“Aan dit tempo nooit genoeg laadpalen voor elektrische auto in Vlaanderen”

De ondernemersorganisatie Unizo waarschuwt voor een tekort aan laadpunten over enkele jaren.

“Aan dit tempo gaan we nooit op tijd voldoende laadpunten hebben om vlot in te spelen op de volop versnellende elektrificatie van ons wagenpark”, zegt Unizo-topman Danny Van Assche in een persbericht. Hij baseert zich op de nieuwste cijfers van Statistiek Vlaanderen. Daaruit blijkt dat er in Vlaanderen het afgelopen jaar 1.514 nieuwe laadpunten zijn bijgekomen, waarvan 203 snellaadpunten. De teller staat daardoor op 5.798 laadpunten.

Vier keer te traag

“Je moet geen wiskunde gestudeerd hebben om te beseffen dat we op deze manier de ambitie van 30.000 laadpunten tegen 2025 niet gaan halen’, vervolgt Danny Van Assche. Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) uitte in juni 2020 de ambitie om 6.000 laadpalen per jaar te installeren in Vlaanderen, wat goed ging zijn voor 30.000 extra laadpalen tijdens deze legislatuur. Met 1.500 nieuwe punten in 2021 is het huidige uitroltempo dus vier keer trager.

Van Assche: “De overheid moet nu écht snelheid maken en onder meer de installatie van semi-publieke laadpalen faciliteren en stimuleren. Op gemeentelijk niveau werden de potentieel interessante plaatsen voor het inplanten van laadpalen alvast duidelijk in beeld gebracht via de zogenaamde ‘potentieelkaarten’. Die moeten als leidraad dienen voor een versnelde uitrolstrategie.”

Unizo verwijst ook naar de ambitie die Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open Vld) eerder uitsprak om tegen 2030 één laadpunt per honderd inwoners ter beschikking te hebben.

Ook op Europees niveau wordt gevreesd voor een tekort aan laadpalen.

Meer

Ontvang de Business AM nieuwsbrieven

De wereld verandert snel en voor je het weet, hol je achter de feiten aan. Wees mee met verandering, wees mee met Business AM. Schrijf je in op onze nieuwsbrieven en houd de vinger aan de pols.