“Elektrische wagens halen ook met totale ecologische voetafdruk superieure resultaten”

Een aantal analisten hebben hun twijfels geuit over de duurzaamheid van elektrische voertuigen, waarbij ze vooral wijzen op de emissies die worden veroorzaakt in de toeleveringsketens van de productie en de brandstoffen die worden gebruikt om elektriciteit aan te drijven die de batterijen van de voertuigen moet opladen. Die stelling wordt echter door een rapport van de Yale School of the Environment tegengesproken.

De onderzoekers stellen dat dat deze indirecte emissies van de elektrische voertuigen, die door de sceptici worden vernoemd, verbleken in vergelijking met de onrechtstreekse uitstoot van voertuigen die op fossiele brandstoffen rijden.

Dit komt volgens de wetenschappers bovenop de directe emissies van de verbranding van fossiele brandstoffen, waaruit blijkt dat elektrische voertuigen een duidelijk emissievoordeel hebben ten opzichte van conventionele wagens.

Bekommernis

“Het was verrassend hoeveel lager de uitstoot van elektrische voertuigen wel was”, zeggen de onderzoekers Stephanie Weber en Paul Wolfram. “De toeleveringsketen voor voertuigen met verbrandingsmotor is zo vervuilend dat die pollutie niet door elektrische voertuigen kan worden overschreden, zelfs indien de indirecte emissies worden meegeteld.”

“Een grote bekommernis van de sceptici tegenover elektrische voertuigen bestaat erin dat de toeleveringsketen, inclusief de winning en verwerking van grondstoffen en de productie van batterijen, verre van duurzaam is”, zeggen de onderzoekers.

“Indien aan de vervuiling van deze processen een kostprijs zou worden gekoppeld, zou men volgens de critici moeten vaststellen dat elektrische wagens eigenlijk exorbitant duur zouden zijn. Maar dat blijkt niet met de werkelijkheid te kloppen.”

“Wanneer men ook de emissies van de toeleveringsketen van de wagens met verbrandingsmotoren in rekening zou brengen, zouden de baten van de elektrische auto’s zelfs nog toenemen.”

Sneller overschakelen

De wetenschappers namen tevens een aantal toekomstige technologische veranderingen, zoals de decarbonisatie van de elektriciteitsvoorziening, onder de loep. “Daarbij moest worden vastgesteld dat deze ontwikkelingen de baten van de elektrische wagens nog doen toenemen”, betogen Weber en Wolfram.

De toeleveringsketen is bij wagens met verbrandingsmotoren volgens de onderzoekers veel problematischer dan bij elektrische auto’s.

“Hoe sneller er naar het gebruik van elektrische wagens wordt overgeschakeld, hoe beter de sector op milieugebied zal presteren”, geven de wetenschappers nog aan. “Dat geldt vooral in landen die kunnen terugvallen op een elektriciteitsvoorziening die al voldoende uitstootarm is gemaakt.”

Weber en Wolfram merken tenslotte nog op dat het onderzoek duidelijk maakt op welke manier een prijsbepaling voor de emissies van koolstofdioxide – inclusief de impact van de volledige toeleveringsketen – consumenten kan helpen aanmoedigen om naar elektrische mobiliteit over te stappen.

Meer

Ontvang de Business AM nieuwsbrieven

De wereld verandert snel en voor je het weet, hol je achter de feiten aan. Wees mee met verandering, wees mee met Business AM. Schrijf je in op onze nieuwsbrieven en houd de vinger aan de pols.