Bijna helft Belgische chauffeurs denkt aan elektrische auto; energieprijs kan echter hoge drempel vormen

In België denkt bijna de helft van de chauffeurs om bij de aankoop van zijn volgende wagen voor een elektrisch of hybride model te kiezen. Indien elektriciteit duurder zou worden dan fossiele brandstoffen, zou echter een aanzienlijk deel van de betrokkenen overwegen om op die beslissing terug te komen. Dat blijkt uit een rapport van consultant Deloitte, gebaseerd op een enquête bij meer dan duizend Belgen.

De onderzoekers stelden vast dat 48 procent van de Belgische chauffeurs bij de aankoop van hun volgende wagen een elektrisch of hybride model overwegen. Daarmee groeit ook in België de interesse voor elektrische mobiliteit. Vorig jaar gaf immers slechts 33 procent aan de aanschaf van een elektrische wagen in gedachten te hebben.

Prijs

Tegelijkertijd merkt Deloitte op dat slechts 10 procent van de Belgische chauffeurs een voorkeur voor een volledig elektrische wagen toont. Hybride wagens halen daarentegen een score van 35 procent. Daarnaast maakt 3 procent van andere duurzame alternatieven, zoals waterstof, gewag.

Bij de respondenten die een mogelijke aanschaf van een elektrische auto aangeven, zou echter 46 procent die beslissing heroverwegen indien elektriciteit even duur zou worden als fossiele brandstoffen.

“De prijs weegt in de aankoopbeslissing dan ook nog steeds zwaarder door dan de bezorgdheid over de klimaatverandering”, voeren de onderzoekers aan. “Sensibilisering over elektrische mobiliteit blijft nodig, want 45 procent van de Belgen is nog steeds niet overtuigd dat elektrisch rijden beter is voor het milieu.”

“Duurzame mobiliteit is aan een forse opmars bezig”, zegt Aled Walker, verantwoordelijke automotive bij Deloitte Belgium. “Tijdens het derde kwartaal van vorig jaar werden in Europa voor de eerste keer meer elektrische dan dieselwagens verkocht, al verkiezen Belgen nog steeds wagens met een conventionele motor.”

“Meer dan de helft van de Belgische chauffeurs opteert nog steeds een wagen op diesel of benzine. Met zulke cijfers kunnen we ons afvragen of we wel snel genoeg overschakelen van de traditionele verbrandingsmotor naar een duurzamer alternatief.”

Klimaatverandering

De keuze voor elektrische mobiliteit wordt niet in eerste instantie door een bekommernis om het klimaat bepaald. Voor 64 procent van de klanten blijkt immers de kostprijs van de brandstof doorslaggevend.

“Belangrijke afknappers blijven de tarieven van de elektriciteit, de meerprijs van de wagen en het rijbereik van het voertuig”, stippen de onderzoekers nog aan.

De impact van de meerprijs is op een jaar tijd wel van 28 procent tot 25 procent gezakt. Bij de bekommernis over het rijbereik bleek er sprake van een daling van 27 procent naar 21 procent.

De Belgische consument verwacht een bereik van 626 kilometer voor een volledig opgeladen elektrische wagen. Dat komt overeen met de buurlanden Frankrijk (688 kilometer) en Duitsland (616 kilometer).

De klimaatverandering wordt bij de aankoop van een elektrische wagen door 58 procent van de respondenten als een motivatie naar voor geschoven, terwijl 39 procent naar de hogere belasting op verbrandingsmotoren verwijst.

Verder maakt 37 procent gewag van een bezorgdheid over de eigen gezondheid. Stimuleringsmaatregelen van de overheid worden door 29 procent van de respondenten geciteerd als een reden om op de aankoop van een elektrische wagen over te stappen.

(lp)

Meer

Ontvang de Business AM nieuwsbrieven

De wereld verandert snel en voor je het weet, hol je achter de feiten aan. Wees mee met verandering, wees mee met Business AM. Schrijf je in op onze nieuwsbrieven en houd de vinger aan de pols.