Belg is nog niet bereid om van zijn auto afstand te doen

De Belg is niet snel van plan om van zijn auto afstand te doen. Voor de meeste Belgische autobestuurders blijkt de eigen wagen immers nog steeds het favoriete vervoermiddel. Dat blijkt uit een rapport van consultant Deloitte, gebaseerd op een enquête bij meer dan duizend Belgen. Bij jongere consumenten heeft de uitbraak van de coronapandemie zelfs tot een grotere interesse in de aankoop van een eigen wagen geleid.

De onderzoekers stelden vast dat slechts 10 procent van de Belgische consumenten zich dagelijks met het openbaar vervoer verplaatst, terwijl 26 procent nooit van de trein, tram of bus gebruik maakt. In de leeftijdsgroep tussen achttien en vierendertig jaar gaf bovendien 51 procent toe door de uitbraak van de coronapandemie te overwegen een auto te kopen om het openbaar vervoer te kunnen mijden.

Multimodaal

Daarnaast voeren de onderzoekers aan dat multimodale mobiliteit weliswaar zijn intrede doet, maar toch nog niet volledig is ingeburgerd. “Slechts 4 procent doet dagelijks op multimodale mobiliteit beroep, terwijl 60 procent te kennen geeft minstens enkele keren per jaar een aantal mobiele toepassingen te combineren”, merkt Aled Walker, verantwoordelijke automotive bij Deloitte Belgium, op.

“Multimodale mobiliteit is duidelijk ook meer in zwang in stedelijke gebieden, waar het netwerk openbaar vervoer wordt aangevuld met een groter aanbod aan fietsen, scooters en auto’s die te huur worden aangeboden.”

Het onderzoek bracht verder nog aan het licht dat bij de aankoop van een auto in de fysieke winkel nog altijd de voorkeur geniet boven een online platform. Vastgesteld werd dat 86 procent van de ondervraagden zijn auto liever in een fysieke winkel aankoopt dan zich tot een online platform te wenden. Ook online zegt nog altijd 50 procent een voorkeur voor een erkende dealer te hebben. Bij tweedehandswagens blijken derde partijen een belangrijk kanaal (35 procent). 

Menselijke factor

Slechts 12 procent geeft de voorkeur aan een online aankoop. De belangrijkste motivatie daarbij zijn gemak (35 procent), de snelheid van de transactie (25 procent) en de gebruiksvriendelijkheid (21 procent). Vorig jaar gaf ook 20 procent aan omwille van gezondheidsredenen – uit vrees voor een mogelijke besmetting met het coronavirus – online een auto te kopen, maar dat is dit jaar tot 10 procent teruggevallen. 

Vooral de menselijke factor is volgens de onderzoekers een reden waarom de online verkoop weinig bijval geniet. Er moest immers worden vastgesteld dat 48 procent over de prijs wil onderhandelen, terwijl 39 procent vragen aan een echte persoon wil kunnen stellen en 37 procent een persoonlijk contact wil om bij eventuele problemen een aanspreekpunt te hebben.

De onderzoekers geven wel aan dat de online verkoop wellicht zal blijven toenemen. Daarbij zullen gemak en gebruiksvriendelijkheid volgens Walker steeds zwaarder doorwegen.

Meer

Ontvang de Business AM nieuwsbrieven

De wereld verandert snel en voor je het weet, hol je achter de feiten aan. Wees mee met verandering, wees mee met Business AM. Schrijf je in op onze nieuwsbrieven en houd de vinger aan de pols.