan de pols.